Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Politické hnutí "Občané městu, město občanům" (OMMO) k přímé volbě prezidenta 11. a 12. ledna 2013

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Vážení členové,

sympatizanti,

občané,

jak jistě víte, 11. a 12. ledna 2013 proběhne přímá volba prezidenta ČR. Prezidenta budou poprvé volit sami občané ČR a možná také na těchto stránkách se čeká nebo čekáte doporučení, koho volit v blížící se přímé volbě prezidenta. Tzn., kterého z kandidátů preferuje politické hnutí OMMO a Vám navrhuje, abyste také podpořili.

  • politicke-hnuti-obcane-mestu-mesto-obcanum-ommo-k-prime-volbe-prezidenta-11-a-12-ledna-2013

Politické hnutí OMMO od počátku vystupovalo především na podporu přímé volby prezidenta ČR, a další prvky přímé demokracie má ve svém politickém programu, ač k zákonu o této volbě je jistě možné mít své výhrady a dovolávat se hlubšího obeznámení se s politickou praxí, která se již několik let odvíjí v sousedních zemích, např. na Slovensku. Třeba bychom se tak vyhnuli některým nesrovnalostem, jež vyvstaly v poslední době, a vyšlo z nich hned několik ústavních stížností apod. Přesto jsme v konečném důsledku nic nezměnili na podpoře přímé volby prezidenta jako jednoho z nástrojů, jak moci „politicky rozhodovat" na úrovni nás občanů. Dodáváme, že nejen politicky rozhodovat, ale také nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Myslíme si, že to k sobě v demokratické společnosti prostě patří.

Přesto od nás neuslyšíte konkrétní jméno kandidáta či kandidátky na prezidenta.

Zde jsou některá doporučení, na základě kterých si můžete udělat také názor o profilu kandidáta, kterého bychom preferovali.

Volbou nového prezidenta ČR bychom měli především:

  • účinněji eliminovat pokračování praktik spojených zejména s devadesátými léty 20. stol., včetně tzv. opoziční smlouvy, která z politické korupce učinila na řadě míst praxi naprosto běžnou, zejména z pohledu absence právního prostředí a naprosté svévole ekonomických a politických zájmů skupin a jednotlivců, s nimiž dnes zatím bezúspěšně zápolíme v nejvyšších politických patrech a napříč politickým spektrem;
  • dát šanci kandidátovi, a nejen tzv. protřelému politikovi střídajícímu jen další politickou štaci, ale člověku, který ještě zcela neztratil kontakt s politickou praxí u nás a zároveň je schopen reflektovat život občanů nejen na úrovni vlivných podnikatelských nebo politických pater. Patří sem i zhodnocení jeho životní a profesní dráhy;
  • předvést, že nejsme předpojatí, abychom kandidátovi vyčítali jeho politickou minulost, není-li v rozporu se zákonem a nevedla-li v jeho osobě k potlačování práv jiných nebo k dalším nezákonnostem;
  • nepodcenit zahraniční zkušenost či dosavadní praxi kandidáta, které by měly nahrávat kontinuitě pozice prezidenta země s její angažovaností v uskupeních, která jsou zárukou mezinárodních pozic ČR;
  • upřednostnit kandidáta na prezidenta, jež by měl být schopen vnášet témata vážící úvahy alternativního charakteru o vývoji politiky, ekonomiky, ale i dalších oblastí života naší společnosti. Na místě je i organizace akcí pod patronací prezidenta za účasti odborné, laické veřejnosti směřující k vedení dialogu napříč společností. Obsahem těchto akcí by mohly být debaty sociálněkulturního, ekologického a vzdělanostního charakteru atd.;
  • dát najevo, že si uvědomujeme, že kandidát na prezidenta nemůže být „nestranný", ale k politickým stranám by se měl obracet jako k jedné z variant politického uspořádání a vnímat by měl i alternativní uskupení stojící o konstruktivní dialog a hledající řešení;sdělit, že kandidát na prezidenta je především člověk a že naše důvěra v jeho volbu plyne také z toho, že výkonem svého mandátu bude brát na zřetel zájmy těch, od nichž svou důvěru dostal.


Jsme realisté a to doporučujeme také Vám, abyste zohlednili při volbě svého kandidáta. Uvážlivostí při volbě prezidenta na počátku předejdeme zbytečnému údivu na jejím konci.

Více zde: http://www.hnutiommo.cz/news/politicke-hnuti-obcane-mestu-mesto-obcanum-ommo-k-prime-volbe-prezidenta-11-a-12-ledna-2013/

Facebook komentáře