Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Plán izraelského Ministerstva obrany vyčleňuje 10 % Západního břehu pro rozšíření osad

  • izrael-palestina
Nově zveřejněné mapy ukazují, že izraelská Civilní správa tajně vyčleňuje další pozemky pro židovské osady, pravděpodobně se záměrem jejich rozšíření.

Izraelská Civilní správa po léta tajně vyhledávala a mapovala využitelné pozemky na Západním břehu Jordánu a pojmenovávala tyto parcely po existujících židovských osadách, pravděpodobně s vyhlídkou na rozšíření těchto komunit.

Civilní správa, která je součástí ministerstva obrany, své mapy uvolnila až v reakci na žádost na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou podal Dror Etkes, aktivista bojující proti osadám.

V některých místech se hranice pozemků, jak jsou vyznačeny v mapách, shodují s trasou zdi oddělující Západní břeh.

Izraelský stát argumentoval před Nejvyšším soudem a Mezinárodním soudním dvorem v Haagu, že trasa oddělující zdi vycházela z bezpečnostních potřeb Izraele. Nicméně mapy a údaje Civilní správy, zde poprvé zveřejněné, naznačují, že trasa zdi byla naplánována s ohledem na využitelné pozemky na Západním břehu, které byly určeny k rozšíření území a zvýšení počtu obyvatel osad.

Celkem bylo vyznačeno 569 parcel, tvořících zhruba 620 tisíc dunamů (tedy okolo 155 tisíc akrů) – což je asi 10 procent celkové rozlohy Západního břehu. Na územích zahrnutých do této mapy bylo od konce 90. let postaveno 25 neschválených osad. Civilní správa se snaží některé z těchto osad legalizovat, včetně osad Švut Rachel (Shvut Rahel), Rechelim (Rehelim) a Hajovel (Hayovel).

Etkes je přesvědčen, že to svědčí o tom, že osadníci, kteří osady vybudovali, měli přístup ke studiím Civilní správy o potenciálně využitelných územích, což je dalším důkazem o hlubokém vládním zapojení do systematického porušování práva za účelem rozšiřování osad.

Mapy uvádějí názvy mnoha obcí, které neexistují. Jedná se např. o Šlomzion (Shlomzion), na území náležejícímu palestinskému městu Akraba, nedaleko Nábulusu; Lev Hašomron (Lev Hashomron), na území Kafr Haja mezi Nábulusem a Kalkilijí; Mevo Adumim, na území Al-Azaríji a Abú Disu; a Micpa Zanoa (Mitzpeh Zanoah) a Micpa Lahav (Mitzpeh Lahav), na jihu hory Hebron.

Názvy několika lokalit naznačují, že jsou vyčleněny pro expanzi stávajících osad, ačkoli se některé z těchto parcel nacházejí kilometry daleko od původních sídel. Jedná se např. o Imanu’el Mizrach (Immanuel Mizrah), Elkana Bet, Bejt Arje Gimmel (Beit Aryeh Gimmel), Tekoa Še’et Hej Mir’ej (Tekoa Sheet’hei Mir’ey) atd.

Mapy také vyznačují 81 lokalit s rozlohou 114 tisíc dunamů v oblastech A a B, které jsou pod kontrolou palestinské civilní správy, což svědčí o tom, že izraelská Civilní správa začala vyhledávat využitelná území ještě před Dohodami z Osla. Vyznačení těchto parcel nebylo po několik let aktualizováno, protože na nich Izrael nemohl stavět.

Vyznačení všech ostatních pozemků – 506 tisíc dunamů v oblasti C – bylo aktualizováno během posledního desetiletí. Z toho plyne, že izraelská Civilní správa vyčlenila tyto lokality jako rezervu pro budoucí využití, říká Etkes.

Více než 90 procent tohoto území leží na východ od oddělující zdi za hlavními seskupeními osad.

„To znamená, že [izraelská Civilní] správa v současné době aktualizuje ‘pozemkový fond’, čímž narušuje mírový proces, který je založen na principu dvou států,“ uvedl Etkes.

Většina těchto vyznačených území – 485 tisíc dunamů v oblasti C – je vedena jako pozemky státu. 7 600 dunamů je vedeno jako „židovská půda“ z doby před rokem 1948 a 12 800 dunamů území je bez označení. Správa je pravděpodobně považuje za pozemky státu, říká Etkes.

Izrael kvůli mezinárodnímu tlaku drasticky omezil nové územní požadavky. Izraelská Civilní správa uvedla v dopise Niru Šalevovi z neziskové organizace „Bimkom - Planners for Planning Rights“, že v letech 2003 až 2009 bylo za pozemky státu vyhlášeno celkem 5 tisíc dunamů, oproti statisícům dunamů z předchozích desetiletí.

Přibližně 375 tisíc dunamů v oblasti C není zahrnuto pod jurisdikci osad, které zabírají zhruba 9,5 procenta území Západního břehu.

Zpráva organizace „Peace Now“ z roku 2007 udávala, že pod pravomoc osad spadalo pouze 9 procent území. Současná mapa Izraelské Civilní správy odhaluje existenci dalších pozemkových rezerv. Ačkoli byla na osady oficiálně přidělena pouze malá část území, jeho rozloha je správou neustále aktualizována.

Izraelská Civilní správa uvedla, že ony mapy představují databázi, která je čas od času aktualizována a že nenaznačují existenci plánů na rozšíření osad, což by obnášelo komplexní proceduru vyžadující diskuze a schválení.

Zdroj: www.haaretz.com, překlad: Karel Hyka

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře