Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Politické hnutí OMMO k výsledkům prvního kola přímé volby prezidenta ČR

Jsme po prvním kole přímé volby prezidenta. Již nyní je jasné, že toto kolo nemá vítěze. Dle účasti u voleb nevyhrála ani „síla“ přímé volby u nás občanů. Za 14 dnů proběhne 2. kolo této volby.
Do 2. kola postupují 2 kandidáti – Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, na které se zřejmě nehodí dosavadní nejen politologické klišé „pravá – levá“, často usnadňující těm, kteří k volbám chodí jejich rozhodování.

  • politicke-hnuti-ommo-k-vysledkum-prvniho-kola-prime-volby-prezidenta-cr

Naše politické hnutí nedoporučilo ani pro 1. kolo konkrétní jméno kandidáta, ale vydalo jakási orientační kritéria pro výběr příp. kandidáta. V logice tohoto doporučení bude znít i naše následující sdělení, opět zohledňující realitu, stav a její další vývoj, včetně signálu, který vyslalo první kolo přímé prezidentské volby.

Teprve 2. kolo prezidentské volby bude dle našeho názoru tzv. stranické a vstoupí do něj výrazněji se svými apely stranické sekretariáty. Konec konců i kandidát Miloš Zeman se „stranickostí" bezprostředně po volbě netajil. I když i někteří zástupci médií ihned přispěchali s tvrzením, že „kníže si začal." M. Zeman vyjmenoval, resp. vytknul svému protikandidátovi témata, za něž K. Schwarzenberg jako člen vlády nese odpovědnost – církevní restituce, zvyšování daní, důchodová reforma atd. Ani politické hnutí OMMO nepodporuje zcela či bez výhrad kroky současné Nečasovy vlády, jíž je K. Schwarzenberg součástí. Měli bychom však být objektivní: za co je odpovědný a co se dělo za vlády M. Zemana v logice tzv. opoziční smlouvy. My tvrdíme, že M. Zeman nese hlavní díl odpovědnosti za současný stav. V logice tohoto by bylo jasnou odpovědí zvolení skutečně kandidáta levice, kterým mohl být jedině Jiří Dienstbier ml. Bohužel ani jeho vlastní strana – ČSSD - nedokázala patřičně reflektovat vážnost situace a nastavit kroky vedoucí k větší profilaci vlastního kandidáta. A jak správně poznamenala paní Šabatová – M. Zeman není člověkem levicové alternativy volby potom, čeho jsme byli svědky ve spojení s osobou V. Klause, jehož především restaurovala u moci svým počínáním KSČM. Situace je o to vážnější, že levice v této prezidentské volbě opět tzv. netáhne za jeden provaz, ale jedna druhou patuje ve výsledku skutečně levicové spolupráce a koordinace zásadních programových východisek.

Politické hnutí OMMO velmi bedlivě sleduje politické dění a dle svých velmi skromných možností usiluje o politickou pozici. Vidíme ji především v občanské alternativě ke stávajícímu nedobrému politickému vývoji, který je naprosto ve vleku zájmů tzv. zaběhnutých stranických subjektů, které nedávají alternativu posunu ani změny v míře vztahu k nám občanům ani k obsahu věcného záměru politiky. Tzn. většího podílu občanů na organizaci, rozhodování a správě věcí veřejných.

Jsme toho názoru, že také ve 2. kole prezidentské volby by občané měli velmi vážit, co vlastně od prezidentské volby očekávají a uvědomit si, že prezident v dikci Ústavy ČR není součástí, ani sám o sobě, vyjádřením výkonné moci. Bude i nadále tím, kdo více či méně světí kroky stávajícího rozložení politických sil. Očekávat proto od prezidenta změnu výkonu moci je spíše ukázkou neznalosti nastavených politických pravidel podmíněných Ústavou a dalšími zákony. Volbou pro 2. kolo jde však také o to, zda dokážeme čelit praktikám, u jejichž narůstání byl M. Zeman jedním z hlavních aktérů a zda K. Schwarzenberg je jen tím, kdo bude nadále „jistit" jejich pokračování. Tohle musí občan ČR dobře zvážit a dle toho volit.

Pravice, reprezentovaná zejména ODS v této prezidentské volbě směřuje dále svůj propad. Levice však předvedla, jak je schopna i v takto vážné situaci nikoliv konsolidovat společné síly, ale dále se vzájemně potírat. A to je mnohem závažnější signál, proč vidět dál než za příslušný stranický sekretariát a řídit se perspektivou změny, která přijde teprve, až se dokáží občanské a alternativní síly formálně i obsahově sjednotit. K tomu ještě vidíme dosti složitou a nelehkou cestu. Již dnes lze ale velmi pozitivně hodnotit, že tento přímý akt volby dokázali občané vyslyšet a výrazněji se účastnit.

Přesto Vám přejeme šťastnou ruku i ve 2. kole přímé prezidentské volby!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře