Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Zrušení LGBT v EU a STOP islamizaci

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Byzantský katolický patriarchát je prorockým hlasem, chránícím pravdy víry, morální hodnoty a Boží zákony. V současné době Vatikán hlásá hereze, schvaluje LGBT a prosazuje islamizaci.

Patriarchát tímto vybízí všechny členské státy EU: Po příkladu nové vlády USA zrušte absurdní zákony, preferující LGBTQ! Zastavte sebezničení jedince, rodiny i evropských národů.

Zároveň zrušte co nejdříve Lisabonskou smlouvu, která de facto odstranila Boží Dekalog, na kterém byla postavena křesťanská a kulturní Evropa!

  • zruseni-lgbt-v-eu-a-stop-islamizaci

Připomínáme, že hlavní vinu na této morální devastaci má katolická církev v čele s apostatickým Vatikánem! Propagace herezí neomodernismu a synkretismu likviduje spasitelnou víru, vede k bezbožectví a k přijímání pohanských kultů, jakými je buddhismus, hinduismus... Už na II. vatikánském koncilu byla heretickými výroky v Nostra aetate popřena pravověrná identita a naprogramována likvidace pravdivé misie. Tvrzení, že máme mít úctu k pohanským kultům, je hereze! Úcta k pohanským kultům je úcta k jejich démonům! Dále zde byla vyhlášena hereze, že náš Trojjediný Bůh – Otec, Syn a Duch svatý, je prý totožný s pohanským půlměsíčním bůžkem. Alláh je nejvyšší (agbar) z 360 pohanských bůžků Mekky, žádá si krev křesťanů a rituální odřezávání jejich hlav. Náš milující Bůh, Otec našeho Spasitele Ježíše Krista, je jediným Bohem a nemá nic společného s půlměsíčním bůžkem z Mekky.

Bible objasňuje kořeny homosexualismu. Je to uctívání pohanských bůžků místo pravého Boha a rovněž lidská bezbožnost a nepravost, která potlačuje pravdu.

Citace: „Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil, Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o Jeho díle, takže nemají výmluvy (bezbožectví). Poznali Boha, ale nevzdali Mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marností a jejich scestná mysl se octla ve tmě (okultismus, NWO). Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznovství (buddhismus), zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků, čtvernožců a plazů (hinduismus, šamanismus), proto je Bůh nechal napospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla (sexuální zvrácenosti LGBTQ). Vyměnili pravdu Boží za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli... Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený (lesbiánství) a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti (homosexualismus) a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost (AIDS). Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh napospas jejich zvrácené mysli (schizofrenický gender, transsexualismus).“ (Ř 1,18-28)

Bible ukazuje, že za tyto hříchy přichází trest. „Také město Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6) Tato výstraha se opakuje i na jiném místě Bible, a to se zdůrazněním, že trestem není jen pozemská katastrofa, ale i věčný oheň po smrti (Jud 7).

Je tragedií, že „papež“ František Boží výstrahy bojkotuje a ostentativně líbá nohy sexuálním deviantům! Apostata František svolává trest časného i věčného ohně na katolíky a Evropu!

Tento „papež“ zároveň prosazuje islamizaci Evropy. Tím zatlouká další hřebík do rakve nejen křesťanství, ale i evropské civilizaci.

Proto Byzantský katolický patriarchát vznáší požadavek na vlády národů EU:

Po příkladu nové vlády USA

1) zrušte všechny úmluvy, rezoluce a rekomendace a z nich vycházející zákony, které prosazují LGBTQ,

2) zrušte Lisabonskou smlouvu,

3) radikálně zastavte islamizaci a adekvátně napravte katastrofální škody.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

27. 1. 2017

Kopie: Prezidentům a vládám USA a RF; Státnímu sekretariátu Vatikán a kardinálům katolické církve; Masmédiím

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2017-01-30 17:52
Katolická církev je jen satanovo dílo a největší zlodějská organizace. Je totiž stejná jako ta muslimská. A ti, kdož ji podporují jsou jen stejní sluhové satanské církve to se týká i naší vlády, která s restitucemi pomáhá satanské církvi.

Facebook komentáře