Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Je veľa dôkazov, že nás „vládni“ klamú. Tu sú o tom ďalšie veľmi podstatné dôkazy!

Nielenže nás klamú, ale celkom jednoznačne zámerne zavádzajú, oblbujú a nadmieru diktátorsky nútia všetkých bez akéhokoľvek rozdielu (hlavne medicínskeho!) do akejsi Covid experimentálnej vakcinácie z dôvodu, že vraj neexistuje iná alternatíva, ako s C-19 bojovať.

  • je-ve-a-d-kazov-ze-nas-vladni-klamu-tu-su-o-tom-dalsie-ve-mi-podstatne-d-kazy

O budovaní prirodzenej imunity našich ľudských organizmov som sa už napísal dosť i keď je nadmieru zrejme, že sa o tom musíme zmieňovať zakaždým keď je to potrebné a dnes je to potrebné dennodenne od skorého rána do neskorého večera, pretože ten ich Covidchuntovsky apartheid je čím ďalej diktátorskejší, neznesiteľnejší a hlavne absolútne ničím rozumným odôvodneným!

Takže zdravá výživa, zdravý životný štýl, voľné dýchanie, stretávanie sa s každým navonok zdravým jedincom všade a za každých okolnosti lebo aj tým si budujeme prirodzenú imunitu (samozrejme že bez rúška, respirátorov a iných „ochranných“ Covid pomôcok!) prijímanie hlavne prirodzeného „vitamínu“ D zo slnečných lúčov, redukcia hmotnosti, ak sme obézny atď. atď.

Zároveň je potrebné pripomenúť a celkom jasne zdôrazniť, že ten kto prekonal doteraz celkom „neškodnú“ virózu – chrípku, prechladnutie, tak ma dostatočne silnú imunitu aj voči „novému“ typu koronavírusu – C-19!!!

A kto vlastnou imunitou prekonal bez väčších ťažkostí resp. bezpríznakovo aj C-19, tak celkom spoľahlivo má aj voči C-19 vyvinutú imunitu, možno aj doživotne.

To nie sú hoaxy, to nie sú hlúposti, to je dokázateľná pravda, ale len pre toho, ktorý sa neorientuje len a výhradne na „naše“ média „hlavného prúdu“ na čele s RTVS, kde sa nič iné nedozvie, len to, že jedinou „ochranou“ a „pomocou“ voči C-19 je Covid experimentálna vakcína a pritom sa mu lenivie strčiť nos aj do iných médií, ktoré sú všeobecne označované za konšpiračné lebo si dovolia napísať aj tú druhú stránku mince, pravdepodobne PRAVDU!!!

Ja som teda nelenil a pozrel som sa na stránky prestížneho Izraelského veľkoformátového po anglicky písaného denníka The Jerusalem Post, ktorý bol založený v roku 1932 a podľa dostupných informácií, medzi jeho čitateľov okrem domáceho obyvateľstva patria izraelskí politici, zahraniční novinári a turisti – https://sk.wikipedia.org/wiki/The_Jerusalem_Post .

Píše sa, že ho čítajú aj zahraniční novinári, tak sa pýtam či slovenskí novinári sú vzťahom k The Jerusalem Post zahraniční novinári? Podľa mňa asi áno! Tak potom nechápem prečo nám neprinášajú tak pozitívne správy z tohto veľkoizraeleského denníka vždy, keď sa tam niečo pozitívne okolo Covid 19 objaví?! (Ale aj z inej svetovej Covid pravdu píšucej tlače!)

Majú to zakázané alebo čo?

A k „našim“ dnešným „vládnym“ politikom, Zuzanu Čaputovú vôbec nevynímajúc, sa takéto veľmi významné celosvetové informácie o riešení „pandémie“ C-19, prečo tiež nedostanú?! To majú aký aparát okolo seba, to majú akých poradcov? Čo nevedia listovať v zahraničnej tlači?

Apropo neviem či ešte v Slovenskom rozhlase ide relácia, ktorá sa svojho času volala – „Čítanie zo zahraničnej tlače“ lebo ak áno, tak prečo sa v Slovenskom rozhlase o takýchto informáciách zo zahraničnej tlače Slovač nedozvedá a to pravidelne a rázne, s akýmsi dôrazom, že toto je tá druhá stránka Covid „pandémie“?!

Ja som si tu námahu dal a „otvoril“ som si tento denník na jeho webovej stránke.

Okamžite som zrakom zastal/zakotvil na dvoch veľmi zaujímavých článkoch o C-19.

