Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zakažme chov zvířat v klecích, vyzývá Evropský parlament

Evropský parlament dnes vyzval Evropskou komisi, aby do roku 2027 zakázala klecové chovy hospodářských zvířat v celé Evropské unii, a přijal usnesení o evropské občanské iniciativě Konec doby klecové.

Usnesení bylo přijato drtivou většinou hlasů: 558 poslanců hlasovalo pro a pouze 37 proti, zdrželo se 85. Usnesení požaduje, aby Evropská komise zrevidovala zastaralou směrnici EU 98/58/ES o hospodářských zvířatech s cílem postupně odstranit kruté klecové systémy.

  • zakazme-chov-zvirat-v-klecich-vyzyva-evropsky-parlament

V současné době jsou v EU nosnice a králíci zavíráni do klecí, kde mají životní prostor o velikosti listu papíru A4. Dospělé prasnice musí téměř polovinu každého roku trávit v kotcích, kde se nemohou ani otočit. Také telata, husy, kachny a křepelky jsou zavírány do klecí a boxů, což jim znemožňuje základní přirozené chování.

Poslanci se shodli na tom, že je třeba s těmito praktikami skoncovat. Zdůraznili také, že je třeba zajistit, aby všechny živočišné výrobky uváděné na trh EU - včetně těch dovážených ze zemí mimo EU - splňovaly budoucí bezklecové normy. Rovněž je podle poslanců nutné zajistit odpovídající pobídky a finanční programy na podporu zemědělců pro přechod na alternativní systémy chovu.

Kromě toho Parlament EU vyzval Komisi, aby „předložila návrhy na zákaz krutého a zbytečného nuceného vykrmování kachen a hus pro výrobu foie gras".

Poslanci rovněž vyzývají Komisi, aby urychlila přezkum právních předpisů EU o životní pohodě (welfare) zvířat, a žádají, aby byl dokončen do roku 2022, nikoli až koncem roku 2023, jak se v současnosti plánuje. To by pomohlo zajistit, aby byl zákaz zaveden v rámci mandátu současné Komise, která skončí ve funkci v roce 2024.

Dnešního dopoledního jednání se zúčastnila také komisařka pro zdraví Stella Kyriakides, která iniciativě Konec doby klecové vyjádřila jednoznačnou podporu. Uvedla, že závazek Komise zlepšit životní pohodu zvířat „skutečně zůstává morálním, zdravotním a ekonomickým imperativem“.

Komise plánuje 30. června tohoto roku oznámit svou reakci na evropskou iniciativu Konec doby klecové, která by měla vyústit v návrh nových právních předpisů. Tento návrh bude poté muset schválit Evropský parlament a Rada EU.

„S dostatečnou finanční pomocí pro zemědělce je zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat reálné,“ řekla Michaela Šojdrová, poslankyně a členka zemědělského výboru před dnešním hlasováním. „Věřím, že zemědělcům záleží na tom, aby chovaná zvířata žila v dobrých životních podmínkách, aby nebyla týrána. Oceňuji, že je to právě zemědělský výbor Evropského parlamentu, který toto usnesení podpořil. Budeme i nadále sledovat naplňování tohoto závazku jak vůči občanům, kteří požaduji zlepšení životních podmínek chovaných zvířat, tak vůči zemědělské veřejnosti, která očekává skutečnou podporu,“ uzavírá Šojdrová.

Romana Šonková, členka výboru evropské občanské iniciativy Konec doby klecové a zástupkyně Compassion in World Farming v ČR, k dnešnímu usnesení uvedla: „1,4 milionů občanů EU, kteří podepsali naši iniciativu a nespočet dalších soucitných lidí na zákaz klecí čeká již několik let. Jsme nesmírně rádi, že Evropský parlament zaujal rozhodný postoj proti klecovým chovům. Nyní nastal čas, aby politici proměnili slova v činy. Teď už je na řadě Evropská komise. Neočekáváme nic jiného než ambiciózní plán pro ukončení používání zastaralých, krutých klecových technologií. Jakmile se tak stane, EU by si mohla skutečně nárokovat celosvětové prvenství v oblasti kvality života hospodářských zvířat."

~Konec~

 Poznámky pro redakce:

  1. První návrh usnesení byl přijat 21. května 2021 zemědělským výborem Evropského parlamentu, a to 39 hlasy pro a 4 hlasy proti. Na dnešním plenárním zasedání ve Štrasburku byly přijaty další dva pozměňovací návrhy, včetně výzvy k zákazu násilného vykrmování kachen a hus na foie gras.
  2. Compassion in World Farming – Soucit ve světovém zemědělství (CIWF) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zástupce v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více o CIWF naleznete zde.
  3. Od roku 2018 vede Compassion in World Farming koalici 170 organizací z celé Evropy, včetně 10 organizací z ČR, na podporu evropské občanské iniciativy Konec doby klecové. Během jednoletého období, stanoveného pro shromažďování podpisů, získala tato iniciativa 1,4 milionu ověřených podpisů od občanů ve všech členských státech EU. V ČR iniciativu podepsalo téměř 50 000 lidí. Dne 2. října 2020 byly podpisy odevzdány Evropské komisi, která do 15. 7. 2021 vydá oficiální stanovisko. Registraci iniciativy naleznete zde.
  4. Další informace o používání klecí pro hospodářská zvířata v EU naleznete v naší zprávě.
  5. Fotografie a videa hospodářských zvířat jsou k dispozici zde.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře