Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pjakin o zřícení Baltimorského mostu

V.V.Pjakin se ve svých posledních Otázkách a odpovědích, ve druhé části pořadu, věnuje zřícení Baltimorského mostu. Zde přinášíme poopravený, strojový překlad:

Host: Ještě jedna otázka. 26. března se ve Spojených státech, ve městě Baltimore, zřítil most. V jádru se jedná o katastrofu, způsobenou člověkem, ale co to znamená pro budoucnost amerického národa?

  • pjakin-o-zriceni-baltimorskeho-mostu

Valerij Viktorovič Pjakin: Hodně. Nejprve musíme pochopit matricovou povahu toho, co se stalo. Podívejte, Spojené státy a Ukrajina snily o zničení Krymského mostu a v důsledku jejich snů narazila loď, vedená kapitánem, který byl Ukrajincem, do podpěry mostu v Baltimoru a tento most se zřítil. Matrice fungovala.

V tomto ohledu musím, jako doporučení, říci: naši partneři vydali další svazek z „Knihovny konceptuálních znalostí“, tento svazek je věnován práci s matricemi, obsahuje díla Vnitřního prediktora o matricích. Svazek se jmenuje „Matrix je jiný než Matrix“. 

Tady matrice zafungovala naplno – snili o tom a tento sen se jim vrátil jako zpětný bumerang. Odborníci, kteří sledují tuto událost (jaká to byla loď atd.), odpoví: "Ne, byla tam posádka dvaadvaceti Indů." Ano, tvrdí se, že tam byl tým dvaadvaceti Indů. Kdy se tato informace objevila? Když nastala tato situace...?  No, lidé vědí, o jakou šlo loď, mnozí se o to zajímali a tak začali okamžitě vyhledávat zdroje, kde se zveřejňují detailní informace o každé lodi, tedy,  informace o její posádce, o jejím kapitánovi atd. A když jsme si tehdy vyhledali tyto zdroje, ihned se ukázalo, že kapitánem lodi byl Ukrajinec. Tyto otázky byly poté, zcela přirozeně adresovány vyšším, odpovědným úředníkům. A například šéf Národní rady pro bezpečnost dopravy tazatelům odpověděl: „No, je to prozatím takové vágní, je tu něco, co tady ještě nevíme...“ Promiňte, všechno víte a víte to hned – zde jsou dokumenty z přístavu, jsou ve veřejné doméně. Proč se okamžitě začnete rozčilovat a tvrdit, že jsou tady ještě „nějaké nejasné okolnosti“ a všechno to ostatní? Jaké jsou neznámé? Zeptali se ho: "Kdo byl kapitánem lodi?" A on se začne rozčilovat. Ale o tři dny později již jasně sdělí: „Tady se nenachází žádná, ukrajinská stopa. Jen dvaadvacet Indů."

Dvacet dva Indů. Připomínám, že jde o příznačné číslo, neobjevilo se náhodou. Kněží hierofantů, ve starověkém Egyptě, byli rozděleni do dvou týmů po jedenácti lidech. Při řešení různých problémů vesmíru a vlády si předávali míče a postupně se tato hra změnila ve hru, kterou dnes známe jako fotbal. Dva týmy po jedenácti kněžích-hierofantech, tedy každý tvoří nadnárodní globální správu dvaadvaceti kněží v tandemu.

A tak nám sdělili: „Hinduisté“. Indie je přece jednou z kolébek civilizace na planetě Zemi. Dobrá, tak ať tam byli třeba Indové. Ale dvaadvacet lidí. To již má přímý vztah k matrici,  přímý vztah.

Nyní se podívejme, jak se to všechno stalo. Kapitán zde obecně nehraje velkou roli, loď je z přístavu vyvedena lodivodem. Ale proč začali mazat tento fakt, tedy identitu kapitána? A to už je práce matrixu. Bylo pro ně důležité, skrýt informaci o tom, kdo byl kapitánem lodi. Tři dny o tom mlčeli a pak sdělili: „Ne, všichni to byli Indové. I když..., opakuji, mohli třeba sdělit: „A jaký je v tom rozdíl? Lodivod řídil, kapitán s tím neměl nic společného, ​​museli opustit přístav.“

Loď měla závadu, nad lodí ztratili kontrolu a v důsledku toho narazila do podpěry mostu. Když se ale podíváme do historie této lodi, zjistíme, že v posledních letech se již po třikráte ocitla v situaci, podobné této, tedy, že došlo ke srážce v důsledku ztráty kontroly nad touto lodí. To znamená, že loď, nejméně po tři roky chátrala. Ale peníze nesmrdí a tak tato loď pokračovala ve své plavbě. Až konečně nastala situace, jež byla nevyhnutelnou, a ona narazila do podpěry mostu.

A toto je místo, kde to začíná být velmi zajímavé. Port of Baltimore je významným přístavem. Pokud jde o objem přepravovaného nákladu, jedná se o devátý největší přístav ve Spojených státech. Podstatným však zde není jen samotný přístav a jeho velikost, ale skutečnost, že most, který se zde zřítil, byl pojmenován po autorovi hymny Spojených států!  A toto již znamená, že se zde práce matrixu projevuje jednoduše a tím nejzřetelnějším způsobem. A tato skutečnost je indikátorem toho, že se Spojené státy jako stát hroutí.

Mimochodem, Spojené státy mají velmi agresivní hymnu. V naší knize, „Státní symboly a státní suverenita“, jsou vyloženy, kromě hlavní části o vlajkách, jejímž prostřednictvím můžete zjistit, jaké je postavení daného státu ve světové hierarchii států, i některé dalších státní symboly - státní znak, hymna atd. Konkrétně je tam například vyložena podstata jak státního znaku Spojených států, tak i jejich hymny. Je tam rovněž popsán matricový obsah této hymny. Tato agrese Spojených států se jim nyní vrací – v plné výši dostávají nazpět vše, co světu přinesli.

A v tomto ohledu je třeba upozornit, že Spojené státy, jako stát, zanikají, a to nejen z administrativních důvodů (úroveň vlády). Tak například kalifornské Sacramento. Pokud se nepletu, prohlašuje se za tzv. město útočiště pro všechny gaye, LGBTQ+ a další degeneráty. Tady jsou již v ulicích gangy se samopaly a kde jsou policisté... Kdy se to v minulosti stalo, aby byli napadáni policisté? A teď se tady, z ničeho nic, útočí na policii. Města byla osvobozena, provedli kampaň na diskreditaci policie, provedli defundaci policie , když na několik tisíc obyvatel města připadají tři policisté. O čem to vůbec je? A oni vám odpoví: "Nevycházíme ven, takže nemá kdo páchat zločiny." Všechno, co jsme měli možnost shlédnout ve filmu RoboCop i vše ostatní, teď přichází ve své plné síle. Nyní by byli zapotřebí robotičtí policisté..., ale prozatím ještě nedosáhli této úrovně. I když, některé americké korporace již pravděpodobně plánují takové robotické policisty zkonstruovat.

Podstatným je ale ještě cosi dalšího. Celkový stav americké infrastruktury je katastrofální. Tak třeba na základě výsledků loňského roku... Jestliže, podle výsledků roku 2022, každý den ve Spojených státech havarovaly tři vlaky, tak podle výsledků roku 2023 se ve Spojených státech, každý den, srazily již vlaky čtyři. Pokud jde o mosty, tři z deseti mostů ve Spojených státech naléhavě potřebují rozsáhlé opravy, tedy čtyřicet sedm tisíc mostů naléhavě potřebuje radikální opravu. Patnáct tisíc amerických přehrad se může každou chvíli protrhnout, voda z nádrží se dostane do nížin a dojde k záplavám. Spojené státy se nacházejí v katastrofální situaci.

A povšimněte si, prosím, že Spojené státy mají za sebou své tlusté, tučné roky. Bylo tomu tak v době, když drancovaly Sovětský svaz. Nedávno byly zveřejněny statistiky z let 1988,1999. Týkaly se počtu žebráků ve Spojených státech a Velké Británii. Tehdy stály na skutečné hraně ekonomické katastrofy. To až likvidace Sovětského svazu umožnila normalizovat život na Západě. Zdroje, které byly tehdy uloupeny ze Sovětského svazu, zachránily západní země před katastrofou. Díky tomu přežili. Díky tomu vytvořili společnost blahobytu, to znamená, že získali výhody, ale nevytvořili předpoklady pro jejich udržení a rozvoj. Za Clintona to byly přebytkové roky, měli přebytkový rozpočet. Nyní se jejich dálnice rozpadají. Celá jejich infrastruktura, vybudovaná v 50., 60. a 70. letech, se hroutí. Již za Clintona bylo zřejmé, že je nutné naléhavě investovat do infrastruktury. Neinvestovali do ní nic. Právě teď je zapotřebí nejméně 200 milionů dolarů na opravu všech mostů. A obnova běžné infrastruktury vyžaduje nejméně 6 bilionů dolarů. Mají dluh jen 34 bilionů. Nacházejí se v katastrofální situaci. Jejich stát se infrastrukturně hroutí.

Sovětský svaz na tom takhle nebyl. Infrastruktura Sovětského svazu dodnes stále slouží mnoha republikám, v Kazachstánu se začala hroutit až nyní. To je kvalita infrastruktury, která byla kdysi vybudována! Vydržela 30 let. A v USA se to nyní hroutí. 

Spojené státy měly být přeformátovány, a to následně po Sovětském svazu. Nejprve měl být rozložen Sovětský svaz, a to tak, aby lidé polykali slzy a krev ve vzájemných válkách gangů a pod tíhou ekonomických reforem. V lidech měla být tak probuzena touha znovu se vrátit k marxistické minulosti. V Bělorusku bylo za tímto účelem organizováno propagandistické centrum, pod jehož záštitou měl být sestaven nový svazový stát. (Proč se Lukašenko teď tak brání a nesouhlasí se vznikem unijního státu? No proč...? Protože mu bylo slíbeno, že to bude jeho stát, jeho dynastie, kde on bude třeba Alexandrem I. a jeho syn Mikulášem I. Takže o tomto "sní" a bude snít až do konce.) Tedy plánováno původně bylo, že po přeformátování Sovětského svazu, přijdou na řadu Spojené státy.

V Sovětském svazu však tento scénář neprobíhal podle původního plánu. Ruský lid se svou přirozenou, státní kulturou a s bolševismem ruského světa začal obnovovat svou státnost a suverenitu. To přivedlo k vládě Putina. A právě to zničilo plány na přeformátování Ruska a zároveň i odsunulo plány na přeformátování Spojených států. Z tohoto důvodu se tam neinvestovalo do infrastruktury, a proto je tam dnes vše zničené. A teď se tam vše hroutí. Jejich stát se hroutí.

5. listopadu proběhnou ve Spojených státech volby, které, bez ohledu na jejich výsledek, jedna nebo ta druhá polovina země neuzná. Stát Kansas například již teď prohlásil, že pokud vyhraje Biden vyhraje, pak Kansas definitivně opustí Spojené státy. To je vše, suverenizace již začala - jsou ničeni.

A zřícení mostu v Baltimoru...? Představte si, že tanker narazil do podpěry mostu a ten se zřítil. V jakém stavu ten most musel být, když se takto hned zhroutil? Zřícení mostu v Baltimoru je tedy dílem matrixu, je indikátorem blízké smrti amerického státu.

Taková je situace.

https://fct-altai.ru/…4-g

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 tk 2024-04-09 18:51
Myslím si, že tohle bude mít na USA podobný dopad jako Černobyl na Sovětský svaz.
Citovat
#2 P.A.Semi 2024-04-05 20:13
Také kromě těch falešných bajek o Egyptském "fotbalu" jaksi zapomněl zmínit, že 22 je počet písmen Hebrejské abecedy a je to především číslo Židů... Podobně jako všechna tamní média hned začala hlásit, že bylo 6 obětí... A ovšem měli tam v jednu v noci prý připravených několik různých kamer...
πα½
Citovat
#1 P.A.Semi 2024-04-05 19:35
Pjakin jako vždy kecá...
Loď v Baltimore narazila do mostu evidentně schválně, takže žádná "konceptuální matrice", ale pomsta, zřejmě za neochotu dál financovat Židovskou válku proti Rusku a Ukrajině...
Je jenom otázka, jestli s ní zatočil člověk na palubě, nebo někde podezírají cyber útok - pokud taková starší loď jde řídit na dálku??
https://en-volve.com/2024/03/26/logan-bridge-collapse-was-an-absolutely-brilliant-strategic-attack/
(jsou tam videa, jak ta loď zatáčela... vypnula elektriku, pak ji zapnula, zapnula motory na plno a začala kouřit z komína jak divá, a zatáčet na ten most - skoro do pravého úhlu, pak znovu vypnuli elektriku, zase zapnuli, ale to už dojeli do toho mostu... otočit takhle velkou kontejnerovou loď na krátké vzdálenosti do pravého úhlu dá dost práci...)

A krátce poté přišla informace, že na lodi byl Ukrajinský kapitán... https://en-volve.com/2024/03/26/fact-check-the-captain-of-the-baltimore-cargo-ship-is-ukrainian/
Jenže po bližším zkoumání, na tom serveru to mezitím zmizelo, takže buďto cenzura, nebo spíš jim to tam na balticshipping. com podstrčil nějaký ruský hacker - protože jako první s tím najednou přišli novináři z Ruska... Ten záznam o Ukrajinském kapitánovi tam vypadal poněkud podezřele, třeba že měl 10x větší plat, než ten ind, co tam je jako kapitán od předtím dosud...

πα½
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře