Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Homeopatická prevence a léčba koronavirové infekce IV

Konvenční medicína nabízí pro léčbu koronavirové infekce velmi málo, kromě například drahých experimentálních léků s dosud neznámými vedlejšími účinky, ventilátorů a mimotělního okysličování, což je sice velmi důležité, ale lepší by byl léčba taková, aby se lidé do kritických stavů vůbec nedostali.

  • homeopaticka-prevence-a-lecba-koronavirove-infekce-iv

Některé z kovenčních léčiv mohou průběh nemoci naopak spíše zhoršit (viz Klasická – alopatická – léčba koronavirové infekce http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/klasicka-lecba-koronaviru.html).

Homeopatie spolu s dalšími alternativními metodami naopak může nabídnout hodně. Homeopatie se s úspěchem používá u mnoha epidemických chorob nejen pro léčbu, ale i jako prevence. Již před dvěma sty lety Samuel Hahnemann, zakladatel homeopatie, používal s velkým úspěchem homeopatický lék Belladona jako prevenci proti spále, která měla v tehdejší době vysokou mortalitu. O století později homeopatie úspěšně léčila nemocné se španělskou chřipkou a byla s úspěchem používána i při prevenci. Homeopatie i nyní zachraňuje životy u koronavirové infekce a plošné preventivní podávání homeopatik by mohlo celkově zmírnit průběh epidemie. Indické ministerstvo doporučuje preventivní podávání homeopatik svým občanům. V Hong Kongu užívá více než 300 tisíc lidí (asi 5% populace) homeopatický lék jako prevenci a i to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč se tam epidemie šíří pomalu. V Macau dokonce 50%.

Z Hong Kongu a Macau jsme získali první důležité informace o průběhu nemoci, jejích symptomech a o homeopatické léčbě. Z Itálie máme již další informace od zkušených homeopatů o lécích, které při léčbě pacientů s koronavirem skutečně zabíraly. Další podrobné informace máme i z Íránu a nově i z USA, kde se koronavirus nyní šíří nejrychleji. Zatím se různí homeopaté po celém světě neshodují na jediném nejčastějším léku, ale mají již důležité dílčí výsledky a průniky, a na hlavních lécích se postupně začínají čím dál víc shodovat. To neznamená, že při léčbě vystačíme s jedním lékem, případy je nutné vždy individualizovat, ale nejčastější lék (tedy lék centrálně nejvíce odpovídající epidemii, tzv. genus epidemicus) můžeme použít k prevenci a také pro počáteční průběh onemocnění, když ještě podle symptomů nemůžeme vybrat lék vhodnější.

Z mnoha zdrojů, včetně od homeopatů z Číny a USA, máme potvrzeno nejčastější používání léků Gelsemium sempervirens, Bryonia alba a Arsenicum album, zvláště v počátcích a nekomplikovaných průbězích. Důležité je, že pokud se podaří homeopaticky léčit onemocnění hned z počátku – můžeme tím předejít komplikovanému průběhu.

V Íránu bylo dosaženo důležitého průlomu při homeopatické léčbě koronavirové infekce při vážných stavech. Na základě skutečných léčených případů publikovaných 15. 3. 2020, které tamější homeopaté konzultovali s indickým homeopatem Rajanem Sankaranem, vypadá velmi nadějně lék Camphora officinalis pro homeopatickou léčbu závažných stavů způsobených coronavirovou infekcí. Je popsáno 11 případů, z nichž 8 bylo léčeno pomocí Camphory a jejich stav se po léku výrazně zlepšil. 2 další případy nebyly homeopaticky léčeny a jedna pacientka zemřela dříve než byla homeopatická léčba nasazena, ale i jejich symptomy pomohly k hledání vhodného léku. Homeopatická léčba probíhala paralelně s konvenční léčbou.

Camphora dobře pokrývá těžké stavy koronavirové infekce s velkými pocity chladu (popsané u íránských pacientů), s obtížemi s dýcháním a kolapsovým stavem. Je to současně lék, který je blízký již dříve navrhovaným Carbo vegetabilis a Arsenicum album, tedy jeho použití a indikace zapadá do předchozích informací a odhadů. Jako prevenci před nákazou koronavirem nadále doporučuji užívat Gelsemium a také i jeho užívání při nekomplikovaném průběhu onemocnění. Ale jakmile by se objevila dušnost, nebo by bylo i jiné podezření na zasažení plic, tak bych přešel na lék Camphora officinalis. Při rozvoji symptomů již musíme dále vybírat lék podle těchto symptomů, zatím nejpravděpodobnější skupinu léků, ze kterých budeme vybírat naleznete dále v textu.

Italský homeopat Massimo Mangialavori uvádí úspěšně léčené případy pomocí léků Chininum muriaticum, Grindelia a Camphora (podrobnější popisy těchto léků pod článkem spolu s dalšími léky). Camphoru potvrzují homeopaté i z Íránu. U léku Chininum muriaticum je zajímavé, že se v konvenční medicíně jeví jako nadějný lék na malárii (chloroquine), což je chemicky velmi podobné chininu muriaticu. Z německa máme popsané případy úspěšné léčby pomocí Beryllia a Lobelie.

V Česku máme dva homeopaticky léčené případy koronavirové infekce, kdy pacienti dobře reagovali na lék Ozonum. U jednoho z případů je popsán suchý kašel, bolesti v hrudníku podél dýchacích cest, jakoby byl uvnitř studený vzduch, bolesti hlavy, horečka do 39,6 stupňů celsia. Ozonum je vedle Gelsemia, Bryonie a Eupatoria další velmi nadějný lék na počáteční nebo nekomplikovaný průběh koronavirové infekce, respektive pomocí těchto léků můžeme komplikacím předejít.

Mnoho homeopatů zpočátku předpokládalo možné užití Antimonia tartarica, ale praxí zatím není potvrzeno a při onemocnění pravděpodobně nedochází k produkci hlenu typického pro tento lék. Ale ani jeho použití není u některýh případů vyloučeno, avšak setkáváme se zejména se suchým, záchvatovitým kašlem. Nepotvrzené máme i užití různých solí kalia. Jeden z francouzských homeopatů dokonce varuje před užíváním Ant-tart a Ammon-carb.

Po internetu se šíří informace, kterou zas někteří lékaři popírají, že užívání ibuprofenu zhoršuje průběh koronavirové infekce. Homeopaté již před sto lety při epidemii španělské chřipky informovali o tom, že tato chřipka byla pomocí homeopatie dobře léčitelná, avšak pacienti, kteří dříve užívali aspirin byli neléčitelní a jejich onemocnění vedlo často k smrti. (Aspirin podporoval krvácení, což byla hlavní komplikace španělské chřipky. U koronaviru dochází k jiným komplikacím.) Jakékoliv srážení horečky při infekci (pokud horečka není tak vysoká, že ohrožuje orgány – např. dlouhodobě nad 40 stupňů, a nebo když způsobuje křeče), potlačuje funkce imunitního systému a u chemických léčiv i zatěžuje játra. Často tak zhoršuje a prodlužuje průběh onemocnění, což může být u vážných infekcí život ohrožující. Pacient sice přímo po požití může cítit úlevu, ale to je právě z toho důvodu, že imunitní systém na chvíli nuceně sníží svou činnost. Z popisů nemoci z různých zdrojů i podle íránských homeopatů jsou horečky u koronaviru mezi 38 a 39 stupni a tak důvod horečku srážet většinou není. Proto je důležité zvážit, jestli je vůbec vhodné léky jako ibuprofen, aspirin či léky na bázi paracetamolu při koronaviru užívat! Podle dosavadních zjištění také existuje důvodné podezření, že léky na vysoký krevní tlak na bázi ACE inhibitorů mohou zhoršit průběh onemocnění. (Další informace k užívání alopatických léků v Klasická (alopatická) léčba koronavirové infekce http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/klasicka-lecba-koronaviru.html.)

Koronavirová infekce ve většině případů probíhá jako klasická chřipka. Komplikace nastávají, když virus ve velké míře napadne plíce a dojde k jejich zápalu s produkcí tekutin, který lze obtížně nebo vůbec vykašlat, a současně může docházet k fibrotizaci plicní tkáně. V těžších případech je zápal plic oboustranný a je napadena plicní tkáň včetně plicních sklípků. Lidé popisují pocity, jako kdyby měli v hrudníku kámen. Další informace naleznete ve starším článku: Homeopatická prevence a léčba koronavirové infekce http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/Homeopaticka-prevence-a-lecba-koronavirove-infekce.html.

Podobně jako u klasické chřipky máme u koronavirové infekce dvě fáze – první je čistě virová nákaza, druhá je následná plicní komplikace. Podle symptomů těmto dvěma fázím odpovídají různé skupiny léků. První fázi odpovídají klasické chřipkové léky. Pokud se organizmus dobře vypořádá s touto primární virovou infekcí, druhá fáze u něj nenastane. Vhodnou homeopatickou léčbou můžeme tedy předejít druhé fázi. Pokud nastane druhá fáze, té poté odpovídají léky se symptomy zápalu plic a případnou fibrotizací tkáně. Zároveň hledáme léky, které mají tu nejtěžší formu pneumonie, která i při moderních léčebných metodách může vést ke kolapsovým stavům a úmrtí. Je možné, že časem bude znám lék, který dobře pokryje obě fáze, to však zjistíme teprve praxí a léčenými případy.

Pro prevenci a zlepšení průběhu koronavirové infekce tedy bude fungovat jeden z centrálních chřipkových léků. Zatím popsaným průběhům virózy nejlépe odpovídá Gelsemium. Pokud se však rozvinou symptomy, které budou odpovídat více jinému léku, pak bude k léčbě indikován tento jiný lék.


V současné době nejdůležitější léky v první (chřipce podobné) fázi:
Gelsemium sempervirens
Bryonia alba
Arsenicum album
Eupatorium perfoliatum
Ozonum
Arsenicum iodatum


V současné době je nejvhodnějším preventivním lékem Gelsemium sempervirens.

Dávkování (dávkování by mělo být vždy individualizováno někým, kdo má s homeopatickou léčbou zkušenosti, ideálně homeopatem. Berte to pouze jako obecné doporučení. A samozřejmě vždy vyhledejte lékařskou pomoc). Vhodná potence 30ch (resp. 30c):

V současné době, pokud se pohybujete venku, kde se můžete s infekcí setkat: jednou za 4 dny 1 kuličku (1/2 hodiny před tím a 1/4 hodiny po tom nejíst a nepít nic kromě vody, rozpustit pod jazykem, nejlépe večer). Pokud pocítíte jakékoliv zhoršení, a to včetně psychického, které by se po dalších dávkách zvýrazňovalo, pak je důležité prodloužit interval nebo snížit potenci (Přečtěte si Důležité informace o užívání homeopatických léků http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/dulezite-informace-o-uzivani-homeopatik.html). Po nějaké době (cca 2 týdnech) intervaly postupně prodlužujte (na cca 1 týdně, i více). Organismus by měl být již na možné setkání s virem naladěn. (Více v Homeopatická prevence koronavirové infekce http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/homeopaticka-prevence-koronaviru.html.)

Pokud byste byli s nemocným v blízkém kontaktu: jednou denně. Při nakažení: pokud po léku pociťuje úlevu, ale tato úleva přestává působit, pak lék zopakujte. Užívejte 1 až 4x denně podle potřeby. Případně i častěji, ale dodržujte intervaly alespoň 2 hodiny. Při ústupu potíží dávkování snižujte. Vždy buďte v kontaktu s lékařem. Pokud by se objevily nějaké výraznější symptomy, které by odpovídaly jinému léku, pak začněte místo Gelsemia užívat tento jiný lék. (Více v Homeopatická léčba koronavirové infekce http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/homeopaticka-lecba-koronaviru.html.)

Pokud by se stalo, že začnete pociťovat jakékoliv zhoršení dýchání, pak pravděpodobně bude potřeba přejít na léky z druhé skupiny. Pokud zatím nebudou přítomné jiné symptomy, pak si nejdříve vezměte lék Camphora officinalis. Dávkování zpočátku cca 4x denně (podle potřeby 1x až 6x denně), ale je důležité četnost přizpůsobit potřebě. Pokud by se objevily nějaké typické symptomy jiného léku a nebo by po tomto léku nedocházelo k zlepšení, pak je nutné již vybírat podle symptomů a užívat nový lék místo léku prvního. Je pravděpodobné, že by mohl být potřeba jeden z následujících léků, ale samozřejmě tento seznam nemusí být úplný.:

Camphora officinalis
Arsenicum album
Bryonia
Carbo vegetabilis
Sanguinaria canadensis
Lobelia purpurescens
China (případně Chininum muriaticum)
Grindelia

další: beryll, lach, crot-h, sambucus, ant-t, phos, kali-c, kali-s, kali-bi, iod, ars-i, hep, puls, dros, coc-c, ant-ars, rumex, radon, op


 Léky: Gels, Bry, Eup-p, Ars, Camph, Carb-v, případně Ozon, bych doporučil mít doma k dispozici. Níže naleznete velmi zkrácené a zjednodušené popisy k rychlé diferenciaci, ale doporučuji si zmíněné léky nastudovat podrobněji. Před užitím léku si vždy pročtěte podrobnější popis.

Důležité je neskupovat léky v lékárnách po více baleních. Z některých lékáren máme informace, že některá doporučovaná homeopatika je již obtížné objednat a proto se snažte nevykupovat zásoby. Pro jednu dávku stačí vždy jen jedna kulička. Více je zbytečné! Jen je důležité před dávkou nejíst a nepít nic kromě vody alespoň 30 minut a po dávce 15 minut. Jedno balení léku vystačí na dlouho i pro více lidí a i kdyby docházelo, tak i z poslední kuličky si můžete vyrobit velké množství dalšího léku (viz níže). A prosím, pokud někdo z vašich známých lék nemá a nemůže ho sehnat, dejte mu kuličku léku s návodem jak si ho rozmnožit (viz níže), jen je důležité na kuličku nesahat rukou a zabalit ho do nějakého ochraného obalu.

Přeji, ať infekci vy, ani vaši blízcí vůbec nedostanete, a pokud ano, ať proběhne mírně a bez jakýchkoliv komplikací. Na internetu je mnoho popisů k posílení imunity (echinacea, vitamín C, černý rybíz, černý bez, houbový imunoglukan, zinek, selen – podrobněji v Další prevence koronavirové infekce http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/dalsi-prevence-koronaviru.html). Pokud se nejedná o homeopatické potence cca od 9ch výše, nemělo by to s homeopatickou prevencí/léčbou kolidovat.


Václav Hrabák
www.homeoinstitut.com

http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/popis-homeopatickych-leku.html
Stručný popis důležitých homeopatických léků (Materia medica)

http://www.homeoinstitut.com/koronavirus/jak-namnozit-homeopaticky-lek.html
Jak namnožit homeopatický lék

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře