Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jak vypadá výuka v Africe

I když žijí na druhém konci světa, mají africké děti podobné znalosti jako ty naše nejen z matematiky, ale třeba také o fotosyntéze, opylování nebo letokruzích. Často se tu totiž učí podle učebnic, jejichž obsah kopíruje evropský model. Tím však podobnosti mezi africkým a evropským školstvím končí. 

  • jak-vypada-vyuka-v-africe
  • jak-vypada-vyuka-v-africe

V Africe tvoří naprostou většinu pedagogického sboru muži. Etiopské děti znají svoje národní hrdiny: královnu ze Sáby a jejího syna císaře Menelika. Pokud mají to štěstí a chodí do školy, nemají třicet spolužáků, ale trojnásobek. Ráno začíná učitel vyučování hlasitým počítáním a zjišťuje tak docházku - každý žák má přidělené jedno číslo.


Vybavení tříd tu bývá o poznání skromnější než v Evropě: místo lavic žáci používají k sezení třeba klády, v Etiopii je stále většina školních budov postavená jen ze dřeva a hlíny. Největším problémem je ale nedostatek kvalifikovaných učitelů. Ačkoliv je jich na celém světě šedesát milionů, podle čerstvé zprávy mezinárodní organizace Oxfam to ani zdaleka nestačí. „Aby se do roku 2016 dostalo vzdělání všem dětem, je potřeba každý rok vyškolit dva miliony nových učitelů pro první stupeň," konstatují její autoři. 

Nejvíce pociťují tento nedostatek v subsaharské Africe. Chudé země v tomto regionu se musí potýkat s celou řadou problémů, které brání tomu, aby se vzdělání stalo vládní prioritou. Tam, kde lidé mají sotva střechu nad hlavou a pro pitnou vodu musí denně chodit kilometry daleko, se obtížně hledají finance na zaplacení kvalifikovaných učitelů. Velkou překážkou v rozvoji vzdělávacího systému je také pandemie HIV/AIDS, která si své oběti vybírá i v řadách učitelského sboru.

Kantoři tu navíc vedle přeplněných tříd řeší mnoho dalších prekérních situací, který si učitel z európske třídy jen stěží dovede představit. Omezené zdroje ze státního rozpočtu způsobují, že studijní materiály a učebnice jsou velkou vzácností a je pak na samotných učitelích, aby si pomůcky pro vyučování vyráběli. „Já žákům vytvářím různé modely, na kusy plátna kreslím tabulky, grafy nebo diagramy. Jiní kolegové malují mapy nebo obrázky částí lidského těla," říká Yohannes Yoseph, který učí matematiku na základní škole v etiopské Awasse.

Někdy také idea vzdělání pro všechny ostře naráží na některé místní tradice a hodnoty. Těžko slučitelné se školní docházkou jsou například svatby velmi mladých dívek - odhady mluví o více než polovině etiopských děvčat, která se vdávají ještě před dosažením osmnácti let. „Tady na severu Etiopie jsou dívky provdávány už v sedmi, osmi letech. Mnoho z nich pak nechodí do školy. Snažíme se přesvědčit místní, že to je špatná tradice, ale není to jednoduché - je zde hluboce zakořeněná," vysvětlila pro UNICEF Tenagnework Anegagreová, učitelka ve vesnici Bugna Woreda.

Většina Etiopanů si přitom význam vzdělání pro lepší budoucnost uvědomuje a profese pedagoga s sebou nese jistou společenskou prestiž. Kantoři se zvláště na etiopském venkově řadí mezi nejváženější občany vedle kebele (představitelé místní samosprávy), imámů (vedoucí muslimské obce) a vlastníků velkého množství dobytka. Učitelské povolání, tím že jde o práci pro státní instituci, je také zárukou pravidelného příjmu.

Dosažená kvalifikace afrických učitelů se ale v jednotlivých zemích podstatně liší. V Etiopii sice okolo třetiny pedagogů nemá odpovídající vzdělání, zbytek ale studoval tři roky na speciální škole. Mnohem horší situace je v zemích postižených válkou, například v Angole, kde není výjimkou, když místní děti učí kantoři, kteří mají sami pouze šest tříd základní školy. 

Na tom, aby se neblahá situace afrického vzdělávání zlepšila, pracuje řada místních i zahraničních iniciativ a mnohdy se zaměřují právě na vzdělávání učitelů a představování moderních vyučovacích metod. Co si pod pojmem moderní vyučovací metody představit. Různé formy výuky, kdy se aktivita přenáší z učitele na žáka. Děti získávají nové znalosti a dovednosti aktivní cestou, prožitkem, ne formou memorování. Důraz se klade na propojení učiva s příklady z reálného života.

Kurzy, na kterých se učitelé mohou seznámit s novými učebními metodami, oceňuje i ředitel školy v Awasse Kassaye Gebissa. „Z naší školy se seminářů zúčastnili už čtyři pedagogové. Přinášejí si z nich cenné zkušenosti a inspiraci," říká. Dodělat si základní vzdělání a pedagogické minimum umožňují také učitelům ve zmiňované Angole.

Na podobném principu fungují i semináře americké neziskové organizace Academy for Educational Development (Akademie pro rozvoj vzdělání), která působí ve více než třiceti rozvojových zemích. Učitelé se na pravidelných školeních seznamují s novými pomůckami a technikami vyučování, sestavují společné projekty a rozšiřují mezi sebou materiály, které jsou v jejich zemi nedostatkovým zbožím. 

Podle zástupkyně akademie Elizabeth Leuové jsou podobné kurzy mezi učiteli oblíbené. „Dávají jim inspiraci, zpětnou vazbu a pomáhají jim stát se profesionály," vysvětluje na webových stránkách AED Leuová. A právě takové profesionály Afrika podle expertů z nevládních organizací potřebuje snad ještě více než nové školy a pomůcky. V případě nouze se dá učit pod širým nebem, i když to není snadné. Bez dostatečně vzdělaných učitelů to ale nejde vůbec. 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře