Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Krysy blechy a smrt…

Kdysi dávno, byl jsem ještě kluk, jsem si koupil knihu s názvem Krysy, blechy a smrt. Byla hezky a čtivě napsaná a věnovala se moru a morovým ranám. Jak vznikly a co bylo jejich příčinou. Už z názvu je vidět, že dávnou příčinou moru byly infikované krysy, kterým sály krev blechy. Byly v lodích vozeny sem a tam. V přístavech se krysy stěhovaly z lodí na břeh a stávaly se součástí krysích klanů v přístavištích. Blechy z infikovaných krys přeskočily na jiné přístavní krysí hostitele a koloběh infikací v krysí populaci byl započat.

A s tím, jak první infikovaná blecha změnila hostitele, kterým byl místo krys člověk, kruh morových ran se uzavřel a postupně a plíživě začínal svoji zkázu.

  • krysy-blechy-a-smrt

 

Morovým ranám padlo za oběť statisíce lidí a úmrtnost byla mnohde i 50%.

Co by nám mohla ona kniha, resp. její název KRYSY, BLECHY A SMRT říci dnes?

Dnešním morem je pro nás strach. A krysami ti, co jej šíří. Ale co je tou dnešní blechou? Kdo je přenašeč moru - strachu? Kdo anebo co jsou ony blechy přenášející infekci?

Blechami a řekl bych, že doslovnými, jsou televize, rádia, mobily a PC. To jsou blechy co dnes šíří morovou ránu - strach ze smrti. Z pohledu krys v MSM a ještě větších krys, co za ovládanými MSM stojí, se již jedná ránu skoro apokalyptických rozměrů.

Když se kdysi dávno provedla deratizace a ev. dezinfekce, blechy zmizely a mor se stáhl. Dnes je možné provést něco podobného. Vyhodit televizi, zahodit telefon a neotvírat PC. Anebo chcete-li ušetřit a je-li Vám líto již investovaných peněz, místo slov zahodit / vyhodit, dosaďte slova odpojit / neposlouchat / nečíst.

Proč bychom měli poslouchat krysy a nechat se vysávat jejich blechami a být napadeni virem - strachem?

Proč číst a poslouchat cokoliv, co v nás způsobuje nízké vibrace vedoucí k nemocem?

Proč v sobě vědomě nechat růst podhoubí ze strachu pramenící do zlosti a nenávisti? Právě pro uměle a strachem vyvolanou bezmoc, lítost, žal a zmar. A to jen pouhým čtením a posloucháním informací ze zkorumpovaných MSM?

Velmi nízké emoce navázané na strach jsou dokonalé prostředky a nástroje manipulace. Dalším účinným prvkem pro manipulaci je vytváření chaosu. Krysy organizující chaos to vědí a dovedně ve svůj prospěch využívají.

Nažeňme lidem strach, pak jim trochu zamíchejme s jistotami a už nebudou vědět, kde jim hlava stojí. Co a jak mají dělat, aby „zachránili“ sebe anebo někoho ze svých blízkých před naprosto „jistou“ smrtí.

Mnozí už na 100% víte, že smrtí nic nekončí, ale začíná. Smrt těla (prachu) je pouhá smrt hmoty. Ale Duch, který je hmotě nadřazen, trvá. I po smrti těla. Mnoho lidí, se zkušenostmi s klinickou smrtí o tom hovoří. Byli bez těla a žili. Jen ti, co byli ve hmotě a byli k ní poutáni, je neviděli a neslyšeli. A to je celé.

Toto je tajemství smrti. Krysí paraziti tuto nevědomost (strach ze smrti) využívají již tisíce let. A v tomto roce ji dotáhly do extrému. Každý rok (obecně) zemře mnoho set tisíc lidí. A příčin smrtí je nepřeberné množství. Od rakoviny po sezónní chřipky. A co tak třeba potraty – umělé a úmyslné přerušení těhotenství. Na celé zemi přes dva milióny těchto úmrtí za rok… To je mazec. Že?

Zkrátka a dobře...

Strachem nás krysí paraziti pomocí jejich blech hezky paralyzovali ve strachu ze smrti. Resp. z nákazy a na ni ev. navazující skoro 100% smrt. A když ne nyní, tak za dvě hodiny a pokud ani za ty dvě hodiny ne, tak opět se 100% jistotou zítra anebo za týden, měsíc...

Kdysi dávno jsem slyšel zřejmou pravdu. Narodit se můžeš, ale umřít musíš. Pro tělo počátek a konec, vznik a zánik. Je na nás, jaký si ten konec uděláme. A toto je moc důležité. Protože mnoho lidí, co si prošlo zkušeností s klinickou smrtí, má naprosto báječné pocity a prožitky. Nicméně pravdou je, že pár mělo i zážitky negativní. Tato negativní zkušenost by nakonec mohla potvrzovat církevní dogma. Hřešil jsi, budeš se smažit v pekle. Jenže nepotvrzuje,

Kdysi dávno pan Emanuele Swedenborg (1688-1772), švédský vědec, vynálezce, teolog a mystik, autor mnoha spisů v moha svých teologických knihách hovořil o smrti a o všem s ní spojeném. V jeho textech bylo psáno - zjednodušeně:„V jaké emoci člověk zemřel, v té emoci se jeho duch/duše po smrti nachází a zároveň se ocitne i mezi jinými dušemi / duchy, kteří existují ve stejné emoci anebo emoci hodně podobné.“

Z mé vlastní zkušenosti mohu dále doplnit, že duše, které jsou vyděšené, vystrašené anebo v jiné záporné emoci, jsou lehce využitelné druhou stranou. Stranou odvrácenou od světla. Jsou využity k tomu, aby sloužily. Plnily úkoly, které by za normálních okolností – při plném vědomí a bez nízkých emocí – nikdy neudělaly. Další pravdou je, že duše s nízkými emocemi často přehlédnou světlo, které jim jde po smrti těla naproti a po hodně dlouhou dobu, zůstávají mimo inkarnační koloběh. Z našeho pohledu někdy stovky i tisíce let. Právě proto, že tam kde jsou, je čas jen relativním pojmem. Pro ně existuje jen bezčasové a stálé tady a teď.

Platí-li myšlenka: „Jak nahoře, tak i dole…“ Potom je jasné, že je-li možné dušemi / duchy bez těl manipulovat v duchovním světě, právě pro jejich nízké emoce z bolesti, kterou prožili, je možné jimi, jsou-li v tělech, manipulovat i zde ve světě hmoty.

Každý máme na výběr. Svoboda anebo otroctví.

Umřít v otroctví, strachu a nízkých emocích, je pro nás jako koule na noze. Stahující nás k pomyslnému dnu. Bez koule jdeme ke svobodě. Radosti ze života. Ať už je jaký je. Někdy nahoře a někdy dole. Ale je to život, který je náš a patří jen a jedině nám. Nikomu jinému. A to včetně svobodného rozhodnutí, jak se svým životem naložíme.

Necháme-li si život vzít, přicházíme o to nejcennější, co nám bylo našimi otci a matkami dáno. Život proto, abychom byli svobodní. Ve svobodě se projevovali a ve svobodě tvořili. Ne, abychom žili a byli v područí strachu a beznaděje. Že nic co uděláme, nedává a nemá smysl. A s tím co je, nejde nic dělat.

Jedna absolutní lež za lží, vtloukaná nám systém od útlého věku do hlav a vědomí...

A aby bylo pochopeno nyní napsané, vše vysvětlím na dvou jednoduchých slovech. To slova jsou pro nás důležitá. Podle nich si tvoříme představy i realitu. Ve hmotě přetváříme ve zkušenost, tvořící naši budoucnost. Zápornou či kladnou. Každý podle svého chtění a aktuálního nastavení.

A tak zde máme dvě slova. KREATIVNÍ a REAKTIVNÍ.

Jsou si hodně podobná. Mají stejný počet písmen a stejná písmena. Jen jedno písmeno je umístěno v každém slově jinde. Jde o písmeno K. Představme si ono první slovo a jak se chovají lidé, co v tomto slovu žijí a existují.

Kdo anebo kým jsou REAKTIVNÍ lidé?

1. Je jich většina.

2. REAKTIVNÍ lidé mají pramálo zájmu o své okolí. Ze strachu se podřizují diktátu a vyděračským praktikám. Málo kdy pomáhají a jsou většinou na straně tmy a zla pro svoji nečinnost.

3. Jedná se o lidi, co jen reagují na podněty. Lidé v depresích a nízkých emocích. Lidé, co jsou pasivní, bez zájmu, intuice. Mohou být nepořádní, nerozhodní se špatnými sny i žaludečními vředy… Zkrátka jsou NE-mocní a BEZ-mocní. S negativním postojem ke všemu, co přichází. Jejich ev. smrt podle toho nakonec i vypadá. Dostanou se tam, kam se svojí vlastní pílí vypracovali a dopracovali.

4. Je naprosto pochopitelné, že se bojí smrti. A proto, aby zachránili hlavně sebe, jsou ochotni potopit jiné. A této jejich vlastnosti krysí paraziti a zkorumpované MSM a jejich prodloužená ruka blechy (TV, PC, telefony apod.) využívají.

A kým anebo kdo jsou lidé KREATIVNÍ?

Obecně a ve zkratce bych mohl říci, že opak lidí REAKTIVNÍCH a skončit se psaním… Ale přeci jen.

1. Je jich menšina a jsou špatně ovladatelní krysími parazity a MSM. Proto je proti nim štváno a přes zneužité REAKTIVNÍ lidi útočeno.

2. KREATIVNÍ lidé mají zájem o své okolí, jsou ochotní, poctiví. Pomáhají a jsou většinou na straně Dobra a Světla.

3. Jsou uvolnění a tvořiví. Žijí v harmonii s intuicí, s dobrým zdravím i trávením. Klidným spánkem a skoro každodenní dobrou náladou. Radostí ze života a z toho, že jsou, mohou být a tvořit. Lidé blízcí Světlu a Světlo rozdávající. Lidé rozhodní a nepoddajní.

4. Svobodní v mysli a bez strachu ze smrti, protože vědí, že smrt je jen jiná forma bytí.

Co si vybereme...?

KREATIVITU anebo REAKTIVITU, je na každém z nás. Ale pozor…

Nikdo nemá právo hodnotit volbu toho druhého. Obecným problémem v této globální společnosti je, že ti, co jsou KREATIVNÍ, respektují a uznávají ty, co mají jiný, byť i odlišný názor. Ale u lidí REAKTIVNÍCH je tomu jinak.

Světlo jim „škodí“. Je pro ně zdrojem utrpení, protože ukazuje na jejich BEZ-moci z jejich NE-moci, do kterých se vlastním přičiněním dostali. Bez pomoci nikoho jiného, jen sebe samého. Mnohdy jsou zlí sami na sebe, že toto vše dopustili. Svoji zlost obrací ven, aby si ulevili od své BEZ-MOCI.

Obecně jsme všichni na jedné lodi. A kohokoliv soudit za to, že je POZITIVNÍ anebo NEGATIVNÍ je zase jen manipulativní nástroj krys, aplikovaný nám všem do podvědomí, jak jsem již jednou napsal, po tisíce let.

A tím jsem se vlastně vrátil zpět ke krysám, blechám a smrti. Krysy a blechy s velkým vysílením dostávají KREATIVNÍ lidi do kolen. Jejich poznání chodu věcí a příčin jim brání, aby byli otroky systému. A proto systém / KRYSY / pro jejich porobení využívá REAKTIVNÍ většinu. Ta, ve strachu o svůj holý život udělá cokoliv, aby se zdánlivě „zachránila“.

Krysa zůstane krysou. Tak se již narodila a těžko se může změnit v holuba. Ale lidé, co mají jen pouhý strach z nevědomí, ti se změnit mohou. A toho se systém KRYS a blech, jejich prodloužených chapadel bojí. Snaží se dobro kolem sebe pokořit a ponížit. Protože, co kdyby vyšla pravda najevo? Že REAKTIVNÍ byli systémem (strachem ze smrti = bolesti a ev. utrpením) omámeni. Žijící ve lži, podvodu a bludu.

A tak těm, co znají a ví, nezbývá, než tyto lidi milovat a zároveň milovat i sebe.

Řekl bych, že konat ve smyslu: „Zachraň sebe a zachráníš jiné. Změň se a svět kolem tebe se změní.“

A tak to zkrátka je.

Nic víc a nic míň.

Toto je alfou a omegou dnešního života.

Miluj sebe a miluj ostatní. Jednou i oni budou milovat tebe a vše ti vrátí, protože dluhy Vesmír nedělá.

Všem, co dočetli až sem, přeji nádherný a báječně prožitý den. Možná vše (přicházející změna) ještě chvíli potrvá. Umírající systém kolem sebe kope ve snaze zničit vše, co sám vytvořil ve smyslu: „Po mě potopa. Když skončím já, skončí všichni.“ Jenže toto je jeho omyl.

Již skončil. My žijeme a tvoříme dál. Naladěni na Světlo, Milost a bezbřehou Lásku. To vše k nám dnes proudí na plné pecky ze všech stran. Už tvoříme a je tvořen lepší svět. Právě onou KREATIVNÍ menšinou. Nikdo a nic už této nově přicházející realitě nemůže zabránit. Tvoříme nádherné místo pro život našich dětí. Život bez dluhů, válek, nemocí a hlavně BEZ-moci.

Dnes to ještě není vidět. Jenže nadřazený svět Ducha je. A základ pro nový a v dokonalosti nádherný svět v jeho realitě již existuje. A i kdyby se skomírající systém kopáním kolem sebe snažil tuto novou realitu změnit, už ji nezmění. Odchází a něco nového a Dobrého přichází.

A tak to je.

A tak to je…

S láskou k Životu a všemu dobru kolem nás napsal…

V. Suchý – v srdci svobodný pán z Kunzova a Radíkova

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře