Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Je na čase střihat metr pro Nečase

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Letošní oslavy výročí Sametové revoluce budou pořádně rušné:

17.11. (sobota) od 13 hodin bude velká demonstrace na Václavském náměstí, očekává se až 100 000 lidí. Po 14 hodině se průvod vydá na cestu na Národní třídu.

od 19.11. (pondělí) je vyhlášena Generální stávka.

 
 • je-na-case-strihat-metr-pro-necase
 • Stydím se za vládu a prezidenta ČR a chci jejich demisi

Nové: Podpořte petici za zákaz ODS + TOP09 tady

Dotazy:

Proč se o tom nemluví v televizi a v novinách?

Informovali jsme písemně všechny celoplošné TV stanice, které maji vlastní zpravodajství a všechny internetové deníky. To už během měsíce září. S vyjímkou jedněch internetových novin, které zprávu o stávce zveřejnily jsme dodnes nedostali žádné vyrozumění proč naše oznámení cenzurují.

Ano, toto je stav demokracie 23 let po Sametové revoluci. Ve státě panuje tvrdá cenzura a vy nemáte ani právo vědět kdo a proč tak rozhodl. 23 let po revoluci je opět nutné samizdatové šíření.

Iniciativa Několik vět 2012 vyhlašuje

GENERÁLNÍ STÁVKU

od 19.11.2012 do odvolání na webu http://www.kcodp.cz

Vyzýváme všechny odborové i občanské iniciativy k jednotnému postupu ve věci stávky!

Kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.?subject=Generalni%20stavka">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chceme

 • Ústavními prostředky a občanským odporem odstavit současnou vládu jako vládu nelegitimní ex modo (tím, co dělá).

 • Co nejrychlejší konání parlamentních voleb

 • Nový Parlament vzešlý z těchto voleb do 6 měsíců od své ustavující schůze předloží text nové Ústavy občanského typu, ke schválení všem občanům v celostátním referendu.

 • Občanskou Ústavou nazýváme takovou Ústavu, ve které jsou volitelní zástupci právně odpovědní, odvolatelní a občané mohou vyvolat závazné referendum k čemukoliv, o čam může hlasovat Parlament. Jako výchozí pro text nové české Ústavy považujeme návrh na www.obcanska-ustava.cz

 • Současně s tím nový Parlament připraví také zákon o takzvaném mafiánském majetku, tedy zákon, který umožní zabavení majetku vzešlého z korupční a finanční kriminality. Také umožní provést přezkoumání příjmu veřejných činitelů a správců svěřeného majetku a to i zpětně až k datu 17.11.1989.

Proč považujeme současnou vládu za nelegitimní ex modo a proč chceme její odchod?

 • Mohutné organizované rozkrádání veřejných rozpočtů i eurodotací, které letos odhalila Evropská komise.

 • Tato vláda svou činností prokazatelně znemožňuje použití zákonných prostředků: Občan nemá sebemenší možnost, jak dosáhnout vyšetření a potrestání viníků těch kauz, ve kterých figurují vysoce postavení funkcionáři vládních politických stran, tj. ODS, TOP 09 a Věcí Veřejných.

 • Pokud vyšetřování takové kauzy přeci jen začalo, nikdy se to neobešlo bez politického nátlaku a to je nepřípustné. Vždy byl za to někdo odvolán, nebo bylo alespoň vyhrožováno. A to přímo úřadujícími ministry. Nikdy nedošlo k tomu, aby politicky vlivná osoba spjatá s těmito stranami byla potrestána tak, jak by byl potrestán kterýkoliv řadový občan. Klasickými případy je například dopravní nehoda známého lobbýsty, nebo kauzy CASA, ProMoPro a mnohé další. Je-li důkladně vyšetřován David Rath, musí být stejně důkladně vyšetřováni i politici účinkující v ostatních kauzách. A ti, kdo tomu brání musí být bez prodlení odstaveni ze všech veřejných funkcí.

