Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jak mimozemské bytosti kontrolují tuto planetu a zavádí na lidi genetické manipulace pomocí vakcín s cílem vytvořit NWO

Autor: Martin Kirschner.

Rád bych zde uvedl citát z knihy „Můj otec byl MIB“ od Jana van Helsinga, která byla vydána roku 2017. Z knihy se můžeme dozvědět, jak nepřátelští mimozemšťané, pro které jsme potravou, zotročují lidstvo již celá tisíciletí. Citát je ze strany 219 této knihy.

  • jak-mimozemske-bytosti-kontroluji-tuto-planetu-a-zavadi-na-lidi-geneticke-manipulace-pomoci-vakcin-s-cilem-vytvorit-nwo

Citát z knihy:

„Zemi kontrolují tři mimozemské rasy. Pro obchod s dalšími mimozemšťany získávají z naši planety zdroje a každá z těchto ras má s lidmi své vlastní plány. Země i lidstvo jsou těmito mimozemskými rasami kontrolovány již delší dobu. V současnosti jsou už schopni vytvořit rasu humanoidních kříženců, jež je předurčena pro nový způsob kontroly lidstva v blízké budoucnosti. Vše se ovšem odehrává v utajení a mimozemšťané své plány dobře střeží. Kontrola lidstva nepředstavuje vůbec jednoduchou činnost, ale jedná se o výsledek dobře naplánovaného a dobře provedeného efektivního programu. V lidských kontaktech s těmito mimozemšťany se nevyskytovala žádná spiritualita ani nic jiného, z čeho by lidstvo mohlo profitovat.

Mimozemští kontroloři jsou technicky velmi pokročilí a disponují rozsáhlými vědomostmi o lidské psychologii, je však také evidentní, že v duchovní oblasti příliš nepokročili. Mantidé a reptiloidé pracují společně, každý z těchto druhů však sleduje svoji vlastní agendu. Šediváci jsou jejich pracovními silami, nadřízení mimozemšťané je ale nemají v příliš velké oblibě. Jejich společná agenda spočívá v plánovaném „zalidnění“ Země kříženci, k čemuž má dojít tehdy, až na této planetě nezbyde příliš mnoho skutečných lidí. Zní to jednoduše, jedná se však o komplexní soubor agend provozovaných mimozemšťany a týkajících se Země i lidí.

My lidé bohužel nemáme takové schopnosti, abychom s jistotou věděli, co se to vlastně odehrává, jelikož naše vědění, naše technologie i náš duch za těmito mimozemšťany daleko zaostávají. Tyto rasy dokáží manipulovat s časem i prostorem, mají k dispozici holografické technologie. Mimozemšťané také znají způsob, jako manipulovat s lidským rozumem a myšlením. Sbíráním poznatků o mimozemšťanech během dlouhé řady let se nám jako jakési puzzle podařilo sestavit určitý obraz o mimozemských záměrech na Zemi, bohužel však nedokážeme probíhajícím programům aktivně čelit, ani se nedovedeme bránit snahám mimozemšťanů o ovládnutí Zemi i lidstva.

Věci se však začínají rychle měnit. Přicházející energie lidi probouzejí a duchovně pokročilé mimozemské rasy pracují na tom, aby se karta obrátila ve prospěch lidstva. Otázkou zůstává, zda lidé programu mimozemských kontrolorů podlehnou,  anebo zda povstanou a budou bojovat za svoji svobodu i za své vrozené právo vystupovat jako posvátné kosmické bytosti.

Naše planeta se nachází pod nadvládou skupiny reptiloidů, kteří si tuto planetu nárokují pro sebe a považují vše, co se na ni nachází, za své vlastnictví. Reptiloidé jsou ve skupině mimozemských kontrolorů lidstva dominantní silou. Hodně se mluví o Šedivácích, ale nedůležitější skupinu tvoří právě Reptiloidní bytosti, což je přísně utajováno. Reptiloidé bývají vysocí přibližně 1,8 až 2,4 metru. Zpravidla se jedná o silné bojovníky, kteří jsou strukturování podle vojenské hiearchie. Mají silné tělo, jsou orientování na výkon a čest, pyšní se tím, co dělají. Poněvadž jsou velcí, svalnatí a silní, nepotřebují mnoho zbraní. Mohou navíc lidi kontrolovat svými hypnotickými schopnostmi. V rámci jedné rasy lze nalézt mnoho podob jejich příslušníků, záleží na tom, o jakou kastu se jedná. Tento kastovní systém odráží genetické rozdíly na jednotlivých úrovních. Nejvyšší vůdci jejich rasy mají zakrnělá křídla.

V porovnání s lidmi tíhnou reptiloidé výrazně k podvodům, jsou úskoční a odpudiví. Mohou lidi tajně psychicky kontrolovat. Nemají lidi rádi, pouze nás využívají k odsávaní emoční („loosh“) energie. Současně probíhá program genetického křížení. Reptiloidé jsou odborníky na hypnotickou manipulaci, a proto se nám mohou zjevovat jako zcela jiné bytosti. Mohou se tak před námi objevit ve změněné tělesné podobě: například jako krásná žena či voják.

Poznámka MK: Ve filmu „Oni žijí“ je ukázáno v jaké iluzi žijeme. Hlavní hrdina začne vidět skutečnou realitu, když si nasadí kouzelné brýle. Pak je schopen vidět tváře reptiloidní bytostí a skutečnou realitu kolem nás:

Jsou schopni upravovat vaše vnímaní jejich existence, nedovedou však měnit svůj vzhled; pouze nás dokáží zmanipulovat tak, abychom v nich viděli obyčejné lidi.

Před mnoha mnoha tisíci lety v dobách Atlantidy dosahovalo lidstvo výrazně vyšší duchovní úrovně. Mezi lidmi však došlo k rozporu a vypukla válka, jež vedla ke zpustošení celého světa. Reptiloidé využili tuto šanci k získání kontroly nad oslabeným zbytkem lidstva. Provedli také genetickou úpravu lidského těla, aby tak z lidí učinili své poddajné služebníky.

Simon Parkes uvádí, že zmíněná skupina reptiloidů začala se svými manipulacemi asi před sto dvaceti tisíci lety, přičemž absolutní kontroly nad lidstvem dosáhli teprve před patnácti tisíci lety. Existuje mnoho různých reptiloidních druhů a tříd. Některé tyto skupiny se na Zemi nacházení již velmi dlouhou dobu, a dokonce pravděpodobně déle, než lidstvo, a proto považují pobyt lidí na této planetě za nežádoucí. Sídlí v podzemních jeskyních. Další druhy pocházejí z nejrůznějších míst vesmíru. Část repriloidů spolupracuje s Mantidy a Šediváky.“

Konec citátu.

Závěr

Veškerá nařízení a omezení lidských práv má proto sloužit jedinému účelu. Cílem je zredukovat a zotročit lidskou rasu pro tyto mimozemské bytostmi. Věřím, že spousta probuzených lidí nepřistoupí na tuto jejich hru a nenechá ze sebe udělat genetické mrzáky s krze Covid vakcíny o kterých odborníci říkají, že to podle definice lékařství žádné vakcíny nejsou, ale jde o genetickou manipulaci s lidstvem.

Navíc tento útok je na nás prováděn teď v době, kdy se lidem napravuje a očišťuje DNA s příchodem vyšších energií, čemuž tyto mimozemské bytosti chtějí zabránit, protože pak bychom nebyli zdrojem jejich emoční potravy, ale stali bychom se svobodnými a suverenními bytostmi s nekonečným vědomím.

Sdílejte tento článek i v zahraničí pro překlad, aby si lidé uvědomili, co je tady s námi hráno za nebezpečnou hru a komu slouží.

zdroj: https://www.vipnoviny.cz/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře