Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Depolitizace jako způsob ovládání mas

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
Z podnětu filozofa Václava Bělohradského vznikla antologie esejistických textů Kritika depolitizovaného rozumu s podtitu­lem Úvahy (nejen) o nové normalizaci.

  • knizka-belohradsky
Kniha se zabývá jednou z klíčových otázek současné západní demokracie - vládnutím, které je vykonáváno prostřednictvím moci beroucí na sebe formu nepolitické danosti, třeba ekono­mické nutnosti nebo expertní autority. Tato depolitizace zna­mená vymanění mocenských vztahů z prostoru politična, kde se vzájemné chování lidí a kolektivů neopírá o nadřazené vě­dění - zjevené Bohem či odvozené z řádu přírody nebo lidské podstaty - ale vychází z existence a vytváření alternativ, mezi nimiž se rozhodujeme. Autoři sdílejí přesvědčení, že tuto po­litickou dimenzi je dnes třeba obnovit. Přistupují k problému z mnoha perspektiv, od filozofickéanalýzypojmůjakopolitika,moc a konsenzus, přes politologické a sociologické rozbory kon­krétních kauz až po návrhy pro novou radikální politiku. Jejich pozice se překrývají i různí; sdílejí však přesvědčení, že člověk je a má být aktivním tvůrcem světa, ve kterém žije, a že úsilí o změnu k lepšímu je smysluplné.

Václav Bělohradský přednáší politickou sociologii na univerzitě v Terstu. V českém veřejném prostoru se věnuje zejména filozofickéesejistice,kteroupublikujev českých denících. Jeho poslední knihou je Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby (2007; druhé vydání 2009).

Další spoluautoři:

Pavel Barša, Michael Hauser, Václav Magid, Petr Schnur, Ondřej Slačálek, Tereza Stöckelová , Martin Škabraha, Mirek Vodrážka

 

„Kniha filozofických esejů o depolitizaci[...]je věnována závažnému tématu, přináší řadu pronikavých filozofických úvah a přitom je určena širokému okruhu čtenářů, kteří liberální demokracii nechtějí pouze konzumovat, ale snaží se o ní také kriticky přemýšlet."

Milan Znoj, politolog a filozof

 

Vydává Grimmus

 

Facebook komentáře