 • Tato vláda je prokazatelně nezpůsobilá k řízení naší země a prokazatelně tím ohrožuje zdraví a životy obyvatelstva. Existují důkazy o tom, že nynější ministr vnitra Kubice, i jeho předchůdce John prokazatelně věděli o poměrech na černém trhu s alkoholem. Radek John, vzhledem k minulosti investigativního novináře je v tomto směru osoba znalá. Přesto vláda dopustila teroristický útok na obyvatelstvo, čítající 28 mrtvých a desítky postižených.

 • Vláda vymáhá z občanů finance, které nedokáže vytlouci z organizovaného zločinu. Odmítáme platit vaši neschopnost. Je to nelegitimní a zločinné.

 • V Poslanecké sněmovně rozhoduje jakási strana LIDEM, která ke dni paramentních voleb neexistovala a tudíž nedostala k tomuto od občanů mandát.

 • Tato vláda usiluje o zavedení zákona, který umožňuje nárokovat církvím i takový majetek, který v době nástupu komunizmu k moci nevlastnily.

 • Tato vláda usiluje o omezení práva na stávku - práva garantovaného jak Ústavou ČR, tak mezinárodními smlouvami, které se ČR zavázala dodržovat. Jen toto samotné je důvod k jejímu svržení.

Stávka je organizovaná jako časově neomezená -až do odvolání-  a celodenní. Je to na žádost dopravních organizací, aby se nemusely přemisťovat vlaky a autobusy a mohlo se po stávce začít na stejném místě, kde se před stávkou skončilo.

Stávkovat se začíná o půlnoci z neděle na pondělí 19.11.2012. Ukončení stávky bude oznámeno na tomto místě a to nejméně 24h před faktickým koncem stávky. A to jak slovně, tak prostřednictvím žlutého obrázku v levém sloupci. Jeho barva se změní na zelenou a bude tam napsán text, že stávka končí a datum ukončení. Stávka pak skončí v tento den, také o půlnoci.

Chcete také mít tento obrázek na svých stránkách? Stačí vložit níže uvedený kód...


"http://www.nekolikvet.cz/images/stydim_se_za_vladu.png" />

Jak stávkovat aneb Je stávka legální?

Datum generální stávky se již rychle blíží.
Je tedy velice užitečné si připomenout , co se v případě účasti na stávce smí, co se nesmí a na co má občan právo
 a dokonce i povinnost danou ústavou  
 
 • Právo občanů na stávku je garantováno Listinou práv a svobod člověka (čl. 27), která je nedílnou součástí Ústavy České republiky. Právo občanů na stávku garantují i mezinárodní smlouvy, které se ČR zavázala dodržovat. Konkrétně jde o Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní organizace práce sv.87 a 98.

 • Stávkovat nesmějí soudci, státní zástupci, příslušníci ozbrojených sil (armáda, Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž) a příslušníci bezpečnostních sborů (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace). Tento zákaz se netýká civilních zaměstnanců těchto složek. To ovšem neznamená, že nesmí vyjádřit podporu stávce alternativním způsobem stávky, který chod instituce neohrozí (společné prohlášení, nošením trikolóry apod).

 • Nejde-li o případy, kdy by přerušení práce narušilo ochranu životů, osobní bezpečnost nebo zdraví obyvatelstva, nesmí zaměstnavatel účast na stávce zakázat. I v takovém případě nesmí zaměstnavatel zakázat vyjádření podpory stávce žádným způsobem.

 • Stávka je přerušení práce. Během stávky se pozastavují vzájemná práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru, nebo. jiného pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jde o překážku v práci na straně zaměstnance, kterou je zaměstnavatel povinen omluvit. Z pracovněprávního pohledu je tedy stávka omluvenou absencí.

 • Zaměstnanec je ale povinen včas účast na stávce ohlásit svému zaměstnavateli. Tak, jako by šlo o den volna, tj. alespoň 3 pracovní dny předem, raději však dříve.

 • Po dobu stávky nepřísluší zaměstnanci, který se účastní stávky, mzda ani její náhrada, neboť zaměstnanec nevykonává pro zaměstnavatele práci.

 • Nekonání práce v důsledku účasti zaměstnance na řádně a včas ohlášené stávce nemůže být posuzováno jako porušení pracovních povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

 • Vůči stávkujícímu zaměstnanci není zaměstnavatel oprávněn použít žádný pracovněprávní postih(finanční postih, upozornění na porušení pracovních povinností, výpověď z pracovního poměru nebo okamžité zrušení pracovního poměru). Jednalo by se již předem o neplatný právní úkon.

 • Zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci požadovat náhradu škody, která mu byla způsobena tím, že zaměstnanec po dobu stávky nepracoval. Případná odpovědnost za škodu se týká pouze chování, které se neslučuje s výkonem práva na stávku - pokud by stávkující zaměstnanec ničil majetek zaměstnavatele nebo bránil ve výkonu práce zaměstnancům, kteří nechtějí stávkovat.

 • Zaměstnanci, který se stávky neúčastní a pracuje, náleží za práci mzda. V případě, že v důsledku stávky ostatních zaměstnanců nemůže nestávkující zaměstnanec pracovat, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy mu tedy i nadále náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

 • Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci na dobu stávky nařídit dovolenou.

 • Finanční zvýhodňování zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, s úmyslem, aby se stávky nezúčastnili je protiprávním zásahem a omezením práva na stávku. Finanční plnění nemůže zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný výdaj, neboť nejde o plnění v souvislosti s plněním pracovních povinností.

 • Stávka je přerušením práce a během účasti na ní se pozastavují vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, zejména plnit pracovní pokyny a povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci. V důsledku toho nelze posuzovat poškození zdraví zaměstnance za pracovní úraz.

 • Stávkující je povinen stávkovat tak, aby  tím nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo bezpečnosti obyvatel. Stávkující řidiči tedy musí umožnit průjezd vozidel s modrým majáčkem, stávkující řidiči vezoucí cestující  musí nejdříve dojet do nejbližší stanice kde je možné odbavit cestující a pak teprve začít stávkovat.

Sečteno a podtrženo:

Pokud účast na stávce včas nahlásíte, neničíte majetek, nikoho neohrožujete a nebráníte tomu, kdo stávkovat nechce, je účast na stávce nepostižitelná.

Pokud by vás za to chtěl někdo nějak omezit, pak jde jednoznačně o zločin proti lidským právům a proti právu mezinárodnímu.

Takový zločin také podléhá ohlašovací povinosti. Pokud tedy jste svědkem šikanování stávkujícího nebo odepření práva na stávku, jste povinen ohlásit to policii ČR, v opačném případě vám hrozí postih za spoluúčast a nečinnost.

V souladu se čl. 23 Listiny práv a svobod Ústavy ČR

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

zřizuje se s okamžitou platností

Koordinační centrum odporu - KCODP

http://www.kcodp.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.?subject=Koordina%C4%8Dn%C3%AD%20centrum%20odporu">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cílem je koordinovat akce občanského odporu (setkání, demonstrace, stávky) a informovat o nich občany. Nynější formy odporu jsou víceméně roztříštěné. Jeden týden demonstrují lékaři, druhý týden učitelé a třetí týden senioři. Zkušenosti z dubna 2012 a z listopadu 1989 ukazují, že jen jednotný postup má potřebnou razanci a sílu.

Kdo se může stát součástí KCODP? Kterákoliv občanská iniciativa či sdružení, nebo odborová organizace. Kdo souhlasí s výše uvedenými požadavky a ctí Ústavu ČR, včetně Listiny práv a svobod.

Nechceme skupiny, které se hlásí k násilí, nadřazenosti jedné skupiny obyvatel nad ostatními.

celý článek zde:http://www.nekolikvet.cz/index.php/21-koordinacni-centrum-odporu-kcodp

Facebook komentáře