Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

WikiLeaks a zoskupenie Marec 14 – informátori najvyššieho stupňa

Čítaním diplomatickej korešpondencie medzi americkou ambasádou v Libanone a ministerstvom zahraničných vecí   USA  ostane nejeden čitateľ v pomykove. Do novín Al-Akbar denne prichádzajú tajné diplomatické  dokumenty, ich obsah  je však pre Libanončanadávno známy, počnúc vnútroštátnymi diskusiami, pokračujúc politickými vzťahmi so Sýriou, konfrontáciami s Hizbaláhom a medzinárodným tribunálom. V každej z uvedených  oblastí  je však v centre záujmu  USA.

undefined

Korešpondencia  neobsahuje žiadne závažné komentáre, či postoje Washingtonu. Texty korešpondencie sa obmedzujú  len na rozhovory americkej ambasádorky alebo jej zástupcu s rôznymi politickými predstaviteľmi Libanonu, pričom ambasádorka kladie otázky a dotyčný politický predstaviteľ odpovedá. Istým je, že obsah rozhovorov urýchlene putoval do Washingtonu. Problémom je, že daný libanonský predstaviteľ ani netuší, že jeho odpovede budú zopakované, a nik netuší  nakoľko  sú presné alebo  viac či menej pozmenené.  

Libanonskí politici  si pravdepodobne ani v najhoršom sne nedokázali predstaviť, že vykonávajú niečo ako spoluprácu s cudzou krajinou a de facto sa ocitli v pozícii informátora.  Na strane druhej pokiaľ raz bude zverejnený aj  dokument, ktorý by poukázal na zoznam výdavkov Jeffreyho Feltmana v Bejrúte, dôjde pravdepodobne  k pochopeniu  horlivosti libanonskej strany pri poskytovaní informácií americkej ambasáde.

Dôležitosť zverejnených dokumentov len zdôrazňuje ako je potrebné pamätať na  pozície a vyhlásenia  politického zoskupenia Marec 14 za posledné roky. Ide  najmä  o ich osobné kalkulácie, ktoré poukazujú na americkú moc nad týmito politikmi a zároveň nato nakoľko sa  niektorí Libanončania spoliehajú na americkú pomoc. Tieto dokumenty zároveň reflektujú rozsah americkej nonšalantnosti a libanonského naliehania na určité požiadavky.

Rozsah politizácie vyšetrovania atentátu na Rafika Haririho sa  tak stáva  pochopiteľným, zároveň je pochopiteľné aj vnútorné zainteresovania sa do otvoreného boja proti hnutiu odporu.  Pochopiteľným je náhle aj  otvorený boj proti gen. Michelovi Aounovi, keďže podpísal zmluvu porozumenia s Hizbaláhom. Zostáva tak len americká neformálnosť, ktorá sa týka čohokoľvek čo je spojené s Libanonom, samozrejme okrem toho čo súvisí s bezpečnosťou Izraela.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře