Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

ČSNS 2005: Pane Paroubku nevykrádejte náš program ve věci církevních restitucí

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • CSNS
Jako řádně zvolený předseda České strany národně socialistické, skutečné představitelky demokratického národního socialismu v České republice se nestačím divit aktivitám politického plagiátu pana Jiřího Paroubka. Paroubek by se bezesporu vyjádřil k čemukoli, jen aby bylo slyšet, že má nějaký názor. Vadí mně, pokud jeho pochybní Národní socialisté – Levice 21. století vykrádají program ČSNS 2005 a vůbec se při tom nestydí vydávat je za autentické názory.

Česká strana národně socialistická již při svém ustavení definovala svůj vztah k těmto restitucím jako překonané záležitosti z následujících ekonomických ukazatelů:

k zestátnění církevního majetku došlo již za císaře Josefa II. A poté byl majetek ponechán církvím k užívání, nikoli ve vlastnictví.

liberální přístup k církevním záležitostem vedl za první republiky k rozšíření podnikatelských aktivit církví a nákupu polností, nemovitostí a dalším ekonomickým aktivitám, jež primárně nijak nesouvisely s výkonem duchovní činnosti a odporovaly filosofii křesťanské církve tak, jak ji definovali otcové církve apoštolové Petr a Pavel.

v roce 1948 nedošlo k faktickému zestátnění církevního majetku, ale převážně k zestátnění církevního podnikání. Restituce by se tedy mohla týkat jen konkrétních nemovitostí, sloužících k církevním účelům a ne ekonomických aktivit tj. polností, lesů a rybníků odebraných již dříve za Josefa II.

souhrn investic do církevních památek a platů degraduje duchovních od roku 1948 do roku 1990 převýšil výši nyní předávaného majetku

snahy o navrácení církevního majetku v navržené podobě se tak degraduje na obyčejnou krádež, pokud církve nejsou připraveny kompenzovat státu celkový objem vyplacených investic a mezd za období dlouhé 64 let

Z výše uvedeného vyplývá, že Česká strana národně socialistická se distancuje od podobných aktivit a naopak vyzývá národně smýšlející socialisty, aby vstoupili do řad ČSNS 2005, kde mají větší šanci na uplatnění svých názorů a myšlenek.

K církevním restitucím konstatujeme jen to, že započatý proces církevních restitucí napadneme u Ústavního soudu a budeme žádat, aby byl striktně vyčíslen již jednou předaný majetek a proti požadovanému majetku byly započteny církevní mzdy a investice do památek dle záznamů Ministerstva kultury za dlouhých 64 let. Pak teprve lze hovořit o vyrovnání. Je pozoruhodné, že pan Jiří Paroubek záměrně o těchto faktech nehovoří. My, národní socialisté ale pravdu známe.

Ing. Karel Janko

předseda ČSNS 2005

Facebook komentáře