Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

David Korten: Jak osvobodit Spojené státy americké

  • dolary
Dnešní politické diskusi dominuje příběh o tom, že vláda je na mizině. Nemůžeme si dovolit platit za veřejné služby, posílat lidi do práce ani splácet úroky z veřejného dluhu. A přece jsme jako národ zaplaveni penězi. Chybný peněžní, bankovní a finanční systém je však jednoduše posílá na nesprávná místa.

Podstatnými složkami řešení naší zdánlivě neřešitelné fiskální a ekonomické krize jsou zvýšení daní pro bohaté a realizace finančních reforem. Návrhy, o kterých se diskutuje, však ani zdaleka neodpovídají našim potřebám.

Zpráva vypracovaná pod vedením Institutu pro politické studie ve Washingtonu, DC a nedávno zveřejněná Pracovní skupinou pro novou ekonomiku (New Economy Working Group http://neweconomyworkinggroup.org/), překračuje současnou diskusi a požaduje důslednou restrukturalizaci institucí, kterým vláda propůjčuje moc vytvářet a alokovat peníze. Zpráva Jak osvobodit USA od vlády Wall Street detailně popisuje kroky potřebné k obnovení systému komunitních a odpovědných institucí, zasvěcených financování výrobních aktivit, které pro obyvatele USA vytvoří dobré pracovní příležitosti a skutečný blahobyt v komunitách.

V průběhu posledních třiceti let prakticky všechny výnosy z ekonomického růstu Spojených států amerických skončily v rukou nejbohatšího jednoho procenta obyvatelstva. Daňové sazby pro nejbohatší jsou na historickém minimu a mnohé z nejziskovějších korporací neplatí vůbec žádné daně.

Finanční aktiva severoamerických miliardářů a nevyužitá hotovost korporací s nejvyššími zisky navzdory finančnímu krachu v roce 2008 dosahují historická maxima. Největší výzvou pro ně je otázka, do čeho veškerou hotovost uložit.

Většina z těch, co kontrolují peníze a korporace, však naneštěstí ztratila zájem o dlouhodobé investice vytvářející a rozšiřující stabilní podniky. Podstatnou část obchodů na finančních trzích pořizují v cenných papírech rychlé počítače. V držení je mají jen pár zlomků sekundy. Ekonomičtí experti tomuto obchodování stále říkají investice. Nijak to ale nepřipomíná investice, které jsou potřebné pro zajištění práce pro lidi a obnovení silných USA.

Korporace používají své finanční rezervy především na odkup vlastních akcií, ovládnutí jiných společností, investice do přesunu dalších severoamerických pracovních míst do zahraničí a placení štědrých dividend akcionářům a obrovských bonusů managementu.

Nebylo tomu tak vždy. Naše země odpověděla na velkou hospodářskou krizi schválením finančních reforem, které vytvořily peněžní, bankovní a investiční systém založený na komunitních bankách, společných úsporách a vzájemných půjčkách a úvěrových družstvech. Tyto instituce poskytovaly finanční služby lokálním ekonomikám zaměstnávajícím občany USA, kteří vyráběli a prodávali reálné zboží a služby, a tak reagovali na potřeby a možnosti komunity.

Tento systém, který zájmy Wall Streetu zavrhly jako starodávný a zastaralý, financoval vítězství Spojených států amerických v druhé světové válce, vznik silné střední třídy, bezprecedentní období ekonomické stability a prosperity a investice, což z USA udělalo světového lídra v oblasti průmyslu a technologií.

V sedmdesátých letech začal Wall Street protlačovat agendu deregulace, jež vedla k přesunu finanční moci z lokálních ekonomik na Wall Street. Obrovské banky z Wall Street ztratily zájem o skutečné investice a rozvinuly nový obchodní model. Dnes se specializují na účtování neúnosných poplatků a lichvářských úrokových sazeb, poskytování půjček spekulantům, na vlastní spekulace, vábení neopatrných lidí na hypoteční úvěry, které si nemohou dovolit, vytváření balíků z hypoték bez hodnoty, aby je mohly prodat jako cenné papíry s nejvyšším ratingem, sázení proti klientům, kterým prodávají nadhodnocené cenné papíry, vytahování dotací a finanční pomoci z vlády, praní peněz pro obchodníky s drogami a zbraněmi a tahání zisků, aby se vyhnuly daním.

Mezi důsledky patří rozklad střední třídy, extrémní koncentrace bohatství a moci, nákladný finanční kolaps, přetrvávající vysoká nezaměstnanost, zabavování domů pro neplacení hypoték, kolabování environmentálních systémů, snižování průmyslové, technologické a výzkumné kapacity v USA, ohromný veřejný deficit a deficit mezinárodního obchodu a zkorumpovanost politických institucí.

Wall Street na všem vydělala a svůj experiment s deregulací a daňovými úlevami prohlásila za vydatný a velký úspěch. Nyní argumentuje ve prospěch dalšího rozšíření těchto opatření.

Zpráva Jak osvobodit USA od vlády Wall Street popisuje detaily šestisložkové politické agendy, která má obnovit rozumný systém komunitních a odpovědných institucí poskytujících finanční služby.

1. Rozbít obrovské banky a zavést daňové a regulační politiky, které upřednostňují komunitní finanční instituce, především kooperativy nebo ziskové organizace vlastněné neziskovými nadacemi.

2. Ve všech 50-ti státech založit státem vlastněné partnerské banky podle vzoru Banky Severní Dakoty. Budou sloužit jako depozitáře pro státní finanční aktiva, které se budou využívat v partnerství s komunitními finančními institucemi na financování místních farem a podniků.

3. Restrukturalizovat Federální rezervní systém, aby byl transparentní a pod veřejnou kontrolou, podléhal auditem Ústředního úřadu pro účetnictví a dohledu Kongresu.

4. Nasměrovat všechny peníze vytvořené Federálním rezervním systémem do Federální banky pro zotavení a obnovu (FBZO) namísto současného postupu, kdy nové peníze dostávají banky z Wall Street jako dotace. FBZO by měla mít mandát na financování klíčových projektů zelené infrastruktury vybraných Kongresem.

5. Přepracovat pravidla pro mezinárodní obchod a investice, aby se podpořilo národní vlastnictví, ekonomická soběstačnost a ekonomická samospráva.

6. Zavést vhodné regulační a daňová opatření, aby se zajistila integrita finančních trhů a peněžního / bankovního systému.

Zpráva Jak osvobodit USA od vlády Wall Street je výsledkem široké diskuze mezi zástupci různých skupin organizací, které prosazují prohloubení debaty o finanční reformě, s cílem zaměřit pozornost na seriózní restrukturalizaci finančního systému, potřebnou na vybudování nové silné ekonomiky USA odpovídající společenským a ekologickým výzvám 21. století. S náležitými citacemi je zprávu možné volně šířit, kopírovat a distribuovat.

Přečtěte si zprávu Jak osvobodit USA od vlády Wall Street http://www.yesmagazine.org/pdf/liberateamericadownload.pdf

Přeložil Petr Vittek (utopia.sk)

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře