Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Mezinárodní den akcí na Den lidských práv

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • demonstrace_den_lidskych_prav
Název: Mezinárodní den akcí na Den lidských práv

 

 

Místo: Klárov,Praha, akce v Praze se bude konat od v sobotu 10.12.2011 od 14:00.

Popis: Výzva pro alternativní akcí na Den lidských práv

Trasa průvodu:
Klárov -> nábř. Edvarda Beneše (úřad vlády) -> U Bruských kasáren -> Klárov a pokračování Malostranské nám. (Poslanecká sněmovna) -> Nerudova – Jánský vršek – Vlašská – Tržiště (ambasáda USA) – Karmelitská – Újezd – nám. Kinských (kancelář OSN)

 

První úsek v závorce bude projit jen v případě, že bude jednání úřadu vlády.

Zároveň bychom tuto akci chceme pojmout jako reakci na to, že podobných akcí (např. akcí ProAlt a SPas) se snažila zneužít opozice ke své prezentaci. K tomu jsme vydali oficiální prohlášení zde: http://www.skutecnademokracie.cz/nebudme-loutkami-v-rukou-politickych-stran

Pokud budete mít jakékoliv otázky, můžete se obrátit na tento kontaktní e-mail nebo rovněž telefonicky na svolavatele akce na číslo 724999037.

Znění Mezinárodní výzvy v češtině:

10. prosince 2011. Je čas, aby nám naslouchali. Je čas, abychom se sjednotili…

Lidská práva nejsou něčím nepovinným!

Výzva k dalšímu celosvětovému akčnímu dni na Mezinárodní den lidských práv, sobota 10. prosince 2011

Úspěch akce 15. října vyvolal nebývalý impuls ke globálním akcím. Lidé se sjednotili bez ohledu na hranice států do boje za skutečnou demokracii a práva jednotlivců. Pro tyto snahy je nezbytný respekt k lidskému životu a životním podmínkám, stejně jako k okolnímu životnímu prostředí.

Po celém světě je občanská společnost ohrožována systémem založeným na moci a nikoliv na lidských hodnotách. Den po dni tento systém dusí základní svobody a stále více upřednostňuje chamtivost menšiny nad potřebami většiny. Tito mocní financují války, potravinářské a farmaceutické monopoly, sponzorují diktátorské režimy po celém světě, ničí životní prostředí, manipulují a cenzurují informace a jejich tok a omezují transparentnost systému.

I přes naše odlišné kulturní pozadí a sociální původ šichni čelíme stejným hrozbám. Naše svoboda a důstojnost je vystavena útokům v důsledku výkyvů trhů a činnosti zkorumpovaných vládních institucí, které mění naše místní i světová společenství ve stále nespravedlivější místo k žití. Vlády této planety musí pracovat pro lidi, ne proti nim. Nastal čas postavit se za svá práva společně a požadovat práva, jež nám byla slíbena roku 1948 Všeobecnou deklarací lidských práv, podepsanou a schválenou většinou světových vlád a jež se stala základem pro mnoho našich ústav.

Boj za naše práva, jako lidských jedinců, tvoří základ všeho, co jsme kdy požadovali v každé ulici a na každé demonstraci v tomto historickém roce boje za světovou změnu. Nemůže být lepšího vyvrcholení tohoto roku globálního protestu, než celosvětový den akcí na obranu našich nezcizitelných lidských práv před těmi, kteří se nám je snaží odebrat. Od východu k západu, od severu k jihu: 10. prosince vyjdeme do ulic a na náměstí, kde budeme společně požadovat základní principy, jež byly přislíbeny, a které jsou vlastní každé lidské bytosti.

Rádi bychom navrhli týden od 10. prosince (10. 12. – 17. 12.) jako čas pro alternativní formy protestu, které by měly být výsledkem společných diskuzí. Základní myšlenkou je podpora osobního tvůrčího ducha ve spolupodílení se na navrhování nových forem činností: můžeme organizovat veřejná fóra, pracovní semináře (workshopy), happeningy a organizované flashmoby; můžeme podpořit hnutí v místních školách a čtvrtích nebo se můžeme spojit s humanitárními organizacemi se stejnými cíli.

Tato výzva je určena každému člověku, shromáždění, každé nezávislé humanitární organizaci. Účastněte se tohoto tvůrčího procesu: řekněte nám, co organizujete na 10. prosince (#December10), posílejte návrhy a hlasujte pro ty, o kterých si myslíte, že jsou dobré, kliknutím zde: FEEDBACK. Budeme tyto návrhy akcí zveřejňovat na webu a šířit po internetu, aby se ostatní mohli připojit, nebo o nich diskutovat. Obecnější diskuze probíhá na: http://titanpad.com/humanrights. Zúčastněte se!

Stránky mezinárodního dne: http://dec10.takethesquare.net/

Stránky českého hnutí: http://www.skutecnademokracie.cz/

Všeobecná deklarace lidských práv:
http://cs.wikisource.org/wiki/Všeobecná_deklarace_lidských_práv

 

Facebook komentáře