Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Základní idea a program Občanské iniciativy Jičín

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

  • demonstrace_vaclavk_kun
Občanská iniciativa Jičín je volné sdružení občanů bez právní subjektivity. Občané se sdružují na základě společného, nebo podobného názoru v politické oblasti. V oblasti uspořádání společnosti tak, aby správa země fungovala jednoduše a bezproblémově.

Aby jednotlivé složky vedení společnosti byly pod přímou kontrolou občanů a aby činnost jednotlivých složek směřovala ku prospěchu celé společnosti a ne jenom pro zájmy jednotlivců či úzkých skupin, které jsme si zvykli nazývat lobby, politickými stranami či v tom hrubším významu slova, mafiemi.

 

Toto společenské uspořádání si nevymysleli členové naší iniciativy. Jednotlivé principy jsou známé již stovky ne-li tisíce let. My, se jen snažíme tyto principy a myšlenky zveřejnit, předložit občanům a v konečném důsledku prosadit do vlastní správy země.

 

Nejsme tedy nějakou nátlakovou skupinou, která by hájila jen své zájmy a jejímž cílem by bylo ovlivňovat veřejný život ve prospěch těchto našich zájmů způsobem výměny jednotlivých funkcionářů v současném způsobu společenského řádu. Snažíme se ovlivnit celkové pojetí mechanizmů a smyslu tohoto uspořádání.

 

Základní myšlenkou našeho působení je polopřímá demokracie zastupitelského typu.

 

Základní body jsou:

 

a/ Referendum, jako hlavní způsob rozhodování občanů o základních politických věcech. Osobní odpovědnost funkcionářů na všech stupních správy země. /Trestně právní oblast, občansko- právní oblast, politická oblast /. Odvolatelnost politiků při porušení přesně stanovených oblastí. / Vlasti zrada, zločinné spolčení, neoprávněné obohacení sebe nebo druhé osoby, úmyslná nehospodárnost při správě země, protekcionalismus, korupce atd./

 

Instituce pomocí, kterých by správa země byla realizována:

 

b/ Rodina, obec, management státu a president.

 

Podle našeho názoru je dosavadní způsob správy země neúnosný a proto je nutno jej odstranit a nahradit funkčním systémem v duchu shora uvedených zásad a principů.

 

Způsob změny ve společnosti:

 

c/ Vyvolání demise vlády, jako způsob otevření cesty k demokratické změně a nastolení všech uvedených principů. Provedení referenda o podobě Ústavy, volebního zákona a ústavních zákonů o kompetencích jednotlivých subjektů správy země. / kompetence a práva, vzájemné působení institucí a jednotlivých funkcionářů/. Provedení voleb podle těchto nových pravidel.

 

Doba realizace prvního kroku? Několik měsíců. Občané se musí rozhodnout, zda současný stav ve společnosti chtějí nebo požadují změnu. Jestli se má zrušit nesmyslné přerozdělování finančních prostředků. Jestli chtějí většinu vyprodukovaných výdobytků společnosti ponechat tam, kde se vygenerují. /To se netýká jen finančních prostředků ale i zboží- situace, kdy se v naší zemi zruší chov dobytka a maso se bude dovážet např. z Jižní Ameriky je, podle našeho názoru i pro politického laika nepochopitelná a nepřijatelná/.

 

Jestli se současná politická elita nebude ochotna dobrovolně vzdát svého postavení a dobrovolně odejít do politického ústraní, tak občané mají plné právo nepracovat pro takovou elitu. Nepodporovat současné rozdělení moci a odmítnout dosavadní uspořádání společnosti. Je to přirozené a demokratické právo každého člověka se takto rozhodnout.

 

23. července 2012

 

Za Občanskou iniciativu:

 

Miroslava Franková v. r.

JUDr. Karel Hais v. r.

 

http://zrcadleninovedoby.cz/

 

 

 

 

 

Facebook komentáře