Prvý z nich bol uverejnený pod názvom – „Izraelský vedec tvrdí, že s ochorením COVID-19 by sa dalo liečiť za menej ako 1 dolár/deň“ – https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=https://www.jpost.com/&prev=search&pto=aue

V originály – „Israeli scientist says COVID-19 could be treated for under $1/day“ – https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientist-says-covid-19-could-be-treated-for-under-1day-675612

V uvedeného článku by sa Slovač dozvedela napr. aj takéto informácie – „Ivermectin, liek používaný na boj proti parazitom v štátoch tretieho sveta, by podľa nedávneho výskumu Sheba Medical Center v Tel Hashomer mohol pomôcť skrátiť dĺžku infekcie u ľudí, ktorí sa nakazia koronavírusom za menej ako 1 dolár na deň.“

Pokračujem ďalej – „Prof. Eli Schwartz, zakladateľ Centra cestovnej medicíny a tropických chorôb v Šebe, uskutočnil od 15. mája 2020 do konca januára 2021 randomizovanú, kontrolovanú, dvojito zaslepenú štúdiu s cieľom vyhodnotiť účinnosť ivermektínu pri znižovaní vylučovania vírusov. u nefositalizovaných pacientov s miernym až stredne závažným ochorením COVID-19.“

Teraz dosť značnú, ale taktiež podstatnú časť tohto článku preskočím, kvôli skráteniu môjho názorového článku a uvádzam ďalšiu časť, výsek z predmetného článku – „Ivermectin je schválený americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv od roku 1987. Objavitelia lieku získali Nobelovu cenu za medicínu v roku 2015 za liečbu onchocerciázy, choroby spôsobenej infekciou parazitickým škrkavkou.“

Ďalej sa tu píše – „Liek je tiež veľmi ekonomický. Štúdia publikovaná v recenzovanom časopise American Journal of Therapeutics ukázala, že náklady na ivermektín na inú liečbu v Bangladéši sa pohybujú okolo 0,60 až 1,80 dolára za päťdňový kurz. V Izraeli to stojí až 10 dolárov denne, povedal Schwartz.“

Ďalej sa tu píše – „Takmer 72% dobrovoľníkov liečených ivermektínom malo do šiesteho dňa negatívny test na vírus. Naopak, iba 50% tých, ktorí dostali placebo, bolo testovaných negatívne.“

Idem ďalej – „“Naša štúdia v prvom rade ukazuje, že ivermektín má antivírusovú aktivitu,“ povedal Schwartz. „Ukazuje to tiež, že existuje takmer 100% pravdepodobnosť, že človek bude neinfekčný do štyroch až šiestich dní, čo by mohlo viesť k skráteniu času izolácie týchto ľudí.“ Mohlo by to mať obrovský hospodársky a sociálny vplyv. “

A tak ďalej, až v samom závere tohto článku Prof. Eli Schwartz sklamane, ale pravdepodobne nanajvýš pravdivo konštatuje toto – „Je tu veľký odpor,“ povedal. „Pokúsili sme sa to zverejniť a bolo to vyhodené z troch časopisov.“ Nikto o tom nechcel ani počuť. Musíte sa opýtať, ako to, že keď svet trpí. Tento liek neprinesie žiadne veľké ekonomické zisky a preto ho spoločnosť Big Pharma nechce riešiť“

Tento článok v The Jerusalem Post vyšiel toť nedávno 2. augusta 2021 o 21:01!

Počuli sme niekto niečo o tomto zistení izraelského profesora o liečbe Ivermektínom z „našich“ „mienkotvorných“ médií na čele so štátnou RTVS?!

Nedokážem sledovať všetko čo tieto „naše“ média vyprodukujú, ale ak sa aj okrajovo o tomto zistení izraelského profesora zmienili, určite ho okamžite zosmiešnili, popreli jeho výsledky a závery a okamžite zverejnili tak Covid „zaujímavú“ a hlavne Covid „pravdivú“ vec, že kdesi v USA zomrel vyšportovaný mladík na C-19, keď tesne pred smrťou sa vysmieval akejsi Covid vakcinácií a až v samom závere tohto článku sa krčil skromne textík, že daný mladík trpel závažným astmatickým ochorením!!!

Druhý článok z tohto prestížneho izraelského denníka vyšiel o niečo neskôr 5. augusta 2021 o 22:24 hod. pod názvom – „COVID: 90% pacientov liečených novým izraelským liekom prepustených do 5 dní“ – https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=https://www.jpost.com/&prev=search&pto=aue

V originály – „COVID: 90% of patients treated with new Israeli drug discharged in 5 days“ – https://www.jpost.com/health-science/covid-90-percent-of-patients-treated-with-new-israeli-drug-discharged-in-5-days-675961

Podľa môjho názoru a presvedčenia sa nejedná len o zaujímavý článok, ale celkom určite aj veľmi dôležitý z hľadiska liečby C-19, čo je absolútnou protiváhou k experimentálnemu Covid očkovaniu!!!

