Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Prosíme nepodporujte apartheid, rasismus a okupaci.

Jsme skupina izraelských občanů, kteří jsou hluboce znepokojeni naší vládou a její politikou rasismu, apartheidu a okupace a způsobem, jakým se Evropská unie na této politice podílí. Dozvěděli jsme se, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu má tento měsíc navštívit Vaši zemi, aby zde hovořil o „prohlubování zásadní strategické spolupráce", jak o tom informovala česká média. Spolupráce tohoto typu znamená prohloubení spoluúčasti České republiky na zločinech Izraele. Proto Vám píšeme tento dopis a žádáme Vás, abyste se znovu chopili své zodpovědnosti za dodržování základních principů mezinárodního práva a lidských práv v Izraeli/Palestině.

 • otevreny-dopis-izraelskych-obcanu-ceske-vlade

Historie izraelsko-palestinského konfliktu

Porušování lidských práv ze strany Izraele – jak na okupovaném palestinském území, tak na území samotného Izraele – zahrnuje jednání, které je v rozporu s:

 • Mezinárodní úmluvou o potlačení a trestání zločinu apartheidu (1976);
 • IV. Ženevskou konvencí (1949), článkem 49 o přesunech civilního obyvatelstva okupující mocnosti na území, které okupuje;
 • čánkem 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Právo na život (1966);
 • článkem 33 IV. Ženevské konvence, zakazujícím kolektivní tresty uplatňované vůči civilnímu obyvatelstvu;
 • a články 53 a 147 o úmyslném a svévolném ničení osobního a státního majetku, pokud nejsou odůvodněny nutným vojenským zásahem.

Izrael svou politikou porušil základní principy mezinárodního práva, stejně jako mnoha zákonů platných v Evropské unii. Tato politika zahrnuje zakládání nelegálních kolonií na palestinských územích, uvalení blokády na Gazu, nemluvě o četných vojenských operacích, které byly zaměřeny proti civilistům a civilní infrastruktuře a majetku, izraelské politice vykonávání mimosoudních poprav a o pokračující výstavbě nelegální separační bariéry (zdi) uvnitř okupovaných palestinských území.

Ve světle výše popsaného porušování mezinárodního práva a lidských práv očekáváme, že Česká republika, jako prominentní člen Evropské unie:

 • Dá jednoznačně najevo, že od této chvíle se nadále nebude spolupodílet na porušování mezinárodního práva a lidských práv ze strany Izraele. Zejména očekáváme, že Česká republika podpoří vyšetřování konfliktu v Gaze, založené na zprávě vyšetřovací mise Organizace spojených národů.
 • Zdrží se podpory izraelské politiky vůči Palestincům na půdě OSN (na Valném shromáždění).
 • Bude prosazovat embargo EU na dovoz zbraní do Izraele, v souladu s principy mezinárodního práva, a zdrží se nákupu izraelských zbraní.
 • Bude prosazovat a dodržovat normy v oblasti lidských práv, kterými je každý člen EU povinen se řídit, a bude podporovat zrušení asociační dohody mezi EU a Izraelem, vzhledem k závažnému porušování lidských práv ze strany Izraele.
 • Bude monitorovat všechny případy, kdy Izrael nedodrží základní kritéria členství v OECD a požadovat, aby Izrael ukončil veškerou svou diskriminační politiku, která je v rozporu s normami OECD.
 • Vyšle nezávislé pozorovatele, kteří budou monitorovat porušování lidských práv ze strany Izraele, kterých se dopouští na okupovaných palestinských územích, včetně Východního Jeruzaléma.
 • Bude monitorovat a protestovat proti vlně rasistických návrhů zákonů, které již byly schváleny Knessetem, nebo o kterých bude parlament v blízké době hlasovat a prosadí sankce vůči Izraeli pokud nebudou tyto zákony zrušeny.
 • Zruší smlouvy a ukončí působení v České republice izraelským a mezinárodním společnostem, které jasně porušují mezinárodní právo podílením se na výstavbě nelegálních osad a poskytováním služeb těmto osadám na území okupované Palestiny. Smlouvy s těmito společnostmi by neměly být uzavírány do té doby, dokud nezastaví svou materiální a finanční podporou nelegální okupaci palestinského území. Mezi tyto společnosti patří:

  • Veolia – v současné době v ČR provozuje několik projektů v oblasti infrastruktury. Je rovněž spoluzodpovědná za výstavbu tramvajové trati ve Východním Jeruzalémě a provoz autobusových linek mezi nelegálními osadami na Západním břehu Jordánu.
  • IDB Group – podílí se na výstavbě osad na okupovaném území, výstavbě zdi a vojenských kontrolních stanovišť.
  • Industrial Buildings Corporation (IBC) – podílí se na výstavbě osad na okupovaném území, poskytuje služby v osadách.
  • (Více informací je k dispozici v databázi na webových stránkách www.whoprofits.org)

Politika České republiky k Izraeli je nepochybně do velké míry ovlivněna historií Židů v Evropě. Pokud z této kapitoly historie máme získat nějaké ponaučení, mělo by být univerzální. Když Izrael podrobuje miliony lidských bytostí bezohlednému násilí a ponižování, říkáme: „Ne naším jménem!" A když Izrael páchá tyto činy, očekáváme, že bude slyšet i Váš protestující hlas.

Prosíme, nevyhýbejte se své zodpovědnosti!

S úctou,

Oshra Bar, Ofra Ben Artzi, Naama Farjoun, Prof. Rachel Giora, Connie Hackbarth, Shir Hever, Liad Kantorowicz, Assaf Kintzer, Edo Medicks, Dr. Dorothy Naor, Ofer Neiman, Dr. David Nir, Renen Raz, Dr. Kobi Snitz, Tali Shapiro, Jonatan Stanczak

Za organizaci BOYCOTT! Supporting the Palestinian BDS call from within boycottisrael.info

Vyšlo: boycottisrael.info

Facebook komentáře