Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva vládě k jednání s neparlamentní opozicí

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Pane premiére, pane ministře zdravotnictví!

Politické hnutí Aliance národních sil má ve svém programu požadavek na snížení limitů neionizujícího záření již od roku 2015. ČR má ve srovnání s ostatními státy velmi vysoké povolené limity, kam samozřejmě patří i sítě 5G. Vysokému neionizujícímu záření je tak enormně vystaveno celé obyvatelstvo a tím je ohroženo veřejné zdraví.

Ohrožení veřejného zdraví je stav nebezpečí, při němž míra zátěže rizikovými faktory překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. Kvůli tomuto problému se na MZ během uplynulých obrátilo již mnoho odborníků a skupin obyvatelstva – včetně ANS – leč bez jakékoliv odezvy.

  • vyzva-vlade-k-jednani-s-neparlamentni-opozici

Kdykoliv vystavíte jakýkoliv biologický systém elektromagnetickému poli, dojde k jeho otrávení. Některé biologické druhy hned zabijete, některé časem zemřou, zbytek onemocní. V posledních 6 měsících došlo k dramatickému skoku v elektrifikací Země, která se označuje 5G. Je to kvantový skok. Wuhan byl jedním z prvních 5G měst. Nyní nám nad hlavami létají nové 5G satelity, naše města jsou plná nových 5G antén.

Mezinárodně uznávanými odborníky (které však NIKDY NECITUJE ani naše vláda ani média) je prokázáno, že takzvaná pandemie začala s nástupem 5G. Ve Wuhanu bylo 5G spuštěno krátce před vypuknutím covidu. 5G - instalované do pouličních lamp v New Yorku – bylo spuštěno také krátce před vypuknutím covidu. Je odborně mnohonásobně prokázáno, že koronavirus je jen respirační virus, jako je nachlazení. Ale společně s 5G je smrtící. Mikrovlnná nemoc má totiž stejné příznaky jako chřipka – viz rok 1918, kdy došlo k první velké změně elektrického pole země – k zavedení rádiových vln a propukla španělská chřipka. Centrum chřipky bylo na vojenské základně, kde byl tehdejší nejsilnější vysílač, mezi Evropou a Amerikou.

Viry jsou výměšky toxické buňky. Virus je neživý, nemá orgány. Tělo samo si vyrobí virus, když už je natolik toxické, že selže jeho vlastní čistící mechanismus. Pak nastává fáze rozkladu tkáně pomocí rozpouštědla, tedy pomocí viru, který si tělo samo vyrobilo. Všechny viry jsou dobré, špatný je náš přístup k životu.

Navzdory těmto prokazatelným faktům však vláda – za přihlouplého těsného schválení parlamentem ČR – chce de facto plošně a povinně očkovat obyvatele ČR proti koronaviru, což zásadně odmítáme! Požadujeme, aby naše země – stejně jako Švýcarsko – přestala dělat z vlastních občanů pokusná zvířata – a aby naše vláda a parlament neakceptovaly v Bruselu vybrané vakcíny, které mají být používány v zemích EU, ačkoliv nikdo přesně neví, který z potenciálně smrtících koktejlů mu bude aplikován. Přitom je šílenství obhajovat cosi nevyzkoušeného a dle názorů tisíců odborníků, kteří jsou však umlčováni, i škodlivého.

Vůči milimetrovým vlnám vysokých frekvencí sítí 5G je kvůli své velikosti obzvlášť zranitelný hmyz. A to je vzhledem ke katastrofálnímu vymírání hmyzu a včel velmi špatná zpráva. Odborné studie prokázaly také negativní vliv záření na bakterie, rostliny a rovněž na pokožku a oči vyšších živočichů, včetně člověka.

Vzhledem k tomu, že žádná v parlamentních stran neměla ve svém volebním programu jakkoliv zmíněny otázky neionizujícího záření, které však ovlivňuje naprosto všechny obyvatele naší země, a vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR a Vláda ČR plní pouze vůli WHO a EU, avšak neplní své skutečné povinnosti – chránit zdraví obyvatel ČR - vás vyzýváme, abychom společně zasedli k jednání o nastalé situaci a vyřešili naši budoucnost.

Skrze tzv. pandemii zahájila WHO 11. března 2020 globální státní převrat a kvalitativní změnu civilizace. Došlo k blokádě a zavření národních ekonomik 190 zemí, ze 193 členských států OSN. Uzavření globální ekonomiky se představuje jako prostředek na "zničení viru", avšak ve skutečnosti má být příčinou destabilizace celosvětového lidského společenství.

Bez neparlamentních opozičních stran hrozí polarizace společnosti, která by mohla přerůst v nekontrolovatelný chaos, zhroucení ekonomiky a vyvolání tzv. barevné revoluce, která však nebude mít řešení a prohloubila by krizi natolik, že ji využijí globální zahraniční radikální síly a mohlo by dojít k „horké“ válce. To však rozhodně nechceme!

Odmítáme vykonstruovanou tezi o tzv. odstupňované rovnosti politických subjektů, kterou prosazují nejen média, ale i většina parlamentních politiků a státních orgánů. Tato teze vychází z tzv. přiměřenosti politických subjektů jejich významu a postavení ve společenském životě.

Požadujeme podíl na řízení naší společnosti. Voleb do PS PČR se totiž v roce 2017 zúčastnilo pouze 61 % obyvatelstva. To znamená, že volilo cca 5 milionů lidí (z celkového počtu 8,5 milionů voličů), o jejichž hlasy se podělily parlamentní strany. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že nejsilnější stranou byli nevoliči – lidé, kteří jsou reálnou politikou otrávení natolik, že vůbec nešli k volbám, neboť neměli koho volit. Média jim totiž neumožnila seznámit se s programy jiných než mainstreamových politických stran – a to právě z důvodů tzv. „odstupňované rovnosti“ (viz výrok Nejvyššího správního soudu). To ale zcela odporuje Ústavě ČR a také volebnímu zákonu.

Významné společenskopolitické postavení neparlamentní opozice - která rozhodně nesouhlasí se současnou vládní a parlamentní politikou ohledně sítí 5 G, se skrytě povinným očkováním proti covidu a s kroky, které nenávratně decimují naší společnost - se opírá o vůli občanů, kteří jsou poškozeni tímto režimem a touží po spravedlnosti a především po naději na život v jistotě a bezpečí. To jim ale současná vláda ani parlament nezaručují – naopak!

Pane premiére, pane ministře zdravotnictví, vyzýváme Vás - v zájmu občanů České republiky a v zájmu uklidnění situace - abyste využili nabídky Aliance národních sil a dohodli se s námi na termínu prvního kola jednání.

V Praze, Palackého náměstí, demonstrace „Globání podvod Covid 5G“, dne 22. 12. 2020

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

Ing. Rudolf Vávra, Iniciativa STOP 5G

Facebook komentáře