Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Proti Severní Americe je vedena totální klimatická válka

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Hurikán Maria: další geoinženýrsky vytvořená klimatická událost k terorizaci a zotročení lidí

Podle současného meteorologického náporu hurikánů Harvey, Irma a Marie je nyní jasné, že Severní Amerika je právě vystavena totálnímu útoku vládnoucí kabaly NWO a jejích geoinženýrů.

  • proti-severni-americe-je-vedena-totalni-klimaticka-valka

Řádění hurikánu Maria v Karibiku nadělalo škody, které jsou popisovány jako bezprecedentní a „více než katastrofické“. Portoriko možná nebude mít po 6 měsíců elektřinu

Více v : “We’ve Never Seen Anything Like This” – Maria Slams Puerto Rico With 9-Foot Storm Surge, 155mph Winds - „Nikdy jsme nic takového neviděli.“ Maria udeřila na Portoriko téměř 3metrovými vlnami a větry o rychlosti téměř 250km/hod.

Podezřelé je, že o „rychlé intenzifikaci“ těchto bouří píší i mainstreamová média, například zde: ‘Rapid intensification’ fuels major Atlantic hurricanes in 2017 -„Americké hurikány rozpoutává „rychlá intenzifikace“. 

Takže, jsou tu dvě otázky, které by si měl položit každý: Proč je tento rok tolik nezvykle silných hurikánů? A co způsobuje, že se atlantické bouře  proměňují v megahurikány „rychlou intenzifikací“?Je důležité poukázat na to, že před letošní hurikánovou sezónou 2017 dosedl velký hurikán na americkou pevninu v USA naposledy v říjnu 2005. Pak následovala záhadná dvanáctiletá pauza. A najednou po zvolení Trumpa se Atlantický oceán proměnil v dopravní službu doručující severoamerickému kontinentu jeden hurikán za druhým. 
 

Překlad textu výše: „Kdy naposledy dosedl ve Spojených státech velký hurikán?
Poslední velký hurikán, ktekrý dosedl na kontinentální území Spojených států, byla Wilma, která dopadla na Floridu 24. října 2005 – před 129 měsíci. (Publikováno 25. července 2016)


Jak je vůbec možné, že od roku 2005 nebyla americká pevnina zasažena velkým hurikánem … … a pak, když byl presidentem zvolen Donald Trump, se najednou rozpoutalo peklo?!


Trump totiž prohlásil, že USA se stáhnou z Pařížské dohody 
 
 
 

Neexistuje žádný větší akt vzpoury proti agendě NWO, nežli rozhodnutí presidenta Trumpa stáhnout se z Pařížské klimatické dohody. Možná Trump opravdu nevěděl, jak zásadní význam má Pařížská dohoda o klimatu pro naplnění agendy NWO a nastolení Jediné světové vlády. 

Více v článku: Global Climate Change Was Geoengineered As A Justification To Impose A One World Government (Globální klimatická změna byla vyvolána geoinženýrstvím za účelem prosazení Jediné světové vlády)
 
President Trump si byl zajisté vědom toho, že prosazované povídání o změně klimatu působením CO2 je naprostý podvod. Později byl svědkem, jak tvrdě pracuje globalistická kabala na tom, aby v prosinci 2015 ve světové komunitě národů prosadila závěrečnou Pařížskou dohodu. Šokující útoky v listopadu 2015 v Paříži byly provedeny v zájmu toho, aby místo konání schůze bylo uzavřeno ještě před započetím Konference OSN o klimatické změně konané ve Francii.

Více v článku: Paris Terror Attacks: Executed To Lock Down Climate Summit Conference - Pařížské teroristické útoky: provedeny za účelem uzavření místa vrcholné klimatologické konference.
Klíčový postřeh: Pouze s jakýmsi štěstím přežilo rekreační sídlo Donalda Trumpa na karibském ostrově St. Martin hurikán Irma téměř bez újmy. Irma směřovala i na Trumpovu rezidenci v Mar-a-Lago na Floridě, ale najednou se neočekávaně stočila k západu. Není pochyb, že geoinženýři měli prezidentův majetek na mušce. I známý mrakodrap „Trumpova věž“ na Manhattanu je dosud v nápadném dosahu tropického systému José, který je právě teď ve stádiu tropické bouře. 

Více v článku: Hurricane Jose: The Geoengineered Secret Weapon Hurikán José: Geoinženýrská tajná zbraň


Co se tady skutečně děje?

Bohužel, pro většinu lidí je to, co se skutečně děje, příliš velké, než aby to chápali.

President Donald Trump, jakožto i každý americký občan a Americká republika, jsou pod přímým útokem geoinženýrů, kteří byli globalisty najati, aby vedli totální klimatickou válku. Tito geoinženýři jsou nejen dobře placeni, ale mají i k dispozici takové technologie k manipulaci počasí, že vytváření frankensteinovských bouří je pro ně jako tak snadné jako procházky za mírného letního deštíku. 

Zásadní věcí je, že TPTB (The Powers to Be, NWO) prokazují nulovou toleranci vůči zdržovací obstrukční taktice Trumpovy vlády. A protože americká federální vláda hraje tak zásadní roli v provádění agendy NWO, musí být udržena na uzdě za každou cenu. Neboť bez hrozby amerického vojenského zásahu, bez donucování pomocí vládních ekonomických sankcí, finančního terorismu a/nebo korporátních sabotáží by sionisticko-anglo-americká osa (Zio-Anglo-American Axis*)byla pouhým papírovým tygrem. 

A proto se kabala cítí donucena použít jakékoli nutné prostředky a veškeré možné způsoby, jak donutit Trumpův tým, aby dodržel opatření ke kontrole klimatu. A proto, vítej, hurikánová sezóno 2017!

Tato tajná strategie také znamená, že USA budou kromě totální meteorologické války nadále prožívat i různé typy environmenálního terorismu, jako například divoké požáry v LA. Stejnou zbraní jsou i požáry probíhající v několika západních státech. Mnoho obyvatel Montany stále nemůže vycházet z domu kvůli neustálému kouři a vzdušnému popelu. 

Podstatou všeho je, že vytvoření Jediné světové vlády je zcela závislé na nenápadně se vytvářejícím Matrixu kontrolujícím uhlík ( Carbon Control Matrix). Dohoda o klimatické změně, založená na falešných informacích o CO2, žádá plnou celosvětovou kontrolu a vládu nad veškerou produkcí oxidu uhličitého. Tento „Globální režim managementu CO2“ (“Global CO2 Management Regime”) má poskytnout základní rámec pro tvoření nových institucí, které začnou od počátků vytvářet Jedinou světovou vládu. 

Více v článku: Počátkem Jediné světové vlády je režim „Globální management CO2“) - One World Government Initially Emerging As Global CO2 ‘Management’ Regime

Speciální poznámky: Zdá se, že pro mnohé čtenáře je dosti obtížné chápat, že superbouře jsou zakládány a pak pečlivě řízeny na své předem určené destinace. V oblasti geoinženýrství existují vysoce pokročilé techniky a aplikované technologie, které jsou nyní používány zcela rutinně. Například chemické geoinženýrství pomocí chemtrails a chemických bomb, frekvence HAARP, vysílače Nexrad, energetické závody, tajné technologie umístěné na satelitech; to vše je užíváno s velkou obratností k výrobě a řízení velkých hurikánů.

Geoinženýři, aby si udrželi jakousi věrohodnost při popírání této své činnosti, se velmi obratně ujímají přirozených bouří rodících se u západního pobřeží Afriky, a v rozsahu hodin jsou schopni z nich učinit hurikány o síle 4 a 5. 

Více v článku: Is purposeful geoengineering causing the ‘rapid intensification’ of the 2017 hurricanes? -Je cílené geoinženýrství příčinou „rychlé intenzifikace“ hurikánů roku 2017?
 
Geoinženýrská výroba frankensteinovských bouří během hurikánové sezóny 2017 poskytuje globalistům veškerou kamufláž, kterou potřebují, aby jim tyto jejich válečné a teroristické činy prošly prakticky beztrestně. [1]


Hurikánová sezóna z pekla
Globalisté NWO a jejich geoinženýrští přisluhovači pracují na svém velkém úkolu vskutku seriózně. V průběhu jediného měsíce zažila Severní Amerika výrobu čtyř velkých hurikánů - Harvey, Irma, José a Maria. Byly i další, které nedosedly na pevninu. Následuje úplný seznam atlantických hurikánů sezóny 2017, které byly přivedeny do USA geoinženýry a jejich globalistickými sponzory. 

Hurricane Franklin 
Hurricane Gert 
Hurricane Harvey 
Hurricane Irma 
Hurricane Jose 
Hurricane Katia 
Hurricane Maria [2] 

Z toho je jasné, že tento nanejvýš nebezpečný tandem udělá cokoliv, co bude možné, aby obrátil Trumpa zpět k přijetí vykonstruovaného lživého modelu klimatické změny na základě CO2. Neustávající příliv jejich zločinů svědčí o odhodlání zkrotit presidenta a přivést ho do svého globálně oteplovačského tábora za cenu pekla či potopy. Důležitým faktem je, že  skutečnou příčinou současného klimatického chaosu na planetě Zemi je geoinženýrství . A vzpomeňte si, že se opět jedná o aplikaci hegelovské dialektiky: problém – reakce – řešení. 

V následujícím článku se dočtete, jak vytvořili „problém“ známý jako "globální klimatická změna":Geoengineering Is The Primary Cause Of Global Climate Change, Not CO2 Nikoli C02, ale geoinženýrství je primární příčinou globální klimatické změny.
Globalistům je jedno, že zdevastují celé ostrovy či velká města, když chtějí vnutit svou vůli civilizaci celé planety. Z tohoto hlediska i nadále budou tito šílenci konat tak, že buď bude po jejich, anebo tu bude dálnice do pekla. Nešťastné oběti, jichž je plný Karibik, jsou toho svědectvím, a to po již podruhé za sebou – díky spoušti způsobené zcela jasně uměle vyrobenými hurikány Irma a Maria. 

Více v článku: IRMAGEDDON: Who geoengineered Superstorm Irma and why?- Irmageddon: Kdo uměle vytvořil superbouři Irma a proč?
Následující série článků o hurikánu Harvey ukazuje různé důvody pro to, že tato superbouře byla namířena na pobřeží Texasu. Globalisté mají vždy na mysli ne jeden, ale více cílů, jak ukazuje následující. 


Závěr

Klimatické války a environmentální terorismus jsou nyní nepopiratelnými jevy vytvářenými člověkem. Ti, kteří provádějí tyto odporné válečné zločiny a masové vraždění, musí být za ně hnáni k odpovědnosti. Avšak dokud politická třída a vědecký establishment budou systematicky pod vlivem patologických hodnot, tyto opakující se cykly masové destrukce a smrti nikdy neskončí. 

Což způsobuje, že prakticky jediným lékem pro USA jsou obyčejní lidé, jako We the People (My lidé). Pokud  dostatečné množství lidí pochopí fakt, že počasí je metodicky používáno jako zbraň – proti celým USA – pak se tato kritická masa může spojit a zastavit toto šílenství. Jaké přesné množství je třeba pro maximální efekt násilné akce, to zatím není jasné.

Nicméně, trvalé řešení této intenzifikující se meteorologické války je již na cestě.

Prozatím však není nic, co by mohlo vyvolat vytoužený zvrat, kromě modlitby. Zdá se, že v tomto kritickém období lidské historie může účinně zasáhnout ve prospěch Nás, lidí  jedině Nejvyšší moc.
 

Facebook komentáře