Tento veľmi významný článok začína takto – „Skúška fázy II pre izraelský liek COVID ukázala, že 29 z 30 pacientov, stredne ťažkých až ťažkých, sa zotavilo do niekoľkých dní.“

Zdá sa niekomu málo, že to bolo vykonané „len“ na 30. pacientoch?

Mne nie lebo takto majú prebiehať klinické experimentálne pokusy na ľuďoch, najskôr v malých počtoch, ale vedome a dobrovoľne, možno aj za odmenu, a daný pacient vie, že je používaný v mene vedy na experiment!!! Celkom jasne v zmysle Norimberského kódexu!!!

Článok optimisticky pokračuje takto – „Asi 93% z 90 vážnych pacientov s koronavírusom liečených v niekoľkých gréckych nemocniciach novým liekom vyvinutým tímom v Tel Avivskom Sourasky Medical Center v rámci fázy II fázy liečby bolo prepustených do piatich dní alebo menej.“

Zaujímavý text tohto článku pokračuje takto – „“Hlavným cieľom tejto štúdie bolo overiť, či je liek bezpečný,“ povedal profesor Nadir Arber. “

Profesor Nadir Arber ďalej hovorí – „Do dnešného dňa sme nezaznamenali žiadny významný vedľajší účinok u žiadneho pacienta z oboch skupín.“

V tejto súvislosti, veľké Big farma firmy nevykonávajú na nás takýto istý experiment? Určite áno, ale nie dobrovoľne, ale doslova nútené svojimi Covid experimentálnymi vakcínami a do dnešného dňa, keď sú nimi po celom svete zaočkovaní milióny obyvateľov tejto planéty, môžu títo Covid „vedci“ povedať tú istú vetu – „Do dnešného dňa sme nezaznamenali žiadny významný vedľajší účinok u žiadneho pacienta z oboch skupín.“???

Článok ďalej pokračuje – „Arber a jeho tím vrátane doktora Shirana Shapiru vyvinuli liek na základe molekuly CD24, ktorá je prirodzene prítomná v tele a je založená na molekule, ktorú profesor študuje 25 rokov. Je dôležité mať na pamäti, že 19 z 20 pacientov s COVID-19 nepotrebuje žiadnu terapiu,“ povedal Arber. „Po období piatich až 12 dní sa začne zhoršovať asi 5% pacientov.““

Zaujímavosť článku ide ďalej takto – „Arber zdôraznil, že ich liečba, EXO-CD24, neovplyvňuje imunitný systém ako celok, ale zameriava sa iba na tento konkrétny mechanizmus, čo pomáha opäť nájsť jeho správnu rovnováhu. „Toto je presná medicína,“ povedal. „Sme veľmi radi, že sme našli nástroj na riešenie fyziológie choroby.““

Čítaš Covid vystrašená Slovač? A chápeš, kde je dnes Covid zakopaný pes?

Ale idem ďalej, článok pokračuje takto – „“Používame exozómy, veľmi malé vezikuly pochádzajúce z membrány buniek, ktoré sú zodpovedné za výmenu informácií medzi nimi,“ povedal. „Tým, že sa nám ich podarí dodať presne tam, kde sú potrebné, sa vyhneme mnohým vedľajším účinkom,“ dodal.“

Ďalej – „Štúdie sa zúčastní približne 155 pacientov s koronavírusom. Dvom tretinám z nich bude podaný liek a jednej tretine placebo.“

Ďalej – „“Dúfame, že to dokončíme do konca roka,“ povedal Arber.

Ak sa výsledky potvrdia, sľúbil, že liečbu bude možné sprístupniť relatívne rýchlo a s nízkymi nákladmi.“ (do konca roka 2021!)

A záver článku je nadmieru zaujímavý a veľmi povzbudzujúci – „“Okrem toho by úspech mohol pripraviť vlnu na liečbu mnohých ďalších chorôb,“ uzavrel.“

 

Tak sa pýtam, prečo naša verejnosť prostredníctvom, minimálne ministerstva zdravotníctva a hlavne , predovšetkým ústami „ministra“ Vladimíra Lengvarského o takom niečom v ostatných dňoch nepočula?

