Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Trump z pohledu globálního historického procesu

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Hox

Z objektivních i subjektivních příčin se kapitalizmus a buržoazní projekt rozšířil mnohem více a dále, než globální zákulisní moc původně chtěla. Připomeňme si základní parametry globálního historického procesu od začátku 19. století. Pohlaváři biblického projektu, tj. globální konceptuální moc si uvědomovala, že liberální projekt a kapitalizmus má potenciál zlikvidovat biosféru, lidově řečeno lidé ohlodají planetu jako kobylky, protože v kapitalizmu nejsou žádné brzdy závodům ve spotřebě a to, co si do té doby mohla dovolit jen "elita", si postupem času mohli dovolit všichni. Globální zákulisní moc si tento problém uvědomila nejpozději na začátku 19. století a vypracovala projekt vykořenění kapitalizmu a buržoazního projektu v globálních měřítkách, který vešel do historie pod názvem "marxistická permanentní revoluce", která měla podle plánu ukončit kapitalismus k 30. letům 20. století a nahradit ho globálním pseudosocialismem podle receptů Marxe, kde by si byli všichni rovni ale někteří rovnější, všichni by měli „všechno“ ale reálně nikdo (až na "vyvolené") nic. Pseudosocialismus by umožnil mnohem lepší kontrolu spotřeby a plundrování zdrojů Země. Jak by to vypadalo, kdyby se tento projekt (ve své podstatě kastový fašismus) uskutečnil a podařilo by se ho vyladit do stavu udržitelnosti v následnosti generací, ilustruje román Ivana Jefremova "Hodina býka".

  • trump-z-pohledu-globalniho-historickeho-procesu

Do hry však vstoupil taváriš Stalin, který se opřel o klany ruských starověrců a překazil světovému zákulisí plány hned několikrát. Ve výsledku se permanentní revoluce neuskutečnila a musel být odepsán i marxismus jako takový, v důsledku čehož se kapitalismus a buržoazní projekt rozšířil na celou planetu, ale problémy které způsobuje nikam nezmizely a je třeba je akutně řešit. GP (Globální prediktor) proto počátkem 70. let přehodil výhybku na plán jeho vykořenění cestou eliminace celé západní kultury jako takové cestou biologické a mravní degradace a vymizení. Tento plán je uskutečňován tak napůl a se skluzem, neboť se nepodařilo dostat pod kontrolu Rusko a hlavně byla v roce 1992 zveřejněna Koncepce společenské bezpečnosti (KOB), která se začala bezstrukturně, odspodu šířit po celém světě a její přítomnost v kolektivním nevědomí (a u menší části populace ve vědomí) začala ovlivňovat světové dění a procesy jako hlavní faktor. Nyní jsme někde uprostřed, svět je rozdělen a každá "půlka" považuje tu druhou za "blázny a šílence", přesně jako v súfijském podobenství "Jak se mění vody". Je to dáno tím, že jednání a konání v logice přežité koncepce je z pozic nové koncepce vnímáno jako "šílenství", a naopak.

Navíc se po roce 1991 "elita" Spojených států, přes které byla ve 20. století uskutečňována globální politika světového zákulisí, opojena domnělým vítězstvím utrhla z řetězu a dostala se z pod kontroly globální konceptuální moci. Rusko vstalo z popele a nabídlo světu vlastní pohled na budoucnost světa, vlastní koncepci globalizace, která je pro drtivou většinu obyvatel země přitažlivější než to, co nabízí Západ a dá se vyjádřit krátce principem "Staňme se Lidmi", se kterým se může ztotožnit stejně dobře Američan, Čech i Eskymák, a vzájemně výhodnou spoluprací při řešení globálních problémů lidstva a tím i lokálních problémů.

Následující objektivní faktory:

  • dosavadní hegemon - Spojené státy - se dostal z pod kontroly globálního zákulisí;

  • světové zákulisí ztrácí kontrolu nad situací a globálními procesy;

  • hrozí nebezpečí světové jaderné války ve které by zanikla civilizace;

  • biosféra Země už nemusí dlouho vydržet zátěž, kterou pro ni znamená současná civilizace;

  • globální systémová krize, lidstvo stojí na kraji propasti;
  • Rusko předložilo světu svou vlastní koncepci globalizace a začalo realizovat vlastní konceptuální moc

přinutily světové zákulisí podporovat (v zájmu vlastního přežití) v určitých věcech Rusko a spolupracovat na cílech, které jsou momentálně společné (zajistit aby současná globální civilizace neskončila katastrofou).

Obama měl za úkol dovést Spojené státy do stavu, kdy budou všem pro smích a bude jimi opovrhováno - což celkem úspěšně splnil, takže nobelovka mu patří právem - a bylo tak možné přistoupit k aktivní fázi jejich přestavby, což má za úkol Trump. Vtípky zde nejsou na místě, je to ekvivalentní tomu převzít kontrolu nad smrtící mašinérií, jejíž síle se v bojové moci nemůže nikdo další rovnat, a přivést ji do stavu degradace, takže už nebude nebezpečná okolí a bude možné se jí zbavit bez jaderných konfliktů.

Přestavba USA nebude spočívat v tom, aby po nich zbyl „jeden velký kráter“, nýbrž v jejich transformaci na mocnost regionálního významu, která nebude na nikom parazitovat a bude si žít v rámci svých možností na svůj účet. Bude demontováno NATO, americké základny po celém světě zmizí, bude demontován současný finanční systém, umožňující Spojeným státům s pomocí emise dolaru parazitovat na zbytku světa, postupně bude demontován kapitalismus a buržoazní projekt obecně. USA čeká velký pád spotřebního standardu, velké změny a otřesy (ještě není jisté, koho bude Trumpovat zeď ve skutečnosti zadržovat), ale také reindustrializace a další pozitivní procesy, které budou mít za cíl vykořenit defektní složky tamní kultury (kult spotřeby, peněz na prvním místě, pochybnou morálku atd.). Zdali bude Trump a klany stojící za ním podporovat také směřování k Člověčenství, nebo jen výměnu jednoho druhu fašismu za jiný (liberalizmus je druhem fašismu), je otázka nyní otevřená, možnost bezesporu má, dokonce unikátní možnost a podmínky. Co se týká sloganu "Make America Great Again!" ("Udělejme Ameriku znovu Velkou!" či "..znovu Výbornou"), pak Trump má skutečně možnost udělat Ameriku velkou (v objektivním pozitivním smyslu spravedlivosti), ale bude to poprvé.

Toto bylo jen velmi letmo k dané otázce, zde lze jen říct že kdo chápe globální historický proces a současné hlavní tendence a problémy, chápe pojmy konceptuální mocglobální prediktor a jejich roli v globálním historickém procesu, pro toho nemohlo být zvolení Trumpa žádným překvapením a bez problémů se orientuje v současném dění.

V rozporu s tvrzeními některých tzv. analytiků, nástup Trumpa je logickým a naplánovaným pokračováním dlouhodobého procesu vykořenění kapitalismu a buržoazního projektu, a přestavby (zrušení) USA jakožto „výkladní skříně“ kapitalismu. Nutnost příchodu procesů, kterých jsme nyní svědky, byla předpovězena a publikována v KOB nejméně před 20 lety.

Jak se nyní může přesvědčit opravdu každý, Trump byl na roli prezidenta USA připravován nejméně o roku 1990, stejně tak jako byla pomalu připravována na jeho příchod americká veřejnost (příklady). To není ukázkou "geniálních proroctví" autorů Simpsonů, ale jednoduše příkladem ohlašování budoucích scénářů (pro ty kdo pochopí) a jejich zavádění do kolektivního nevědomí (pro ty kdo nepochopí). Jedná se o klasický "modus operandi" metod globálního zákulisí.Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/trump-z-pohledu-globalniho-historickeho-procesu/

Facebook komentáře