Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Koncentrační tábory v USA. Vyjádření Bc. Martina Herzána k aktuální problematice tajných a nelegálních věznic a internačních táborů USA ve světě

V poslední době média ve světě začínají informovat o nelegálních a tajných věznicích a internačních táborech zřizovaných vládou USA na svém území i na území cizích států po celém světě. Skutečnost je taková, že tyto koncentrační tábory existují po celém světě již od konce II. Světové války. Osobně jsem o těchto zvěrstvech veřejně informoval již v roce 2000 ve své knize ,,Totalitní světovláda,, – zřejmě jen málokdo uvěřil. Dnes se ukázala pravda. Pojďme si ale říci hlubší pravdu než jen tu, která se omílá na stránkách posledních výtisků novin.

  • koncentracni-tabory-v-usa-vyjadreni-bc-martina-herzana-k-aktualni-problematice-tajnych-a-nelegalnich-veznic-a-internacnich-taboru-usa-ve-svete

Pojďme si tedy nyní říci pravdu o světové, plánované ztrátě svobody a hlavně o budování novodobých vládních koncentračních táborů ve světě.

Pakliže jste si mysleli, že s fašistickým Německem a II. světovou válkou padl i poslední koncentrační tábor v dějinách, tvrdě byste se mýlili. Ne, nehovořím nyní o dnešních totalitních nebo zaostalých státech Afriky nebo Ásie, kde jsou koncentrační tábory a nelidské zacházení už tak vžité, že jsou občany běžně brány jako výkonné úřady státu. Nyní hovořím o budování nových koncentračních táborů v USA, Velké Británii, Austrálii, Německu a dalších demokratických státech a řekneme si i o budování tajných koncentračních táborů v Čechách od 80. let.

Vraťme se ale nejdříve do historie. Po II. světové válce a projektu americké vlády ,,PAPER CLIP,, přešli bez potrestání pod velení americké vlády špičkoví němečtí vědci, vysocí důstojníci i lídři koncentračních táborů, aby pokračovali ve své práci pro vládu USA. Nešlo přitom jen o pokračování vědeckých výzkumů v oblasti zbrojení a technického pokroku, ale pokračovali i v nelidských pokusech na lidech. A zřejmě se nehodlali zříci ani pod novou vládou ani svých snů o ostnatých drátech.

Prakticky ve všech amerických vojenských agresích proti nevinným státům od 50. let, vždy se v prvé řadě po vstupu amerických vojsk na jejich suverénní území, zřizovaly koncentrační tábory pro předem vládou USA vytipované jedince a skupiny, které by mohly klást nenásilný ideologický odpor americké okupaci.

Můžeme si vzpomenout na válku ve Vietnamu, kde od roku 1961 plánovalo USA zřídit 11.000 koncentračních táborů, kam chtěli přesunout a ideologicky ,,vyčistit,, 90 procent celého národa. Nakonec se jim podařilo zřídit ve Vietnamu pouze 44 koncentračních táborů, kde byli zadržováni neviní civilní vietnamští občané, nelegálně vězněni, mučeni a byly zde páchány podobné lékařské pokusy na lidech jako za II. světové války. Ředitel vládní CIA, William Colby, přiznal, že v rámci projektu ,,PHOENIX,, bylo v těchto koncentračních táborech vládou USA zabito 20.587 vietnamských civilistů a mnozí byli přitom zneužíváni i pro lékařské pokusy. USA nemá v těchto věcech fašistickému Německu opravdu co vyčítat. Jenže stejné scénáře americké zahraniční a vojenské politiky se týkají desítek suverénních států. Například v Panamě v prosinci 1989 vtrhli američtí vojáci svrhnout nepohodlnou vládu už se seznamem osob ideologicky nevhodných, které pochytali a uvěznili v koncentračních táborech bez jakéhokoliv obvinění nebo soudu. Celkem bylo internováno 7000 občanů Panamy, z nichž je dodnes mnoho nezvěstných.

Ale to jsou případy koncentračních táborů, které vláda USA zřizovala v rámci svých vojenských agresí, přestože se týkaly civilních osob v daných státech.

Ale nyní pojďme do aktuální současnosti a podívejme se na úspěšné snahy vlády USA, zřizovat na svém území novodobé a obrovské koncentrační tábory /nikoliv věznice/. Jsou to skutečné koncentrační tábory se vším všudy a vláda USA je postavila i pro své vlastní občany, kteří jsou klasifikováni jako ideologicky nevhodní, ať už proto, že jsou ochránci lidských práv, odpůrci vlády, křesťané nebo barevní občané. Jde o koncentrační tábory pro lidi, kteří by mohli dělat problémy v době přebírání moci v USA pod diktát světovlády. Tyto donedávna přísně utajované zařízení jsou právně ošetřena, že do nich může přijít skutečně kdokoliv se vládě znelíbí, dokonce bez soudu a na neomezenou dobu. Počítá se zde i s fyzickými likvidacemi. Stěžejní právní úpravy pro tuto činnost přišly z nejvyšších míst USA v roce 1994. Ale jistě Vás zajímají fakta, tady jsou ….

První koncentrační tábory se začaly v USA budovat pro vlastní občany již v 50. letech. Postupem času vznikaly další a další, už tehdy šlo o přísně tajný projekt vlády USA a dlouho se jej dařilo také tajit před veřejností. Přeskočme pár let a podívejme se na první akce…. Federální policie FBI prováděla nezákonné operace, které měli název ,,NEVOD,,. Tímtéž kódovým názvem se též označovali všichni nepohodlně smýšlející občané v USA. Ti byli vládou vedeni v evidenci jako adepti případného transportu do připravených koncentračních táborů v případě občanských nepokojů. Do těchto koncentračních táborů byly vládou násilně umísťováni svého času především američtí vojáci a občané, kteří odmítli jít bojovat do vietnamské války. Jejich přesvědčení nezabíjet z nich učinilo v očích vlády rázem sabotéry a největší spiklence a zločince. Jen poznamenám, že tento koncentrační tábor leží dodnes u města Allenwood ve státě Pensylvánie. Jenže tento tábor nebyl jediným pro sběr a izolaci nevinných, byť odlišně smýšlejících občanů. Byl to například i federální vězeňský tábor ve Wickenbuku, ale ten byl stejně jenom jeden z dalších šesti, které už tehdy na území USA vznikly.