Ale čo raz častejšie z jeho Covid apartheidných úst počúva len toto – „Nepomôže nič iné len očkovanie“ alebo takúto do neba volajúcu diktátorskú drzosť – „Ak sa niekto nedá zaočkovať, je to jeho voľba, ale musí niesť zodpovednosť…“

Ja sa pýtam! Koľko nie miliónov, ale miliárd eur sme už do dnešného dňa dali na absolútne neproduktívne veci v „boji“ proti C-19?

Boli to PCR testy, boli to AG psie testy, sú to rôzne Covid reklamy na Covid experimentálnu Covid vakcináciu, teraz aj milióny eur na hlúpu Covid lotériu absolútne nespravodlivú vo vzťahu ku každému občanovi SR a pod. Covid hlúposti!!!

Koľko sme dali eur na zlepšenie práce všeobecných lekárov prvého styku?

Koľko eur sme dali na do vybavenie slovenských nemocníc?

Koľko sme dali eur na výstavbu nových tých najmodernejších nemocníc?

Koľko eur sme dali na to, aby sa občanom SR vyplatilo pracovať doma v slovenských nemocniciach?

A najhlavnejšia a najvýznamnejšia otázka je v súvislosti s vývojom a výrobou liekov tu doma na Slovensku!

Koľkými eurami sme podporili tie najvýznamnejšie slovenské spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom a výrobou liekov?

A že ich máme dostatok, tak na to sa stačí pozrieť na web stránku ŠUKL – https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/drogove-prekurzory/zoznam-vyrobcov?page_id=4986

Kde na tomto zozname nájdeme k dnešnému dňu 34(!) takýchto spoločnosti!!!

Áno, Zuzana Čaputová dala vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy vedcovi Pavlovi Čekanovi najmä za zásluhy v oblasti vývoja a výroby testov na vírus SARS-CoV-2! Pýtam sa – Čekanove testy na identifikáciu C-19 nás vyliečia z tejto choroby alebo nás len vystrašia, že aj keď sme absolútne bezpríznakový, tak už je s nami amen alebo v lepšom prípade, ak nás „správne“ označia za Covid pozitívnych, tak sedíme 14 dní doma v karanténe, aj keď nám klinický nič nie je?!

Určite NIE!

Tak prečo sa neorientujeme na domácich vývojárov, vedcov v oblasti vývoja a hľadania nových liekov, aj na C-19?

Tam sme prečo nenaliali milióny, stovky miliónov eur? Presne tak, ako je tomu napríklad v Izraeli???

Nemáme na to eurá ani vedcov? Ja si myslím, ba som o tom presvedčený, že ani jedno ani druhé nie je pravda, verím že máme oboje, ale otázka znie – Máme to niekým zakázané?

Alebo je to úplne zakázané?!

Nuž veru záver dnešného môjho názorového článku je pre mňa osobne len jeden jediný – hrajú sa s nami ako sa im len zachce, manipulujú nami, strašia nás, nútia nás do povinného experimentálneho Covid očkovania a najhoršie na tom celom je to, že im to bez väčšieho odporu DOVOĽUJEME!!!

Záver:

Ak by sa niekto Covid pozastavoval nad tým, že izraelskí vedci hovoria, že liek proti/na C-19 budú mať pripravený na verejné použitie až na konci roka 2021 resp. na začiatku roka 2022, že čo dovtedy?! Tak týmto odkazujem len jedno. Dodnes sme nemali žiaden oficiálny liek na liečbu resp. prevenciu ochorenia C-19 a sme tu! Tak prosím nechajte občanov SR, aby sa slobodne rozhodli, či na izraelský veľmi účinný Covid like nebudú čakať a budú „liečiť“ dnes dostupnou Covid experimentálnou vakcínou alebo sa celkom bez akýchkoľvek podmienok zo strany štátu Covid nezaočkovať experimentálnou Covid vakcínu, budú ako doteraz veriť svojej silnej telesnej imunite a ak budú potrebovať sa liečiť a vyliečiť z Covid ochorenia tak si mile radi počkajú do konca roka 2021 na pevne verím nie len lacný ale predovšetkým účinný a vo všetkých slovenských lekárňach dostupný Covid liek izraelských vynálezcov, za čo im patrí nie len naša veľká vďaka, ale aj Nobelova cena za účinnú a včasnú liečbu nového typu koronavírusu nazvaného niekým tak príznačne podľa roka jeho „uvedenia na trh“ – Covid-19!!!

zdroj: https://ferro.blog.pravda.sk/2021/08/18/je-vela-dokazov-ze-nas-vladni-klamu-tu-su-o-tom-dalsie-velmi-podstatne-dokazy/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře