Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Ostrý útok Tomáše Halíka: Získali jsme dopis, ve kterém nadává kardinálu Dukovi i profesoru Piťhovi

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Kauza kolem Tomáše Halíka pokračuje. Stále se jedná o jeho vystupování ve věci tzv. Istanbulské úmluvy a varování, které na její adresu pronesl profesor Petr Piťha. Poté, co byl Halík oficiálně pokárán kardinálem, nyní ještě Arcibiskupství pražské vydalo prohlášení, v němž zmiňuje zejména, že Halík „ve svých mediálních vystoupeních napadá stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života jeho biskupem, popřípadě Českou biskupskou konferencí“, a zdůraznilo, že napomenutí mu bylo uděleno ještě předtím, než se znovu kriticky vyjadřoval 15. listopadu na tzv. Kněžském dnu. ParlamentníListy.cz navíc získaly tajný dopis, který Halík rozeslal desítkám vybraných kněží.

  • ostry-utok-tomase-halika-ziskali-jsme-dopis-ve-kterem-nadava-kardinalu-dukovi-i-profesoru-pithovi

Vše začalo letos na svátek patrona české země sv. Václava, kdy ve svatovítské katedrále pronesl kněz a profesor Petr Piťha kázání, ve kterém nadnesl apokalyptickou vizi vývoje společenského řádu v případě, že by došlo k přijetí a implementaci tzv. Istanbulské úmluvy.

Podle Piťhy jde především o zbourání tradiční rodiny, nadřazenost „homosexuální ideologie“ nad zájmy a chování většinové společnosti, odebírání dětí rodičům pod záminkou falešných obvinění (jako už podle mnohých dnes probíhá v Norsku). Piťha dokonce hovořil o zavedení novodobých koncentračních táborů.

Profesora Piťhy se opakovaně zastal nejen nejvyšší představitel katolické církve v naší zemi kardinál Dominik Duka, ale vedle jiných i bývalý prezident Václav Klaus.

Za obsah kázání se do Piťhy nebývale brutálně pustil kněz Tomáš Halík, který často hlásá postoje, jež jsou příliš liberální i pro většinu liberálů. 

Záležitost nejenže stále neutichla, ale má další, neméně razantní vývoj. Halík byl v listopadu pražským arcibiskupem a kardinálem Dukou oficiálně pokárán za to, jak se do profesora Piťhy obul.

Své přesvědčování o údajné škodlivosti a hrůznosti Piťhových názorů se Halík rozhodl vést nejen v médiích, ale i uvnitř církve. 

ParlamentnímListům.cz se podařilo získat tajný dopis, který Tomáš Halík rozeslal dle našich zjištění několika desítkám kněží. 

Místo věcné polemiky a argumentace, proč s Petrem Piťhou nesouhlasí, ale liberální kněz od sv. Salvátora zvolil zcela jiné metody. Píše o údajné duševní poruše profesora Piťhy a viní kardinála Duku z toho, že místo aby Piťhovi zajisti léčbu, ještě ho v jeho „chorobném vidění světa utvrzuje".

Halík tvrdí, že bylo povinností kardinála Duky se od Piťhova kázání distancovat, a nikoli ho podporovat. „Když jsem zaznamenal mnoho přirozených velmi negativních reakcí na Piťhův projev, zejména u mladých lidí, považoval jsem za svou morální povinnost ukázat, že toto veřejně prezentované stanovisko není v církvi jediné,“ píše Halík.

„Pan kardinál mi v dopise vytkl, že jsem nevzal v úvahu, že Petr Piťha trpí depresemi. Myslím však, že v tomto případě by mu bylo třeba nabídnout léčení a nikoliv ho v chorobném vidění světa utvrzovat a podporovat, neboť deprese jsou ‚nakažlivé‘ (induktivní) a šíří se pak v církvi i společnosti,“ píše v tajném dopise Tomáš Halík.

Církev má být podle jeho slov spíše polní nemocnicí, než zdrojem nákazy paniky. „Po světle evangelia bylo v těch několika Piťhových proslovech na YouTube ani stopy. Druhý text, kterým vám posílám k úvaze, je věcný odborný rozbor Istanbulské smlouvy kompetentním právníkem – je třeba ho srovnat s tím, co se v některých katolických hlasech neoprávněně do tohoto textu promítá a vzbuzuje paniku. Nikoho bych nepřesvědčoval, aby se pro IS angažoval, ale chce-li se angažovat proti, neměl by používat neférové argumenty,” uvádí Halík v dopise s tím, že „tyto bolesti církve“ na něho  těžce doléhají.

Další vývoj na sebe nenechal dlouho čekat. Arcibiskupství pražské vydalo prohlášení, jehož text vám přinášíme.

Celé znění vyjádření pražského arcibiskuptsví:

Vzhledem k článkům, které se objevují v tisku, Arcibiskupství pražské by rádo uvedlo na pravou míru fakta o tzv. napomenutí, kterého se dostalo Mons. Prof. Tomáši Halíkovi:

Toto „napomenutí“ je v souladu se stanoviskem České biskupské konference (ČBK), tedy všech diecézích biskupů, ačkoli podle CIC (Kodex církevního práva) je může dát pouze diecézní biskup (Kánon 1339). Napomenutí je datováno 12. listopadu 2018. Napomenutí mj. zmiňuje, že prof. Halík „ve svých mediálních vystoupeních napadá stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života jeho biskupem, popřípadě  Českou biskupskou konferencí.“ Toto „napomenutí se netýká žádné diskuse na kněžském dnu“, jak je vidět z jeho datace. Napomenutí je třeba chápat v širších souvislostech, nejen  v otázce tzv. Istanbulské úmluvy a debaty o ní. Platnosti nabývá po uveřejnění v Actech curie, v tomto případě kolem poloviny ledna.

Za povšimnutí stojí zvláště pasáž, podle které obdržel Halík napomenutí ještě předtím, než se kriticky vyjadřoval na tzv. Kněžském dnu 15. listopadu.

zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Ostry-utok-Tomase-Halika-Ziskali-jsme-dopis-ve-kterem-nadava-kardinalu-Dukovi-i-profesoru-Pithovi-564019

Facebook komentáře