Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Očkování? Ne, děkuji

Jde o tytéž vakcíny, které jsou povinné nejen pro děti v USA a Británii, ale i mnoha dalších zemích. Žádná farmaceutická droga není prostá riskantních nepříznivých „vedlejších" účinků a vakcíny nejsou výjimkou. Podle největší regulační autority na světě, amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA), vakcíny reprezentují naprosto speciální druh léků, jelikož jsou podávány zpravidla zdravým jedincům proto, aby předešly onemocněním, s nimiž se tito lidé nemusí nikdy setkat.1 Proto je, podle FDA, nutné klást na bezpečnost vakcín mimořádný důraz. Jak to ale vypadá ve skutečnosti? Odpovědnost v jednotlivých zemích nesou příslušné dozorující a regulační orgány, které mají povinnost zajistit, zda všechny nové vakcíny před schválením prošly řádným vědeckým hodnocením. Stejná odpovědnost spočívá na lékařské profesi. Lékař může propagovat očkování, ale výhradně bezpečnými vakcínami, které v nezávislých slepých testech demonstrovaly statisticky významnou účinnost. Mimoto, vakcinace je lékařský zákrok a jako takový smí být proveden jen s plným souhlasem těch, jež jsou mu vystaveni.

 • ockovani-ne-dekuji

Utajování nebezpečnosti očkovacích látek v britských úředních záznamech bylo prolomeno. Mimořádný dokument publikovaný odvážnými lékaři a investigativními výzkumníky vynesl na denní světlo špínu 30 let utajovaných oficiálních záznamů ze schůzek úředníků britské státní komise pro vakcíny a přísedících, údajně nezávislých zdravotnických „expertů" úzce spojených s farmaceutickým průmyslem. Žádost o uvolnění informací podle FIA (Freedom of Information Act – zákona o svobodném přístupu k informacím) podaná britskou lékařkou vynesla na světlo 30 let utajované úřední dokumenty dokazující, že vládní experti:

1. vědí, že vakcíny neúčinkují;
2. vědí, že způsobují onemocnění, jimž mají předejít;
3. znají jejich rizikovost pro děti;
4. trvale důsledně obelhávají lékaře i veřejnost;
5. vyvíjejí snahy za účelem zabránit bezpečnostním studiím.

Jde o tytéž vakcíny, které jsou povinné nejen pro děti v USA a Británii, ale i mnoha dalších zemích. Žádná farmaceutická droga není prostá riskantních nepříznivých „vedlejších" účinků a vakcíny nejsou výjimkou. Podle největší regulační autority na světě, amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA), vakcíny reprezentují naprosto speciální druh léků, jelikož jsou podávány zpravidla zdravým jedincům proto, aby předešly onemocněním, s nimiž se tito lidé nemusí nikdy setkat. Proto je, podle FDA, nutné klást na bezpečnost vakcín mimořádný důraz. Jak to ale vypadá ve skutečnosti? Odpovědnost v jednotlivých zemích nesou příslušné dozorující a regulační orgány, které mají povinnost zajistit, zda všechny nové vakcíny před schválením prošly řádným vědeckým hodnocením. Stejná odpovědnost spočívá na lékařské profesi. Lékař může propagovat očkování, ale výhradně bezpečnými vakcínami, které v nezávislých slepých testech demonstrovaly statisticky významnou účinnost. Mimoto, vakcinace je lékařský zákrok a jako takový smí být proveden jen s plným souhlasem těch, jež jsou mu vystaveni.

To nutně vyžaduje objektivní seznámení s výčtem známých či předvídatelných rizik a prospěšností pro očkovaného, a pokud je to možné návrhu alternativní léčby. V případech očkování dětí a mladistvých, by samozřejmě měl být povinný souhlas obou rodičů. Děti NEJSOU majetkem státu, o dětech rozhodují rodiče. Vědomé zastírání nepříznivých informací rodičům za účelem získat jejich důvěru k tomu, aby děti podrobili „oficiálnímu" vakcinačnímu plánu, může být považováno za hrubé porušení etiky nebo zneužití úřední moci. Oficiální dokumenty získané z britského ministerstva zdravotnictví (DH) a Spojeného výboru pro vakcinace a imunizace (JCVI) odhalují, že britské zdravotní úřady podle všeho v posledních 30 letech provozují takovou praxi za jediným účelem – obhájení národního očkovacího programu.

V důsledku vakcinační politiky podporované JCVI a DH, bylo očkováno mnoho dětí, aniž by jejich rodiče byli seznámeni s kritickými informacemi o ověřených hrozbách vážných nepříznivých reakcí, takových, jichž si JCVI, jak to podle dokumentace vypadá, byl plně vědom. Je rovněž zjevné, že JCVI/DH neposkytnutím těchto informací porušuje v případě vakcinace právo jedince na informovaný souhlas. Tímto JCVI/DH obešel nejen Mezinárodní směrnice pro lékařskou etiku (tzn. Helsinskou deklaraci a Mezinárodní kodex lékařské etiky), ale i svůj vlastní Kodex zásad To všechno mnozí už dlouho věděli, ale nikdy předtím nemohli prokázat. Předejte tyto informace dalším, aby viděli, co se děje ve státních zdravotnických komisích za zavřenými dveřmi.

Jednací protokoly ze schůzek JCVI rovněž ukazují, že část členů komise měla úzké vazby na farmaceutické společnosti a že JCVI často spolupracoval s výrobci vakcín na vývoji strategií zaměřených na posilování ochoty podstoupit očkování. Jednací protokoly ze schůzek, na nichž byly tyto kontroverzní položky projednávány, nebyly určeny k zveřejnění a byly uvolněny až v rámci žádosti podle FOI. Zveřejnění záznamy ze specifických schůzek označených v jednacích protokolech jako „důvěrné komerční", zřetelně odhalují znepokojivý nedostatek transparence: část informací (např. jména zúčastněných) byla z textu odstraněna před zveřejněním kopie na webové stránce JCVI (například, JCVI CSM/DH – Výbor pro kontrolu léčiv britského ministerstva zdravotnictví – Spojený výbor pro nepříznivé účinky léčiv – Protokoly 1986 – 1992).

Jednací protokoly ze schůzek JCVI/ DH z období od 1983 do 2010 prezentují následující stav:

1) Namísto přiměřené zpětné vazby a přezkoumání dosavadní politiky vakcinace poté, když v důsledku vlastních výzkumů rozpoznala bezpečnostní rizika specifických vakcín, komise JCVI buď
a) nepřijala žádná opatření;
b) zkreslila nebo selektivně odstranila nepříznivé bezpečnostní údaje z veřejných oznámení a
c) vyvinula intenzivní úsilí za účelem přesvědčit veřejnost a úřady o bezpečném použití příslušných vakcín;
2) Navzdory nevyřízeným a nevyřešeným bezpečnostním otázkám významně omezila kontraindikace pro vakcinační kritéria za účelem zvýšení proočkovanosti;
3) JCVI při četných příležitostech po výrobcích očkovacích látek požadovala specifické úpravy v jejich katalogových listech, pokud tyto obsahovaly informace, které byly v rozporu s jejími oficiálními oznámeními;
4) Při propagaci vakcinační politiky se JCVI opakovaně odvolává na pochybné metodologické studie, přičemž kategoricky odmítá jakýkoli nezávislý výzkum;
5) Opakovaně z úřední pozice bagatelizuje obavy o bezpečnost, zatímco přínosy vakcinací jsou zveličovány;
6) Vypracovala a propaguje plán zařazování nových vakcín s problematickou účinností a neprokázanou bezpečností do běžné pediatrické praxe, za předpokladu, že těmto látkám budou uděleny licence;
7) Aktivně zastrašuje a odrazuje od výzkumů bezpečnostních otázek vakcín;
8) Vědomě zneužívá důvěry rodičů a nedostatku závažných poznatků o očkování za účelem propagace vědecky nezajištěného imunizačního programu, který některé děti může vystavit riziku těžkých dlouhodobých neurologických postižení.

Dr. Tomlijenovic rovněž předkládá například fakt, že JCVI už od roku 1981 ví, že očkovací látka proti spalničkám, jejíž používání je zahrnuto do oficiálního státního vakcinačního plánu, je spojována s dlouhodobým neurologickým poškozením a řadou úmrtí. S plnými citacemi uvedla řadu svědectví dokládajících, že JCVI je rovněž dlouho známo, že mnoho vakcín zahrnutých v imunizačním plánu u dětí vyvolává permanentní poškození mozku, a přesto nadále tvrdě prosazuje jejich aplikaci. Poučení rodiče mají ba vybranou. Buď mohou dostat své děti mimo nebezpečí, anebo dál žít s jednou s největších a nejodpornějších lží v lidské historii, totiž s tvrzením, že vakcíny – plné těžkých kovů, virových nákaz, mykoplazmy, fekálních materiálů, střepin DNK jiných druhů, formaldehydu, polysorbátu 80 (sterilizující činitel) – jsou zázrakem moderní medicíny.

Lékař s autistickým synem pátral po informaci o tom, co je o riziku vakcín známo americkému CDC (Úřad pro prevenci a kontrolu onemocnění – ministerstvo zdravotnictví USA). Podal tedy žádost o informaci v rámci FIA, která, podle tohoto zákona, měla být zodpovězena do 20 dnů. Téměř o 7 let později podal žalobu u soudu, kde se CDC snažil obhajovat tvrzením, že požadované dokumenty vydat nemusí. Soudce postupující v duchu zákona však nařídil, aby CDC zveřejnil žádané doklady do 30. září 2011.

Americký CDC je velmi nedůvěryhodný informační zdroj. Kvůli propagaci vakcín trvale hrubě nadsazuje počty úmrtí a onemocnění. Totéž dělá i Britské ministerstvo zdravotnictví. Obě instituce například tvrdí, že chřipka je každoročně příčinou tisíců úmrtí; ve skutečnosti jsou to nepravdivé údaje. Oba úřady dělají vše pro to, aby podpořily prodej chřipkových vakcín a tím zisky farmaceutických společností, zatímco mezinárodní Cochrane Collaboration, publikující precizní závěry lékařského výzkumu podobných tvrzení, prokázala naprostou neefektivitu chřipkových vakcín. Autor úvodníku v Denver Post z 26. října 2011 byl šokován zjištěním, že se Obamova administrativa, přes sliby, že bude obzvláště transparentní, chystá navrhnout v Zákoně o svobodném přístupu k informacím změny, jež by ho umožnily obejít a deklarovat některé dokumenty jako utajované. To pak státním úřadům (jako je CDC) umožní prohlásit libovolný dokument za „neexistující".

Krátký přehled nejdůležitějších argumentů pro podporu NEOČKOVÁNÍ:

 • Vakcíny obsahují kombinace přinejmenším 39 různých prudce jedovatých kovů, rakovinotvorné substance, toxické chemikálie, živé a geneticky upravené viry, bakterie, kontaminované sérum obsahující živočišné viry a cizí genetický materiál, extrémně toxické dekontaminátory a látky zvyšující účinek antigenu a nevyzkoušená antibiotika. Nic z uvedeného nemůže být vpraveno do těla injekcí, aniž by v něm nezpůsobilo nějaké poškození.
 • Kontaminující látky ve vakcínách zahrnují hovězí (telecí), ptačí (kuřecí) a opičí viry a bakterie jako streptokoky v DTP vakcíně proti záškrtu, tetanu a černému kašli. [Pediatrics, sv. 75, č. 2, únor 1985] a Serratia marcesens v chřipkových vakcínách [chřipková sezóna 2004].
 • Neexistoval a neexistuje žádný skutečný vědecký výzkum, který by zjistil, zda vakcíny opravdu předcházely onemocněním.
 • Grafy podchycující vývoj nakažlivých chorob vykazují, že vakcíny byly uvedeny až na konci epidemií, když už byly v posledních stádiích, tedy na ústupu. V případě neštovic, před skandálem vedoucím k jejímu stažení, vakcína ve skutečnosti způsobila ohromný rozmach výskytu tohoto onemocnění.
 • K dispozici nejsou žádné dlouhodobé studie bezpečnosti vakcín. Někdy jsou prováděny velmi krátkodobé testy, kdy jsou porovnávány novou vakcínou naočkované osoby s osobami v jiné skupině, které dostaly jinou očkovací látku (obě se stejnými adjuvans!). Podle vědeckých laboratorních pravidel by ovšem tyto testy měly být rozšířeny o porovnání s lidmi ve třetí, neočkované skupině. Jaké postupy jsou sledovány při podobných průmyslových nebo průmyslem sponzorovaných zkouškách, vlastně nikdo neví.
 • Rtuť, hliník a živé viry ve vakcínách mohou být za enormní epidemií autismu (v USA 1 ze 110), což je fakt, který připustil i Vaccine Court (soud projednávající případy poškození vakcinací) v USA. Asi v 83 případech, kdy bylo důvodné podezření, že autismus způsobily vakcíny, bylo obětem přiřknuto odškodnění.
 • Vakcíny proti osypkám a orální vakcína proti dětské obrně je vyrobeny z opičího séra. Toto sérum pomohlo četným opičím virům dostat se do krevního oběhu člověka. Bylo zjištěno, že dosud jediný zkoumaný z těchto virů, SV 40, je rakovinotvorný. Tyto viry ve vakcínách zůstávají.
 • Byla demonstrována přítomnost SV 40 při různých lidských rakovinách. Dnes už se také ví, že tento virus je předáván příštím generacím, protože byla zjištěna jehopřítomnost v mateřském mléce a lidském spermatu.
 • Počet případů dětské obrny klesal už před obecně rozšířeným podáváním Salkovy vakcíny. Případy dříve oznamované jako dětská obrna jsou nyní hlášeny jako meningitida. Riziko onemocnění dětskou obrnou při kontaktu s živým virem z vakcíny je větší, než riziko získat toto onemocnění z přirozeně se vyskytujících virů.
 • Mnozí lékaři argumentují tím, že nemoci v průběhu dětství slouží procvičení imunitního systému dětí. Potlačení těchto onemocnění způsobí, že se imunitní systém správně nevyvine, a to v dospělosti vyvolá rozličné autoimunní poruchy, jako cukrovku a artritidu, které dnes mají rozsah epidemií. Vakcíny udusí přirozenou odolnost (imunitu) a tělo si nevyvine žádné přirozené protilátky. Tyto protilátky u takto postižených žen neobsahuje ani mateřské mléko, které už dítě proti onemocněním nemůže chránit.


V USA jsou nepříznivé účinky vakcín zaznamenávány a vláda nabízí obětem kompenzace ve výši milionů dolarů (nejposlednější případ projednávaný před Vaccine Court možná dostane odškodné přes 200 miliónů dolarů). Soudy v USA až dosud přiřkly v náhradách škod téměř 2 miliardy dolarů. Zde se nabízí porovnání s tabákovými výrobky, kterým byl vyhlášen nelítostný boj. Tabákové firmy na základě údajných důkazů vyplácejí miliónové částky, jejichž oprávněnost není zpochybňována. Naopak – tato soudní rozhodnutí už léta slouží jako důkaz správnosti tvrzení o škodlivosti tabáku (přestože dosud žádný seriózní vědeckou metodou provedený test nedokázal u pokusných zvířat vyvolat rakovinu plic). Proč by to v případě vakcín a vakcinace obecně, mělo být jinak? Tady precedens neplatí? Jakmile se jednou prokáže, že nějaká očkovací látka způsobila újmu, musí to platit i ve všech ostatních případech, kde došlo k poškození vlivem stejného očkování.

Tady opravdu není co řešit . Výrobci vakcín se pokoušejí vytvořit humorální imunitu (související s imunitou krve), přestože bylo zjištěno, že imunita se vyvíjí v různých úrovních: humorální, buněčné a dalších, podle specifických orgánů. O lidském imunitním systému toho ještě stále mnoho nevíme, a proto bychom se v něm neměli vrtat. Kromě očkování v dětství lidem po celý život poškozují zdraví další „reklamní šlágry", jako je prasečí a ptačí chřipka, Gardasil pro virus HPV a každoročním očkováním proti chřipce. Yves Thomas, šéf ženevského National Influenza Centre prohlásil: „Nedůvěru veřejnosti k očkování proti sezónní chřipce velmi zostřila debata a argumentace okolo chřipkového viru A(H1N1) před dvěma lety." Světová zdravotnická organizace (WHO) byla v roce 2010 obviněna ze záměrné celosvětové dramatizace nemnoha případů chřipky za účelem zvýšeného prodeje vakcíny.

Byla zneužita skutečnost, že mnohé země neopatrně podepsaly smlouvy obsahující klauzuli zavazující k automatickému nákupu vakcíny, jestliže WHO vyhlásí nejvyšší úroveň pohotovosti (pandemii)... Několik otázek, které byste měli položit svému lékaři Předně – nenechávejte se lékaři zastrašit, nejsou bohové a jsou nepochybně špatně informovaní, mnozí i úplatní nebo prostě nechtějí nebezpečnost vakcín uznat. Většina škol vám bude nabízet, abyste se vzdali práva odmítnout, jakmile o to požádáte. Neexistuje však zákon, který vám je může odepřít, jen „vyhlášky". Výjimky jsou typicky poskytovány lidem s oslabeným imunitním systémem, alergiemi na složky použité ve vakcínách nebo důrazně nesouhlasícím. Vzdělejte se v této věci, jde o život vašeho dítěte!

KLAĎTE OTÁZKY, jako například tyto:

1. Jaké vážné negativní zdravotní účinky mohou vyvolat tyto vakcíny? Vyváží podstoupená rizika případný prospěch?
2. Dr. Michel Odent spojuje astma s vakcínou proti černému kašli. Máte prostudovaný jeho výzkum? Co si o tom myslíte?
3. Profesor Wakefield (UK) spojuje autismus a Crohnovu chorobu s očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR). Co si o tom myslíte? O jaké důkazy se opírá váš názor?
4. Proč dvouměsíční kojenec dostává stejnou dávku vakcíny, jako pětileté dítě?
5. Víte, že Japonsko posunulo dobu pro začátek očkování z 3 měsíců na dva roky, a ihned tam významně poklesl počet případů SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojenců)?
6. Věříte v kolektivní imunitu? Jestliže ano, vysvětlete mi, jak je možné, při 98% očkovaných dětí přesto dosud propukají epidemie těchto onemocnění? Jak může mé neočkované dítě ohrozit ostatní proočkované, a tedy imunní, děti ve školce?
7. Většina nemocí byla z 90% na ústupu dávno předtím, než byla zavedena očkování. Jestliže je to tak, proč se vakcíny vydávají za příčinu tohoto poklesu, zejména když neexistovaly žádné pro onemocnění, jako dýmějový (černý) mor a spála?
8. Jak může očkovací látka proti tetanu navodit imunitu, když přirozená kontraktace s touto nákazou imunitu neposkytuje?
9. Jestliže tzv. sérum proti záškrtu, ve skutečnosti modifikovaný bakteriální toxin, účinkuje proti jedu produkovanému bakteriemi, ne proti samotným bakteriím, JAK tato „vakcína" může vymýtit záškrt?

Prostudujte si celou 45 stránkovou zprávu a příslušný důkazní materiál Dr. Lucija Tomljenovic, PhD. Soubor je k dispozici pod ZDE

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7066-ockovani-ne-dekuji/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře