Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kurban bajram alias Íd ul Adhá začal

  • ajd-al-adha
Druhý největší muslimský svátek, trvající čtyři dny, začal 27.listopadu. Svátek začíná sedmdesát dní po ramadánu, během pouti do Mekky. První den svátku starší členové rodiny obdarovávají dcery, které do dalšího života dostávají zpravidla zlato. Ženy organizují opulentní oběd pro rodinu. Servírované maso je děleno na tři části - pro chudé je určena první část, pro rodinu a hosty druhá, třetí je uschována do zásob. K jídlu jsou v mnoha nemilitantních komunitách zváni křesťané i židé.

Maso pochází z ovce, nebo jde o jiný druh. Může být i telecí (nejlépe) nebo velbloudí. Některá společenství tvrdí, že zvíře musí mít čtyři roky, jiné komunity, že nesmí být starší jednoho roku.

Na úsvitu druhého dne oslavují muslimové společně východ slunce. Obecně ke svátkům patří prosby o odpuštění hříchů, a muslimové, oblečení ve svém nejlepším oděvu, navštěvují nejen mešitu či modlitebnu, ale také hroby svých příbuzných.

Podle údajně sumerské pověsti se zhruba dva tisíce let před narozením Krista objevil Abrahám ve městě Uruku. Neměl syna se Sárou, a tak se od ní odloučil. Našel si zde Hagaru, která mu porodila syna jménem Ismael, praotce Arabů. Když se Abrahám vracel domů, sdělili mu tři poslové, že Sára mezitím porodila syna Izáka, praotce Židů. Bůh pak přikázal Abrahámovi obětovat Izáka (potažmo nejstaršího syna) a v poslední chvíli mu „podstrčil" jako oběť berana. (Přibližně podle legendy).

Místo berana se dnes obětují (i během poutě do Mekky, která právě probíhá) ovce, telata, zřídka mladí býci. Chcete-li oslavit příští kurban (oběť) s muslimy, vyhledejte je roku 1431 Hidžry, tedy v roce 2010 už 16.listopadu, a v roce 2011 dne 6.listopadu. Výpočty těchto svátků nejsou pro křesťana jednoduché. Dobře občerstvit by vás měli i muslimové, s nimiž toho mnoho společného nemáte, a které ani neznáte.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře