Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení ISPS.CZ k chystané vojenské agresi proti Syrské arabské republice

Naše sympatie platí všem Syřanům, kteří upřímně usilovali o prohloubení participace lidu na společenském dění. Vzhledem k celkovému vývoji situace, ve které se Sýrie stala objektem mezinárodního "džihádu" a která hrozí vyústit v otevřenou vojenskou zahraniční agresi, stojíme pevně na straně Syrské arabské republiky a jejího statečného národa.

  • prohlaseni-isps-cz-k-chystane-vojenske-agresi-proti-syrske-arabske-republice

Spojené státy americké, Francie, Turecko, Izrael, Saúdská Arábie, Katar a další státy již dva roky vedou prostřednictvím ozbrojených islamistických skupin válku proti syrskému státu. Jakkoliv předtím existovaly v Sýrii důvody k nespokojenosti a občanskému protestu, velmi brzy se ukázalo, že Západ nemá zájem na demokratizaci Sýrie, ale na její destabilizaci. Dnes je jasné, že destabilizace má přerůst – stejně jako v případě Libye – v její zničení.

Na straně jedné tichá podpora brutálního potlačení pokojných protestů v Bahrajnu a Saudské Arábii, na straně druhé vojenská intervence NATO v Libyi. Takový postoj Západu prokázal, o co v tzv. arabském jaru jde. V obou případech - libyjské Džamahirije i Syrské arabské republiky - je uplatňován stejný scénář jako v srbském Kosovu. Vzhledem k tomu, že „mezinárodní džihád" přes masivní finanční, vojenskou a logistickou podporu imperiální protisyrské koalice nebyl doposud schopen porazit syrskou armádu a syrský národ, musí nastoupit sám protektor, aby dovedl dílo do plánovaného konce. Za tímto účelem je dobrá každá lež, i ta nejabsurdnější, a každý spojenec, byť by se jednalo o fanatické vrahy, kteří v jiné části světa platí za teroristy.

K tomuto celkovému hodnocení několik bodů:

1. Spojené státy připravují další vojenský útok na suverénní zemi pod evidentně vylhanými a záměrně fabrikovanými záminkami. Barak Obama, nositel Nobelovy ceny míru, a ministr zahraničí John Kerry, v počátcích své kariéry horlivý odpůrce války ve Vietnamu, hodlají Bushe, Powella a další iniciátory přepadení Iráku nejen dohnat, ale absurditou situace i proválečných záminek několikanásobně překonat.
Již samotná aktivní vojenská podpora tzv. syrských rebelů je hrubým porušením mezinárodního práva. A přímé použití vojenské síly proti cizímu státu dovolují stanovy OSN pouze v případě sebeobrany nebo v rámci kolektivního rozhodnutí Rady bezpečnosti. Vše ostatní je agresí a válečným zločinem.

Pokud by platilo mezinárodní právo pro všechny, nejen pro ty, na které ukáže prstem Washington, potom by museli být před Mezinárodním soudním tribunálem za válečné zločiny souzeni všichni ti, kteří nesou zodpovědnost za vojenské agrese proti Srbsku, Iráku, Libyi a za podporu terorizmu v Sýrii.

2. Představa, že by syrská armáda použila chemické zbraně, je absurdní z několika důvodů: zde uvádíme jen ty obecné. Zaprvé: vláda SAR již dříve zaslala OSN garanci, že v konfliktu nepoužije chemické zbraně. Zadruhé: v době údajného chemického útoku se sedm kilometrů od místa činu nacházeli inspektoři OSN, „příhodnější" okamžik pro překročení „červené linie" si tedy prezident Assad nemohl vybrat. Zatřetí: syrská armáda získává v rámci úspěšné ofenzivy kontrolu nad syrským územím, jedním slovem: vítězí. Použití chemických zbraní by v takové situaci bylo z taktického hlediska nejen nesmyslné, ale i kontraproduktivní. Jediní, kdo by z něj mohli mít zisk, jsou džihádisté a jejich zahraniční protektoři, kteří potřebují důvod k válce.

Pokud by OSN plnila svoji úlohu, musela by neodkladně začít vyšetřovat jak činnost tzv. ozbrojené opozice, tak i roli tajných služeb USA, Francie, Velké Británie, Turecka, Izraele, Saúdské Arábie, Kataru a dalších podporovatelů džihádu v Sýrii, kteří na syrském území podle vlastních údajů operují. Představa, že by za současné situace použila syrská armáda bojový plyn, odporuje všem objektivně dostupným informacím i zdravému rozumu.

3. V květnu t.r. vyjádřili vyšetřovatelé OSN v čele s Carlou Del Ponteovou důvodné podezření, že předchozí chemické útoky provedli ozbrojení džihádisté. Ve stejnou dobu byli v Turecku zatčeni příslušníci teroristické brigády al-Nusra, u kterých byl nalezen bojový plyn sarin. Navíc irácké bezpečnostní orgány odhalily nedaleko syrské hranice chemickou laboratoř al-Kajdy v Iráku. Tzv. ozbrojená opozice tedy evidentně disponuje chemickými substancemi, které se dají v případě potřeby nasadit v pravý čas a na pravém místě. Není třeba připomínat, že tyto zprávy byly Západem zcela ignorovány a OSN je nevyšetřovala. Vysvětlení je pouze dvojí. Buď platí Obamova „červená linie" pouze pro vládní jednotky, nikoliv obecně pro použití chemických bojových prostředků, nebo „rebelové" již postupně připravovali půdu a zvykali pomalu po dávkách světovou veřejnost na vrcholný okamžik chemické frašky. S plným vědomím těch, kteří nyní otevřeně haraší zbraněmi.

Pokud by OSN plnilo svoji funkci podle vlastních stanov, musela by objektivně prošetřit roli turecké a jordánské vlády v syrském konfliktu i jejich eventuální podporu teroristickým skupinám operujícím na území SAR.

4. Vyzýváme všechny, aby se zamysleli nad složením nynější válečné koalice, nad jejími globálními ambicemi (USA, Francie), stavem lidských práv (Saudská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Turecko) i pohrdáním právy druhých národů (Izrael / Palestina). Současné vlády těchto států nemají pražádné morální právo politicky, natožpak vojensky, zasahovat „ve jménu demokracie" v jiných státech.

Závěrem

Úmysly vlád těch zemí, které vedly a opět by chtěly vést války, lze klasifikovat pouze jako státní terorismus a válečný zločin. Jejich podpora ozbrojených extremistů zavádí tzv. boj proti terorismu ad absurdum. Na jejich adresu připomínáme parafrázi biblické věty chudého Proroka z Nazaretu, umírajícího na kříži: „Otče, neodpouštěj jim, neboť oni vědí, co činí."

Obracíme se na českou i slovenskou veřejnost a na občany dalších zemí s výzvou společně vyjádřit solidaritu ohrožené Syrské arabské republice.

Obracíme se na statečný syrský národ s výzvou, aby vytrval a aby si zachoval pro budoucnost drahé hodnoty solidarity a tolerance.

Podporujeme rusko-syrský návrh kontroly a následné likvidace arzenálu chemických zbraní SAR pod dohledem a kontrolou OSN. Zároveň varujeme před záměrnými provokacemi těch sil, které se budou i nadále snažit zabránit jakémukoliv mírovému řešení krize.

A vyzýváme OSN, která má za úkol bránit integritu celosvětového prostoru, aby toto své poslání rozhodně a nestranně splnila.

V Sýrii se bojuje o mezinárodní právo, OSN a Evropu. Civilizace nebo barbarství?!

Za autenticitu dokumentu a jeho signatářů ručí:

Vladimíra Levá (CZ) / Josef Liška (CZ) / Petr Schnur (CZ/D)
(Koordinátoři ISPS.CZ)

ISPS.CZ:

Ivan David (CZ) / Ivo Krieshofer (CZ) / Jiří Jaroš Nickeli (CZ) / Miroslav Polreich (CZ) / Miroslav Pořízek (CZ) / Jan Tesař (SK/F) / Petr Tuček (CZ) / Jaroslav Vávra (CZ/A)

K prohlášení se připojují:

Miloslav Burda (CZ) / Milan Daniel (CZ) / Rajko Doleček (CZ) / Leoš Jeleček (CZ) / Jela Juríčková (SK) / Vlastimil Polák (CZ/D) / Jan Příbaň (CZ/D) Andrej Sablič (SK)

16.09.2013

Oldřich Baťka / Miroslav Beran / J. Bělková / Jiřina Boudná / Zbyněk Cincibus / Jiří Deml / Rudolf Fousek / Miloš Gerstner / Leoš Hamrský / Věra Hotmarová / / Jaroslav Chmela / Miloslava Chmelová / Josef Klinger / Alena Košťáková / Bohumila Koudelková / Jan Kozderka / Alena Kvíčalová / Vlastimil Malý / Dagmar Palasová / Jaroslav Palas / Jan Pánek / Stanislav Pekař / Věra Picková / Oleg Pišl / Pavel Prchlík / Otakar Procházka / Miroslav Říha / Stanislav Skrbek / Renata Soukupová / Oldřich Sůva / Josef Svoboda / Stanislav Vébr / Jan Veverka / Oldřich Votrubec

Písemný seznam dalších 22 signatářů z téhož dne (Vlastenecké sdružení antifašistů Semily) mají k dispozici mluvčí ISPS.CZ / koordinatoři akce.

19.09.2013 se připojil Daniel Solis.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře