Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Nebezpečné utopie

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Kde se berou utopické ideologie, které nás nutí ke skokovým posunům? Jde opravdu o krok vpřed, nebo naopak o dva kroky vzad?


V roce 2012 napsal Ladislav Zemánek varování před neomarxismem. Jednalo se o článek Evropa: Neomarxisté útočí.

Zemánek si všímá ideje, která hlásá, že v nové, sjednocené Evropě bude místo pro všechny, pro všechny, kteří zavrhnou svou přirozenost a přitakají představě světoobčanství. Ty tam budou starobylé evropské národy, které se těmto zvěstovatelům nového řádu podařilo vyvrátit z kořenů. Stará Evropa bude zahubena a zrodí se nová. Ta bude již všech.Musí být respektována nedotknutelnost každého jedince, zajištěn mír. Je nutné prosadit spravedlnost a bezpečnost, rovnost mezi pohlavími, sociální práva, ekonomiku je nutno založit na sociální spravedlnosti atd. atp.Povšimněme si zejména těchto požadavků, neboť se pramálo liší od toho, zač bojoval apoštol nového světa, německý Žid Marx. Rovnost mezi pohlavími se už v praxi pokusili nastolit sovětští bolševici; hlavní bojovnicí za "práva žen" byla Alexandra Kollontajová, krom jiného členka Leninovy vlády, která zároveň propagovala promiskuitu jakožto cosi zcela přirozeného, snažíc se rozvrátit tradiční rodinu. Naštěstí neuspěla, ale následovníků má požehnaně. Paradoxně komunistická diktatura uškodila instituci rodiny a manželství méně než soudobé tažení neomarxistické fronty, ježzatím lidskou přirozenost likviduje sice bez potoků krve, avšak o to důkladněji. A to, jak má vypadat ekonomika založená na sociální spravedlnosti, už nemalá část lidstva rovněž měla čest spatřit.

  • nebezpecne-utopie

 

Analytik Inštitútu národnej politiky a autor knihy „Súmrak európskej civilizácie. Barbari sa zmocňujú Európy“ Pavel Fendek říká, že migrací rozředěné a demoralizované evropské obyvatelstvo se nastolení totalitního politického režimu a Nového světového řádu nebude schopné vzepřít. Putin posiluje tradiční hodnoty Ruska proti neomarxismu a tím posiluje Rusko. To je trnem v oku nadnárodním korporacím a finančníkům, kteří si přejí slabé Rusko, které by ekonomicky ovládli.

 

Někteří konzervativci typu Pata Buchanana upozorňují na to, že Vladimir Putin se hlásí ke konzervativním a křesťanským hodnotám, omezil propagaci homosexualismu, naopak rodiny i prorodinné organizace mají státní podporu, je zakázána propagace potratů. Britský euroskeptik a tradiční katolík John Laughland říká, že virus marxismu, který infikoval Rusko v roce 1917, byl z Ruska nyní vyhnán, zatímco minimálně od šedesátých let v nové formě neomarxismu ovládl Západ a na Západě jsou nyní prosazovány věci, které prosazovali bolševici typu volného sexu, potratů, homosexualismu, vlastnictví dětí státem, sexuální výchovy... Ambasády USA mají po celém světě za úkol šířit gender a homosexuální agendu. Tu samou agendu podporuje EU. Kde je tedy dnes „říše zla“?

 

Není bez zajímavosti, že papež František v neděli zkritizoval francouzské učebnice. Podle něj nenápadně indoktrinují „teorii genderu“ a jsou hrozbou pro manželství. Přitom právě papež František patří k nejliberálnějším představitelům katolické církve za poslední dobu.

 

Ale není to jen papež František, který kritizuje zavádění gender výuky do škol. Stačí se podívat na Slovensko.

 

V roce 2014 psychiatři varovali ředitele škol, že Rodová (gender) ideologie není pro děti.

 

Dne 13. října 2014 bylo všem ředitelům mateřských, základních a středních škol Slovenské republiky doručeno "Vyjádření a výzva lékařů, psychologů a jiných odborníků ke vlivu genderové ideologie na duševní zdraví dětí".

Přední experti z medicínské, akademické a vědecké obce informovali ředitele škol o tématu genderové ideologie. Poukázali na rizika, která představuje pro duševní a psychosexuální vývin dětí a mládeže. "... Jde o sociální experiment metodou "pokusem a omylem ", kde až budoucnost může ukázat, že šlo o omyl tragický. Z odborného, medicínského i psychologického hlediska je experimentování s duševním vývojem dítěte nepřípustné, "uvádějí odborníci.

 

O genderové ideologii bylo touto výzvou informováno 4350 ředitelů. Spolu s výzvou obdrželi i seznam 290 vědeckých a medicínských expertů, kteří výzvu k dnešnímu dni podpořili. 
I přes snahu o dialog ze strany odborníků ohledně genderové ideologie vláda na výzvy nereagovala. Dokonce rodovou ideologii otevřeně politicky prosazuje ve formě Celostátní strategie rovnosti pohlaví v SR a Akčním plánem rovnosti pro roky 2014-2019.Genderová ideologie je zcela běžná ve formě osnov na amerických vysokých školách a z nich se šíří do celého světa.

 

To však zdaleka není všechno. Mnozí jste slyšeli o projektu Agenda 21. Možná byla špatná, ale zřejmě jste neviděli co má pro nás všechny na skladě hrůzně utopická Agenda 2030.

Agenda 2030 zdůrazňuje genderovou a rasovou rovnost, vymýcení chudoby, totální zrušení násilí a nenávisti. Vykládá, že budoucí svět bude založen plně na těchto cílech a že jediná cesta, jak dosáhnout těchto věcí je prostřednictvím udržitelného rozvoje a kontroly změny klimatu.

 

To co vytyčuje Agenda 2030 je zcela nemožné dosáhnout bez jednosvětové vlády, Nového světového pořádku, o němž jsme tolik slyšeli za posledních několik let. Genderová ideologie je prostředek k přetvoření jedince od předškolního věku do dospělosti.

 

Stručně. Jde o další nebezpečný utopický projekt. Utopie je představa ideální lidské společnosti, obce nebo státu. Slovo vytvořil anglický humanistický myslitel Thomas More jako název své knihy Utopie z roku 1516. V širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného.

Odtud také utopický, idealizovaný a utopismus, idealizace nebo naivita v politickém nebo společenském kontextu.

První ucelenější utopie je Platónův pozdní spis „Zákony" (Nomoi, Leges) a do jisté míry i „Ústava (Politeia, Republica). Platón obě knihy napsal pod bezprostředním dojmem ze ztroskotání athénské demokracie a snažil se z něho vyvodit velmi podrobné poučení. Budoucí obec musí mít správnou velikost a polohu, musí být více uzavřená, omezovat podnikání pro zisk a vláda nemůže být v rukou veřejnosti, nýbrž zvláštní kasty „strážců“. Ti nesmějí mít majetek, musí žít společně a musí pro to být zvlášť vychováváni. Klíčové jsou přísné zákony a společná výchova všech dětí.

 

Že by se neomarxisté opět obraceli k Platónovu učení? Genderovská ideologie a celková koncepce Agendy 2030 tomu odpovídá. Příčinou takového postoje je všeobecná krize kapitalismu a snaha ho nahradit něčím zcela odlišným, něčím, co silně připomíná Tommase Campanellu a jeho socialistický Sluneční stát.

 


Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/papez-frantisek-francouzske-ucebnice-teorie-genderu-pca-/zahranicni.aspx?c=A161003_105307_zahranicni_kha

 

www.hlavnespravy.sk, 16. 10. 2014

Facebook komentáře