Vše toto strašné jednání se však svého času začalo odhalovat a vypukla ostrá aféra. Kdo by si však myslel, že po tomto odhalení USA upustily od těchto razií, tvrdě se mýlí. Vše toto strašné jednání si po odhalení vláda jednoduše zlegalizovala naprosto zvráceným zákonem /tzv. McCarranův zákon/. K tomuto ale svět nemohl nečinně přihlížet. Svého času proti tomu veřejně a ostře protestoval americký senátor William Langer ze státu Nová Dakota. Ten prohlásil už v 50. letech:

,,Teď nám tedy navrhují zavést v Americe koncentrační tábory. Můžeme si být naprosto jisti, že tyto koncentrační tábory mají sloužit jedinému účelu. A sice – uvrhnout tam lidi, kteří se znelíbí vládnoucí moci. Až sem jsme to tedy dopracovali !‘‘ Tolik senátor William Langer.

Ministr spravedlnosti USA, F.Biddle, v roce 1952 k tomuto prohlásil: ,,Krok za krokem jsme vytvářeli příznivé podmínky pro příchod nové tyranie a dovolili, aby se nám zavírala ústa, zakrývaly oči a ucpávaly uši.‘‘

Americký senátor M.W. Cooper v roce 1989 zase prohlásil, že všichni nevhodní lidé, které vlády označí, budou pochytáni a umístněni v koncentračních táborech o rozloze 1 km čtvereční, které již existují pro zdárné nastolení světovlády. Ve své knize k tomu dodává: ,,Vaše svoboda se nikdy nevrátí a vy budete zbytek života žít v otroctví. Měli byste se probudit a měli byste to udělat nyní.‘‘

Je jistě zajímavé, že tyto záhadné a utajované vládní koncentrační tábory, které vznikají po celém světě, vznikaly zároveň s celosvětovými snahami o narušování soukromí občanů s cílem získat jejich osobní data a naprosto veškeré informace z jejich života a aktivit. Ne-li snad proto, aby mohli být takto masově lidé vládou vyhodnoceni a vybráni z nich odlišně smýšlející, kteří mají být postoupeni dalším řízením?

Ano, individuálními případy lze takto postupně naplňovat koncentrační tábory nevinnými, ale vládě nevyhovujícími lidmi. Jenže vyhlášení světovlády si nežádá individualitu, ale zřejmě masové zatýkání a nedej Bože následnou převýchovu nebo masovou likvidaci.

A proto nejspíše vláda zvolila zcela legální postup, jak masově v krátkém období /až přijde vhodná doba/ pozatýkala po tisících předem vytipované občany, kteří už jsou dávno na indexu americké vlády. Tento postup byl legalizován díky skrytým machinacím, kdy vláda USA nechala vzniknout organizaci FEMA /Federální agentura pro vyjmečné stavy/. Do této agentury přelila zákonem vláda USA takové množství pravomocí, mnohdy doplněné naprosto zvrácenými novelami zákonů, že dala agentuře FEMA prakticky větší moc nad občany než má vláda samotná.

Agentura FEMA vznikla z nařízení prezidenta Jimmi Cartera č. 12148, dne 19.6.1978, jako vládní agentura pro řízení nouzových stavů, to znamená, že přebírá veškerou moc ve státě při přírodních katastrofách nebo masových občanských nepokojích. Později byla výkonným nařízením prezidenta agentura FEMA oprávněna také k tomu, že může za určité situace zrušit nejen Listinu práv a svobod občanů, ale i samotnou Ústavu USA při ,,Národním nouzovém stavu,, – což by byl začátek té největší totality všech dob. Náhle by ze dne na den převzala vládu nad všemi lidmi i státem agentura FEMA. To vše díky výkonnému nařízení prezidenta Cartera č. 11490. Vláda USA tak vlastně vytvořila záložní totalitní a diktátorskou vládu, kterou může dát ze zákona kdykoliv do chodu se vším, co k tomu náleží a co bude následovat. Výkonným nařízením prezidenta Cartera č. 11490 se shrnula všechna dřívější výkonná nařízení do tohoto jednoho. Tyto výkonná nařízení shrnutá pod č.11490 zde uvádím včetně jejich identifikačních kódů. Uvědomte si, že všechny tyto nařízení mohou během hodiny zachvátit celé USA, stačí, aby k tomu prezident dal souhlas :

E.O. 10995 – zabavení všech komunikačních prostředků, médií a sítí federální vládou.

E.O. 10997 – zabavení všech zdrojů energie, elektráren, ropy, plynu, benzínu atd. pod federální vládu.

E.O. 10998 – zabavení všech potravinových zásob, zdrojů potravin a farem pod federální vládu.

E.O. 10999 – zabavení všech dopravních prostředků, včetně osobních a nákladních aut a lodí federál- ní vládou a kontrola všech silnic a přístavů.

E.O. 11000 – zmocnění se všech občanů pro nucené pracovní síly pod dozorem federální vlády, včetně rozdělení rodin.

E.O. 11001 – zabavení všech zdravotnických zařízení, škol a sociálních zařízení, včetně převzetí neziskových organizací a občanských sdružení federální vládou.

E.O. 11002 – zplnomocnění k povinnému zaregistrování všech občanů ministerstvem pošt.

E.O. 11003 – zabavení všech veřejných i soukromých letadel a letišť v zemi federální vládou.

E.O. 11004 – zplnomocnění bez souhlasu přemisťovat populaci z jedné oblasti do jiné. Vyhlášení zákazu vstupu do určených lokalit.

E.O. 11005 – zabavení železnic, vnitrozemských vodních cest a skladišť federální vládou.

E.O. 11051 – zmocnění ředitele Úřadu pro plánování nouzových stavů k vyhlášení účinnosti vládních nařízení v době zvýšeného mezinárodního nebo vnitrostátního napětí, občanských nepokojů, přírodních katastrof nebo finanční krize.

Kromě toho si můžeme uvést nařízení vládní agentury FEMA z jejich dokumentu ,,The Defense Resources Act,, :

SEKCE 1001 – Dává prezidentu pravomoc zřídit cenzuru veškerých komunikací, které překračují hranice USA, jako jsou tisk a televize a cenzuru poštovních zásilek, telegramů a e-mailů.

SEKCE 903 – Zmocňuje prezidenta omezit pracovní příležitosti na aktivity podstatné pro národní zdraví, bezpečnost a státní zájmy.

SEKCE 201 a 501 – Dává prezidentovi pravomoc k zadržení, zabavení nebo zmocnění se majetku občanů a dalších forem vlastnictví.

SEKCE 1213 – Všechny firmy a společnosti, které spolupracují s federální vládou a státní správou federace /v podstatě tedy všechny/, mají podle tohoto nařízení zakázáno zaměstnávat jakoukoliv osobu, která uplatňuje právo na stávku proti vládě nebo je členem organizace, která protestuje proti vládě nebo k ní má výhrady.

 V případě přírodních katastrof, občanských nepokojů nebo finanční krize, je prezident a malá elita lidí ve vládě USA oprávněna do jedné hodiny zrušit 200 let starou Ústavu, Základní listinu práv a svobod a zotročit celý národ pod totalitní diktaturu. Znovu apeluji – v případě přírodních katastrof, občanských nepokojů a finanční krize státu.

A chcete vědět pravdu? Všechny tyto tři krize americká vláda uměle vyvolává. Tedy vládní agentura FEMA a tajná vláda, abychom byli přesnější. Dělají vše proto, aby už mohli převzít vládu nad celými USA a tím nepřímo nad celým světem, neboť je to USA, kdo dnes diktuje politiku i hospodářství celému světu. Světovláda se neštítí ničeho.

A důkazy jsou, takže se postupně pojďme podívat na to, jak FEMA a americká vláda vyvolává v zemi umělé přírodní katastrofy, občanské nepokoje a umělou kriminalitu a státní finanční krizi. Možná se Vám to zdá šílené, ale není to o moc šílenější než lidé, kteří za tím vším stojí.

Ale nyní se podívejme na zabavení a znárodnění infrastruktury státu. Dávejte dobrý pozor. Víme, že vláda USA má díky zákonům odvozených od ,,národních nouzových stavů,, pravomoc zabavit a zestátnit prakticky vše. Ale asi nevíte, že je připravováno i provládní násilné zabavení státní infrastruktury i bez jakékoliv krize nebo nutné příčiny. Ano, ze dne na den mohou vojáci vtrhnout do měst a zabavit majetek a odpůrce beztrestně zabít nebo jako ,,zločince,, zavřít. Až přijde den ,,D,, vyhlášení světovlády, začne tento ďábelský plán.

Všechna média, rozhlas, televize a noviny, sítě počítačů a komunikačních prostředků, budou zabaveny a zestátněny. Již v roce 1984 prováděla vláda a armáda USA generální zkoušky těchto operací pod krycím názvem ,,REX 84,, a jak potvrdil roku 1989 senátor M.W.Cooper, tyto zkoušky proběhly úspěšně. A to je tvrdá realita. Vládní agentura FEMA má přitom připraven i tzv. ,,PLÁN D,,. Tento 364. stránkový dokument hovoří přímo o převzetí kontroly nad médii, aby bylo zajištěno hlásání provládní propagandy a manipulovalo se, v rozhodující době přebírání moci, veřejným míněním. Tyto projekty odsouhlasoval sám prezident USA Ronald Reagan.

Projekt ,,REX 84,, ,který počítá i s budováním koncentračních táborů pro politicky nevyhovující na území USA, se provalil na veřejnost ještě téhož roku, v dubnu 1984. Tyto rozsáhlé projekty, v nichž bylo nacvičováno i rabování a prohledávání domácností, masové zatýkání a násilné represe proti civilistům, pokračují v utajení dodnes. Projekt ,,REX 84,, je jeden z ústředních projektů nastolení dne ,,D,,. Jsou připravována speciální komanda, gardy /zpravidla z předčasně propuštěných vězňů/ a armáda.

Zástupce šéfa informačního oddělení Pentagonu /velení armády USA/ – major Ralph Peters, vydal v roce 1993 oficiální prohlášení : ,,Ozbrojené síly USA musí být připraveny pro boj proti všem těm, kteří by chtěli Novému světovému řádu /světovládě/ vzdorovat, a kteří lnou k národnímu cítění…. My, jako armáda potřebujeme vyčlenit více výcvikového času na to, abychom dokázali takovým hrozbám čelit. Je nám zapotřebí aktivní kampaně, abychom nad tou lůzou zvítězili. To musí jít ruku v ruce s mohutným násilím.‘‘

Sami vidíte fanatickou prohnilost ,,zelených mozků,, ,kteří se hodlají postavit na stranu jakéhokoliv režimu a zde výslovně připravované světovlády. Upozorňuji, že výše uvedené prohlášení není citací Adolfa Hitlera nebo Mein Kaimpfu, ale jednoho z nejvyšších představitelů velení armády USA z roku 1993. /Vzpomeňme na nedávné invaze na Irák bez souhlasu OSN, ale i Afghánistán a následné tajné věznice a nelidské mučení zdejších ideologicky nevyhovující občanů. Američtí vojáci se k nim chovalo hůře jako gestapo/.

Ještě v témže roce, září 1993, obdrželi vojáci americké armády velmi podrobný dotazník. Měli se zde vyjádřit na otázku, jestli by byli schopni střílet na občany USA v průběhu konfiskací. Průzkum byl prováděn na základně Twenty-Nine Palms Marine Corp v Kalifornii.

Jedno z míst, kde se připravují plány na výcvik boje ve městech a zatýkání, je údajně vojenská základna ve Fort Polk v Louisianě. Jednomu z cvičení byla přítomna i tehdejší velvyslankyně USA v OSN, Madeleine Albrightová, s Johnem Shalikashvilim, velitelem sboru náčelníků štábů. Cvičení probíhalo soustředěním tanků v blízkosti měst, vrtulníky pročesávaly vesnice a hledaly ,,teroristy,, a pozemní vojska obkličovala domy a podniky.

Prezident USA, Bill Clinton, vydal 3. března 1994 výkonné nařízení /zákon/ označený PDD č.25, kterým celou americkou armádu převedl pod světovou armádu OSN, která tak může americkou armádu ,,legálně,, použít proti svým odpůrcům, tedy odpůrcům světovlády. Dokument amerického ministerstva zahraničí č. 72-77, strana 10. říká: ,,Veškerý arzenál, kromě toho, který je v užívání světové armády, bude zničen,,. Armáda OSN totiž nestrpí, aby byl kdokoliv silnější nebo vůbec jakkoliv vojensky vybaven než ona. A opravdu si všimněte, že se snižují stále stavy vojáků i výzbroje v celém světě.

Celý boj o světovládu se odehrává zpravidla na půdě USA, neboť právě tento státní kolos řídí /bohužel/ celý svět. Kdo ovládne USA, je diktátorem světa. Americká vláda dává od 90. let možnost cizím vojskům budovat své vojenské základny v USA. Obrovské množství vojáků z Ruska a dalších zemích, které, zdánlivě na oko, USA považuje za extrémní, dnes nacvičují na půdě USA operace ,,REX 84,,. Proč vláda USA zve na své území znepřátelené armády v takovém množství? Ve Fort Polku v Louisianě je nyní 19.000 cizích vojáků, v Napě u kalifornského Barstow je 50.000 cizích vojáků, kteří jsou výslovně udržováni jako pohotovost pro případné nepokoje v oblasti Los Angeles. U Sacramenta v Kalifornii je 40.000 cizích vojáků. V San Diegu a okolí je dalších 40.000 cizích vojáků. Jižně od Los Angeles je 22.000 vojáků, neustále připravených k útoku. V Nevadě jsou umístěna mnohatisícová ruská vojska. Speciálně pro ruské vojáky v USA byla vydána zvláštní výuková brožura, která učí, jak provádět domovní prohlídky a jak správně zabavovat zbraně. V texaském cípu je situováno 43.000 cizích vojáků. V Anchorage na Aljašce přes 14.000 cizích vojáků. V horách západní Montany je 20.000 cizích vojáků, vše zpravidla z protiamericky zaměřených států. Tyto údaje jsou z roku 1993, kdy působilo celkem na území USA cca. 500.000 cizích vojáků. Dnes se počítá, že je na celém území USA přes milion zahraničních vojáků, připravených vtrhnout do ulic amerických měst a zmocnit se Ústavy. První cizí vojska pozval 2. září 1992 už prezident George Bush starší. Už tehdy bylo jasné proč. Není důstojné, aby americká armáda šla proti svému lidu, budou pozváni jiní a armáda USA bude provádět pouze ,,zákonná,, represivní opatření, zatýkání?

Ale to samé se týká i policejních složek. Dodatek Návrhu trestního zákona Sněmovny reprezentantů USA, 4092-HR 3355, oddíl 5108, počítá s najímáním zahraničních policejních oddílů pro dohled nad situací v USA. Mark Koernke z Michiganu, bývalý analytik rozvědky a kontrarozvědky americké armády, varoval počátkem 90. let veřejnost, že vláda USA připravuje vytvoření Národního policejního sboru, což bude nová gigantická superorganizace složená ze stávajících policejních a pořádkových oddílů, tajných služeb a armády. Tento Národní policejní sbor je podle Koernkeho určen především pro stíhání politických odpůrců vlády. Tento sbor počítá s převzetím lokálních policejních stanic v zemi, čímž získá maximální přehled nad každým občanem dané lokality. Šéfem tohoto nového Národního policejního sboru byla Janet Renová /ministryně spravedlnosti USA/. Ta samá Renová, která vydala rozkaz 19. dubna 1993 v texaském Waco k vraždě 86 civilistů, z čehož 24 dětí, když dům zdejší náboženské společnosti, která se odmítala podrobit vládním prověrkám, nechala natlakovat vysoce hořlavým plynem CS /přestože byl v lednu 1993 zakázán/ a následně byl založen požár budovy, který poté Renová i Clinton v aféře ,,WACO,, zastíraly jako masovou sebevraždu nějakých fanatiků. Vláda se tak zbavila 86 ,,nepřátel,, státu a udělala z toho tehdy ještě ukázkový příklad pro média, že pokud se kdokoliv odmítne podřídit prohlídkám nebo perzekucím vlády, může takto skončit. Jestli je to předzvěst praktik tohoto nového policejního gigantu v čele s Mr. Renovou, máme se na co těšit.

Cizí, ale i americké policejní sbory, které se připravují na prohledávání domácností a zatýkání politicky nevhodných, v dosud největší operaci, kterou kdy svět poznal, už dávno jen tyto praktiky nenacvičují. Koncem roku 1992 a začátkem 1993 začaly tyto vládní razie v Chicagu pod názvem ,,Clean-Swep,, a v Clevelandu pod názvem ,,Achiles 2,,. Tyto razie nebyly vedeny proti kriminálním živlům ani pouličním gangům, ale proti obyčejným občanům, kteří bránili své rodiny, domovy a firmy. V operaci ,,Clean-Sweep,, ozbrojené složky pročesávaly městské čtvrti, vnikaly do každého domu, a to mnohdy i násilím. Tak jako Hitler vyprázdnil německé věznice od hrdlořezů a zformoval z nich zatýkací jednotku – Hnědé košile, tak i naše nová policejní složka zapojuje do své práce pouliční gangy v Los Angeles, Chicagu a New Yorku, a to jak Crips, tak Bloods. Na náklady federálních fondů byli vycvičeni, vybaveni a obléknuti do uniforem. Ten, kdo Vás včera na ulici okradl nebo podřezal příbuzného, nyní bude bušit s vládním odznakem na Vaše dveře a zatýkat Vás pro věci, které jste neudělali. V roce 1990 přijal navíc Nejvyšší soud USA zákon, který dovoluje rozsáhlé a povinné prohlídky automobilů a bytů. Omlouvá se mnohdy dokonce i násilí ze strany policie, vládní orgány se prostě mohou, s požehnáním soudu, chovat k lidem jako k dobytku. Zatýkání bez důvodů a věznění bez soudu, díky zákonům z roku 1994, to jsou další a další hřeby do rakve naší demokracie.

A co v České republice? U nás fungují taktéž velmi spekulativní zákony a praktiky. Ale my jsme z doby totality zvyklí již na cokoliv. Domovní razie, násilí a zatýkání nebylo nic neobvyklé. Ale USA jsme předstihli i v masových raziích….

Koncem 70. let byla například na několik hodin totálně vylidněna vládními složkami obec Řepčice v Čechách. Lidé byli vyhnáni ze svých domovů daleko od obce a bylo jim řečeno, že se bude v obci hledat nebezpečná munice z II. světové války, což mělo být pro místní obyvatele strašákem a podnětem k opuštění obce. Zatímco však armáda celou oblast uzavřela, vláda zde ve skutečnosti nezákonně a v tichosti prohledávala dům po domu a nic netušícím občanům prohledávala domovy, kde na základě udání hledali různé protivládně motivované knihy a materiály Charty 77.

Podobné razie poté začala provádět i vláda USA, která uzavírala a evakuovala celé oblasti pod záminkou úniku nebezpečných plynů nebo jiných chemikálií, dokonce podél evakuačních silnic pohazovali na oko mrtvý dobytek, který byl však jen uspán silnými dávkami sedativ, aby byla fikce dokonalá. Vystrašení občané s plynovými maskami, které z uměle navozeného strachu nesundávají radši ani v evakuačních autobusech, okružní jízda skrze ,,uhynulý,, dobytek a pryč s lidmi daleko od místa. Mezitím na totálně vylidněné lokalitě armáda a tajné složky /jak jinak, než bez plynových masek/ testují tajné zařízení nebo masově prohledávají domácnosti.

Ale pád totality v našem státě neznamenal zároveň i pád toho, co bylo v lidech vžité. Vzpomínám si na případ ze začátku 90. let, který se tehdy ostře kritizoval v našich médiích. Ve středních Čechách byl totiž tehdy na opuštěné silnici zastaven, zakuklenými členy českých ozbrojených složek, běžný dálkový autobus s lidmi. Muži se samopaly v rukou naskákali dovnitř a začali násilně prohledávat jednotlivé a značně šokované cestující. Jak se ukázalo, šlo o cvičení. A já se ptám, co to naše ozbrojené složky nacvičovaly už dávno po pádu totality? Jaké razie a operace se to připravují v zelených mozcích naší republiky? Po této aféře, která byla rozmáznuta v tisku, se již podobný případ veřejně neobjevil, to ale neznamená, že naše ozbrojené složky nenacvičují v tajnosti operace proti nevinným civilistům.

Ale vraťme se k USA a jejich raziím. Jak jsme si říkali, policejní násilí, vládní konfiskace, domovní prohlídky a zatýkání nevhodných, jen politicky odlišných, to je stupňující se realita USA a jejich právního řádu. Agentura FEMA a Rada národní bezpečnosti USA už začátkem 90. let vlastnila seznam 10.000 Američanů, kteří nevyhovují politické strategii světovlády a byly určeny k zatčení a internování spolu s dalšími disidenty ,,Nové doby,, do koncentračních táborů. Vzpomínáte si? Toto téma jsme zde již nakousli. Pověděli jsme si o historii koncentračních táborů a nastínili jejich současnost. Americký senátor Langer a Cooper nám k tomu řekli též svá svědectví.

Okamžitě, jakmile vypukne den ,,D,, nebo jedna z jeho operací k uchvácení USA a světovlády, rozběhne se současně automaticky tzv. operace ,,DRAGNET,,. Podstatou operace ,,DRAGNET,, je gigantický počítač /o kterém již byla řeč/ a který je umístěn poblíž Washingtonu. Tento gigantický počítač, obsahující záznamy snad o všech lidech, je připraven po přijetí signálu, okamžitě tisknout zatykače na statisíce předem vytipovaných občanů, nepřátel státu. Americké vojenské síly budou zneužity k tomu, aby terorizovaly, zatýkaly a bez soudu zavíraly do koncentračních táborů nepohodlné obyvatele USA. Tento konkrétní plán č. MCSCBDPP-I-73 už počítá i s vyhledáváním nevhodných občanů, kteří se budou skrývat před vládními jednotkami. Součástí tohoto plánu je již hotový dopis, který má být zaslán jako vyhláška o hledaných ,,zločincích,, a veřejně vystavena v celé společnosti.

Všichni nepohodlní občané mají být pochytáni a umístěni do koncentračních táborů, které již existují po celém území USA. A nyní právě navážeme na několik stran zpět a dopovíme si fakta o současných koncentračních táborech v USA….

Původně bylo pod vládní organizaci FEMA povoleno postavit na území USA 23 koncentračních táborů pro odpůrce vlády v krizových situacích státu. To bylo koncem 80. let. Vojenským daňovým rozpočtem 1990-1991 bylo schváleno vládou USA dalších 20 vedlejších koncentračních táborů. Zřízení těchto 20 dalších táborů bylo povoleno na základě dodatku č. 656 Carla Levina k rozpočtu ministerstva obrany. Do roku 1993 se na území USA nacházelo již 43 koncentračních táborů. Dnešní situace je neznámá /už jen proto, že kromě vládou schválených koncentračních táborů je na území USA a především pod jeho povrchem mnoho černých internačních táborů již od konce 40. a počátku 50. let. Ale bavme se nyní o 43 známých a vládou zřízených táborech pro občany USA, neboť o koncentračních táborech na Guantanamo a dalších cizineckých táborech již bylo v tisku řečeno dost.

10 z těchto amerických koncentračních táborů pro civilisty bylo vybudováno přímo pro program ,,REX 84,, ,tedy zejména pro ty, kteří budou klást odpor při znárodňování, konfiskaci majetku nebo budou šířit protivládní nálady při zatýkání politicky nevhodných. 4 další koncentrační tábory jsou určeny pro nejméně 25.000 civilistů, konkrétně pro předem vládou vytipované odpůrce vlády a globalizace. Jsou to koncentrační tábory ve Fort Chaffee v Arkansasu, Fort Drum v New Yorku, Indiantown Gap v Pensylvánii a Camp Hill v Pensylvánii. 6 dalších táborů jsou zadržovací tábory pro vyjmečný stav,, a ty byly zřízeny na již existujících vojenských základnách pro ostřejší dozor. Jsou to tábory ve Fort Benning v Georgii, Fort Huachua v Arizoně, Elgin na Floridě, Oakdale v Kalifornii, Fort McCoy ve Wisconsinu a Vandenberg v Kalifornii. Z dalších 23 koncentračních táborů jsou to například : Allenwood v Pensylvánii, Milpoint v Západní Virginii, Greenville v Jižní Karolíně, Montgomery v Alabamě, Elrino v Oklahomě, Tulelake v Kalifornii, Florence v Arizoně, Elmendorf v Arkansasu, Wickenburg v Arizoně a Avon Park na Floridě. Součástí je i zařízení pro psychiatrickou převýchovu uvězněných. Poslední jmenovaný koncentrační tábor je v Paolo Pinto v Texasu, z něhož jsem dokonce viděl i fotodokumentaci. Je to strašné, obrovské drátěné ploty v poušti, hlídací věže, masy betonu a před tím vším obrovská bílá cedule u příjezdové cesty s americkým státním znakem a nápisem informujícím, že jde o koncentrační tábor americké vlády ve správě FEMA /dosud prázdný/.

Roku 1976 se rozhodl jeden obyčejný, ale pořádně znepokojený Američan, William R. Pabst, žalovat vládu USA kvůli stavbě koncentračních táborů a porušování lidských práv. Pabst požadoval po vládě, aby odhalila pravdu a veškerou dokumentaci o tomto hrůzném plánu. Jednání probíhalo u soudu Spojených států v Texasu, číslo případu: 76-H-667. Když byl 31. srpna 1976 zahájen soud, soudce o předložených důkazech prohlásil: ,,To, co jsem doposud viděl z důkazů, které předkládáte, mi říká, že není pochyb o existenci programu internování válečných zajatců i civilních osob. Myslím si, že o tom není žádných pochyb.‘‘ Soud sice potvrdil existenci koncentračních táborů v USA, ale odmítl o nich cokoliv zveřejnit s vyjádřením, že to není možné, jelikož žalobce zatím nedošel žádné újmy ze strany těchto táborů. Pabst se odvolal proti tomuto vyjádření a začal případ č. 77-1096, ale informace o koncentračních táborech zůstaly utajeny.

Ale není to jen USA, kdo se připravuje na globální světovládu a připravuje si koncentrační tábory pro své nepohodlné občany. Prakticky každý stát má dnes zřejmě určenu přinejmenším jednu, již stávající věznici, kterou bude třeba propustit, aby se ze dne na den uvolnila speciálně určeným odpůrcům připravovaného režimu. Jsme-li u koncentračních táborů mimo území USA, můžeme jmenovitě ukázat na několik ze stovek dalších koncentračních táborů pro nevyhovující občany po celém světě.

Ve Velké Británii /Severním Irsku/ byl roku 1973 schválen zákon o ,,mimořádných opatřeních,,. Ten dovoluje armádě a policii, že mohou zatýkat bez zatykače, provádět svévolné osobní a domovní prohlídky a konfiskace. Zadržení mohou podle tohoto zákona zůstat ve vězení až 18 měsíců bez soudu a jediného obvinění. Jenže praxe byla taková, že libovolně pozatýkaní občané jsou zde drženi mnohdy i 3 roky. Zatčení nevyhovující občané jsou zpravidla dopraveni k výslechu do kasáren Castlereagh, kde je cílem dosáhnout mučením ,,přiznání,, zatčených. Policie, páchající mnohdy až bestiální mučení na nevinných občanech, je přitom v naprosté beztrestnosti. V letech 1968-1982 zabili policisté a vojáci přes 200 zcela nevinných civilistů. Žádný z viníků nebyl potrestán. Nejstrašnějším koncentračním táborem ve Velké Británii je Long Kesh, který je postaven jako součást věznice Maze. Tento koncentrační tábor se také přezdívá ,,Blok H,,. Údaje za rok 1982 hovoří o 400 internovaných, politicky nevyhovujících občanů. V březnu 1981 vyhlásili uvěznění občané v koncentračním táboře hladovku proti bezpráví a mučení. Hladovku započali 4 vězni – Robert Sands, Francis Hughes, Raymond McCreesh a Patric O´Hara. Jeden po druhém zemřeli. Do podzimu 1981 /do půl roku/ zemřelo již deset účastníků hladovky.

V Izraeli bylo do roku 1980 celkem 16 věznic. V roce 1980 k nim přibyla jedna velice zvláštní a skrytá ,,věznice,, v Nafche, kde jsou izolováni výhradně politicky nepohodlní lidé a doslova nelidsky mučeni. Ostatně je to neuvěřitelné, ale Izrael měl mučení přímo uzákoněno, a to až do roku 1998, od té doby se ,,jakoby,, neprovádí. Alexandra Johnsová z velvyslanectví USA v Izraeli byla ministerstvem zahraničí USA pověřena prošetřit okolnosti těchto koncentračních zařízení v Izraeli. Tehdy byly vypracovány celkem 3 zprávy. Koncentrační tábory v Izraeli už před rokem 1981 potvrdila i OSN na základě svého vyšetřování. Nic více se však proti těmto státním zvěrstvům v podstatě neudělalo.

V Austrálii jsme si byly koncentrační tábory, které ještě v 70. letech oficiálně s požehnání vlády věznily, mučily a likvidovaly nevinné, leč rasově a ideologicky odlišné občany. Šlo o koncentrační tábory v Cootamundře, Palm Island, Darwinu a na ostrově Fantome v Queenslandu.

Kromě koncentračních táborů, existují takřka ve všech státech tzv. internační cizinecké tábory. V USA se staví na hranicích s Mexikem, každý evropský stát jich má desítky, nevyjímaje Českou republiku. Tyto internační tábory slouží k chytání zahraničních přistěhovalců a uprchlíků, kteří, přestože se ničím neprovinili /maximálně úředními nedostatky v dokumentaci a dokladech/, jsou bez soudu i obvinění drženi v těchto táborech, v celách jako zločinci a zacházení s nimi je mnohdy horší než s dobytkem. Jejich jediným proviněním je, že jsou cizinci /mnohdy odlišné barvy pleti, vyznání nebo politické orientace svého výchozího státu/. Po teroristických útocích jsou ze všech těchto lidí děláni přímo teroristé. Mnoho zdánlivě ,,nekoncentračních,, táborů existuje i v areálech psychiatrických léčeben pod nechvalně známými převýchovnými programy.

Ale pojďme se podívat i na Českou republiku. Co si myslíte, jak to bylo u nás s koncentračními tábory? Pomineme-li poválečné nucené práce a internační pracovní tábory pro odpůrce režimu, dokonce pomineme-li i speciálně zařízené mučící bloky a bloky smrti v našich věznicích pro politicky nevhodné, stále se motáme kolem let 1948-1959. V různých úpravách totalitního režimu existovaly různé formy nedobrovolného věznění nevhodných občanů až do 80. let. Pak přišel strašný nápad. Zřídit opravdovou a organizovanou síť skutečných koncentračních táborů jako za fašismu. Pojďme si o této naší České postfašistické době 80. a 90. let říci bez cenzury. Tyto zločiny přetrvávají….

První poválečný nápad na zřízení koncentračních táborů v Československu přišel r. 1958, kdy vše začalo, podobně jako v USA /FEMA/, záminkami o ,,nouzových stavech státu,,. To, že tyto směrnice dostala za úkol vypracovat tajná STB však svědčí o mnohém. Celá akce dostala krycí název ,,NORBERT,,. Oficiálně byla schválena vojenskou komisí obrany ÚV KSČ dne 9.ledna 1964. Poslední úprava, která byla platná až do období po revoluci r. 1989, byla provedena 28. schůzí Rady obrany dne 22.září 1977. Od tohoto dne celá akce ,,NORBERT,, měla jediný cíl – zřídit na území naší republiky v každém okrese koncentrační tábor pro násilné uvěznění všech vládě nevyhovujících, byť nevinných a slušných občanů. Den 22. září 1977 se zapsal do dějin vedle hitlerovských koncentračních táborů…. opravdové koncentrační a likvidační tábory, celá národní síť těchto zařízení. Do této vládní špíny bylo kromě policie /VB/ a tajné služby /STB/ namočeno především Federální ministerstvo vnitra, Generální prokuratura, Národní výbory, Čs. lidová armáda a co je smutné, tak i ministerstvo spravedlnosti.

Dne 28. prosince 1978 vydal ministr vnitra, PhDr. Jaromír Obzina,CSc., nařízení č. 21, kterým založil vládní evidenci nevyhovujících osob, tzv. ,,nepřátel státu,, určených k transportu do těchto koncentračních táborů. Nařízení nabylo platnosti k 1.únoru 1979. Ve čl. 6 tohoto nařízení jsou rozděleny hlavní skupiny /a-f/ lidí určených k zatčení a transportu, od disidentů přes křesťany, ochránce lidských práv, po občany, jejichž předkové byli živnostníky. Po vzoru fašistické ideologie navíc od roku 1985 vláda založila celostátní projekt ,,PAVOUK,, který se zabýval výhradně sledováním občanů Židovského původu a vyznání. Ve čl. 7. jsou klasifikovány celkem 4 kategorie nebezpečnosti občanů. Celkem bylo v tajných seznamech akce ,,NORBERT,, vedeno 9.000 nevinných osob, připravených k okamžitému zatčení a transportu do oblastního koncentračního tábora svého okresu. Je to strašné číslo. /V USA, s tehdy cca. 230. miliony občanů, se ve stejné době hodlalo transportovat do koncentráků teprve 10.000 osob, zatímco v Československu s 15. miliony občany to bylo tehdy už 9.000 osob/. V Polsku se v té době stejně jako u nás a celé střední Evropě a SSSR taktéž budovaly koncentrační tábory. Zatímco u nás se akce jmenovala ,,NORBERT,, – v Polsku měla krycí název ,,JARO,, a byla mnohem drastičtější, neboť během jedné noci z 12. na 13. prosince 1981 zde bylo pozatýkáno 6600 nevinných občanů, z nichž bylo do připravených koncentračních táborů internováno 5050 lidí. Vše během jediné noci, podle předem připravených vládních seznamů. Zatímco se již Polsko zmítalo několik let v epoše koncentračních táborů, v Československu se odehrávalo vše ještě na papíře, rozestavěno však bylo u nás již několik koncentračních táborů. První celostátní zkoušku zatýkání a uvěznění občanů v naší republice udělala vláda až v listopadu 1988 pod krycím názvem ,,OBRANA 88,,. Do revoluce bylo dostavěno několik koncentračních táborů a v projektu ,,NORBERT,, pozatýkáno dnes již nespočet lidí. Do revoluce v 89. bylo násilně z politických důvodů vládou pochytáno navíc 11.000 nevinných a zdravých lidí, kteří musely projít převýchovnými programy a vymýváním mozku ve vězeňském pavilonu č. 17 psychiatrické léčebny v Bohnicích, který byl celý v kompetenci nikoliv psychiatrů, ale ministerstva vnitra a spravovala jej STB.

Po revoluci, 17. listopadu 1989, byla narychlo totalitním režimem zničena podstatná část dokumentace o celé akci ,,NORBERT,,. Jenže ještě před skartací byly některé dokumenty založeny do jiných složek a nepřišlo se na ně. Bylo zjištěno, že na Jižní Moravě měly být koncentrační tábory zřízeny zatím ve třech okresech – Švařec u Žďáru nad Sázavou, Vyškov a Znojmo, mimo to u nás byly zjištěny tábory v Lešeticích, Králíkách, Moravském Berouně, Jáchymově, na Slavkovsku a Příbramsku. Sběrná střediska měl však každý okres. Na Slovensku to byl koncentrační tábor Ružomberok a Ilava.

Když se nová vláda po revoluci v 89. zabývala těmito zločiny koncentračních táborů, místo toho, aby to veřejně odsoudila a odtajnila veřejnosti tyto připravovaná zvěrstva, naopak ponechala vše v naprosté tajnosti před veřejností. Proč? Chtěli snad naši noví vládci pokračovat i po revoluci a dokončit likvidaci nepohodlných nebo si vytipovat nové nepohodlné občany? Proč celá akce ,,NORBERT,, pokračovala ještě i po revoluci?

Když už dávno po revoluci prošetřovala Inspekce federálního ministerstva vnitra tyto operace ,,NORBERT,, – ve své závěrečné zprávě ze dne 7. března 1990 ministerstvo neshledalo žádné pochybení. Stále krylo fakta a lhalo do očí. Přitom byl Václav Havel informován o operaci ,,NORBERT,, již 15. prosince 1989 a s ním i vrcholní představitelé nového zřízení. První demokratický ministr vnitra, JUDr. Richard Sacher, byl informován o operaci ,,NORBERT,, již 16. ledna 1990. Zatímco ještě 7. března 1990 veřejnosti Inspekce ministerstva vnitra lhala, že žádné koncentrační tábory nejsou, v dokumentu z 25. března /jen 18 dní poté/ tatáž inspekce pro vnitřní potřebu vše přiznává. Dne 27. března 1990 byla v úředním záznamu Inspekce ministerstva vnitra rozhodnuto nadále utajovat tyto fakta veřejnosti. Dne 29. března 1990 náčelník Inspekce federálního ministerstva vnitra dokonce doporučoval prověrku seznamů osob, uvedených v rámci akce ,,NORBERT,, k uvěznění. Proč ještě 5 měsíců po revoluci? Že by přece spekulování o budoucím využití těchto táborů?

Jenže začátkem března 1990 byl tento nechutný plán ,,NORBERT,, odhalen veřejnosti únikem informací. O tomto úniku se zmiňuje i zpráva Inspekce federálního ministerstva vnitra ze dne 29.3. 1990. Nebýt tohoto úniku informací a následného veřejného tlaku občanů za podpory médií, do dnešních dnů by naše vláda tyto operace tajila a kryla. A možná v nich i pokračovala? Mohu se tak domnívat na základě toho, že tyto operace byly i tak dlouho po revoluci v naší vládě tajeny. Přestože byly z velké většiny dokumenty ,,NORBERT,, po revoluci skartovány, aby se zametly důkazy, každý z Vás si může ověřit, zda na těchto seznamech také figuroval. Jak ? V okresních evidencích obyvatel, kde je na příslušné kartě v pravém horním rohu vyznačeno červené písmeno ,,P,, /nucené práce/ nebo ,,Z,, /zajištění v nápravných převýchovných ústavech/. Přestože byl celý rok 1990 opředen aférou a utajovacím skandálem kolem koncentračních táborů akce ,,NORBERT,, – občané brzy zapomněli. A snad se na čas i radovali z jakési dosti prolhané, ale užitečnější svobody, než kterou byl totalitní systém před rokem 1989. Jenže ideál koncentračních táborů se vrátil a tentokrát v plné skutečnosti. Co se to děje ?

Dne 4. listopadu 1998 otřásla Českou republikou naprosto nečekaná aféra. Aféra, která otřásla jak českými státními orgány, tak samotnou vládou USA. Toho dne byl totiž v České republice oficiálně odhalen koncentrační převýchovný tábor. Tento koncentrační tábor byl zřízen orgány USA v únoru 1998 na odlehlém místě, asi 10 kilometrů severozápadně od Brna v lokalitě nazvané Jelenice. Část hlídacího personálu tvořili Američané, kteří celý tábor také řídili, zbytek dozorného a provozního personálu byli najatí Češi, kteří očekávali původně práci vychovatelů.

Když však oduševnělá část českého personálu zjistila, o jakou špinavou, nezákonnou a utajenou práci se jedná a kdo všechno je do ní zapleten, podařilo se několika z nich uniknout pozornosti a informovali o tomto táboře policii, patřičné úřady i tisk. Díky tomu byl dne 4.listopadu 1998 /po 9. měsících fungování/ odhalen první koncentrační tábor od revoluce r. 1989. A smutné je, že to byl koncentrační tábor zřízený s určitým vědomím vlády USA.

Začalo jedno z největších vyšetřování v dějinách České republiky. Kromě policie se do celé akce zapojila i česká tajná služba BIS společně s americkou federální policií FBI. To, co se zjistilo, bylo strašné….

V tomto českém koncentračním táboře si orgány USA zřídily koncentrační, izolační a převýchovný tábor pro své problémové americké občany ve věku od 14. do 18. let. Nikdo již přesně nezjistí, kolik Američanů zde bylo tajně před orgány České republiky vězněno, ale v době, kdy policie a tajná služba BIS vnikly do objektu, bylo na místě 61 uvězněných amerických občanů.

Všichni tito, předem vytipovaní američtí občané, mají stejný osud, všem bylo na území USA slibována nevinná poznávací exkurze, ale při ní byli uneseni, byli jim zabaveny osobní doklady a pasy a zavlečeni do České republiky /aniž by to státní orgány ČR zaregistrovaly/. V tomto koncentračním táboře Jelenice, který Američané nazvali ,,Morava Academy,, – byli všichni unesení američtí občané pod přísným, doslova vězeňským dozorem. Kromě nucených a mnohdy násilných převýchovných programů byli také za zdmi Jelenice nedobrovolně trestáni a mučeni. Ve zvláštních místnostech bez oken, jediného zdroje světla i jakéhokoliv nábytku, byli zavíráni na dlouhé hodiny bez jídla i pití. Jindy byli naopak zavíráni do úmyslně přetápěných místností do 40. stupňů, kde museli ležet svázaní na zemi a ve dne i v noci na ně bylo namířeno oslňující světlo. Zákaz pohybu a fyzické tresty byly v podstatě na denním pořádku. Nikdo z nich nesměl opustit budovu Jelenice, nebylo to ani technicky možné, pohyb po budově byl omezen stejně.

Policie ČR provedla přes 70 výslechů, od zadržených Američanů po americké a české věznitele. Všech vysvobozených 61 Američanů bylo v polovině listopadu 1998 odesláno zpět na území USA. Proti věznitelům začalo trestní řízení v němž byli obviněni hned z několika trestných činů a zločinů proti lidskosti.

Jak vyšlo najevo, americké orgány kryly únosy svých ,,problémových Američanů,, z USA do izolačních převýchovných táborů v České republice aj… a to zřejmě se spoluprácí českých orgánů. Jak jinak lze vysvětlit, že se náhle z USA ztratí 61 lidí, aniž by je zdejší úřady postrádaly a dostaly se do České republiky bez pasů a jiných dokladů, aby zde dlouhé měsíce přebývaly na ,,neznámém,, místě, aniž by to České úřady vůbec zaregistrovaly. Začalo se dokonce hovořit o propojení s americkou vládou, neboť ta uzákonila již tehdy zřizování převýchovných a izolačních táborů pro americkou mládež. Z naprosté lability byla obviňována i vláda České republiky, která s tím začala něco dělat až poté, co na to museli upozornit samotní občané s následnou podporou a tlakem médií.

Po obvinění americké vlády z účasti na těchto nelidských projektech se dostavilo oficiální vyjádření velvyslanectví USA v ČR, které v začátku vyšetřování prohlásilo, že už v říjnu 1998 v objektu Jelenice provádělo kontrolu a nic nezákonného nenašlo. Navíc krylo americkou vládu, když prohlásilo, že s tím vláda nemá nic společného.

Postupné vyšetřování Policie ČR, BIS i americké FBI však postavilo tyto tvrzení a celou americkou vládu do kouta. Byly zde prokázány zločiny proti lidskosti a oficiálně se i v médiích hovořilo o tomto převýchovném izolačním zařízení jako o koncentračním táboře. Je tedy zcela jisté, že velvyslanectví USA pouze krylo americkou vládu a sebe samotné, přestože o tom všem museli vědět. Velvyslanectví totiž přiznalo, že už v říjnu v objektu Jelenice prováděli kontrolu, čímž patrně chtělo již v začátku celé vyšetřování zastavit. Místo toho se však jen v průběhu dalšího vyšetřování potvrdilo to, že vláda USA a její velvyslanectví v ČR museli o tomto táboře i praktikách v něm velmi dobře vědět, ale nic proti tomu neudělali a naopak celé zařízení kryli.

Jak se ukázalo vyšetřováním, stejní Američané neměli pouze koncentrační tábor zde u Brna v České republice, ale unášeli své občany i do podobných koncentračních zařízení, které provozovali /a v tomto případě jistě dosud provozují/ v Mexiku, Jamajce, Severní Samoy, Filipínách a v Montaně.

A já se ptám… jakto, že si v České republice mohou americké orgány tajně zřídit koncentrační tábor a 9 měsíců unikat pozornosti nebo sebemenšímu zájmu českých úřadů nebo policie? Proč s tím vláda USA nic neudělala, přestože, jak její velvyslanectví v ČR tvrdí, už v říjnu 1998 tam dělala inspekci a ,,nic,, špatného nezjistili. A jak mohou poté tvrdit, že o tom vůbec nevěděli? Proč až udání českého personálu a jejich vyhecování mediální aféry vedlo naše státní orgány k vyšetřování? A kde vůbec skončilo ono vyšetřování? Máme se spokojit pouze s tím, že všech 61 amerických občanů je už osvobozeno? Proč se celé vyšetřování odebralo do podzemí před zraky veřejnosti? To jsou otázky svědomí….

Budu osobně vděčný všem, kteří mi dokáží vyvrátit tato fakta, která jsem zveřejnil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ze zdrojů, kterým věřím a které jsem si v rámci možností také ověřoval. Dané informace nezveřejňuji jako senzaci, osobně bych byl šťastný, kdyby vše zde uvedené bylo smyšlenou lží. Jenže ono to tak není a jestli se tyto věci mají řešit a chceme najít celou pravdu, pak by to nemělo zůstat utajeno. Tolik důvod tohoto mého apelu.

Bc. Martin Herzán, dne 4.11. 2005

Ředitel Evropské unie pro lidská práva

Člen výboru Rady vlády ČR pro lidská práva

Komisař pro lidská práva u International Commission of Conscience

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kdo je Bc. Martin Herzán:Univerzitní vysokoškolské vzdělání – ředitel Evropské unie pro lidská práva, člen výboru rady vlády ČR pro lidská práva, komisař pro lidská práva u International Commission of Conscience, jinak spisovatel /autor 6 knih/ včetně nejslavnější knihy literatury faktu s názvem ,,Totalitní světovláda,, vydané knižně r. 2000. Na internetu je kniha na adrese:

www.mujweb.cz/www/totalitnisvetovlada

zdroj:http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=18527

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře