Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva k mobilizaci křesťanům USA – první část

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Drazí američtí biskupové, kněží a věřící,

obracím se k vám, ale i ke všem křesťanům USA. Poslední dny jsme svědky destruktivní činnosti teroristické organizace pod názvem BLM. Zapaluje chrámy, zneuctívá sochy, dopouští se zločinů a drží obyvatelstvo ve strachu. 24letá matka tříletého dítěte byla na ulici cynicky zastřelena jen za to, že řekla, že každý život má cenu. Její smrt by měla vyvolat odezvu v celé Americe! Měla by pozvednout z pasivity a strachu hnutí patriotů, popřípadě zmobilizovat národní obranu proti terorismu, který je financován a organizován mnohými tzv. filantropy.

Pálení katolických chrámů a zneuctívání soch by mělo vést každého katolíka k tomu, aby se vážně zamyslel a začal s pravdivým pokáním od sebe. Z čeho? Musí si uvědomit a přiznat realitu, že na katolické církvi spočívá Boží prokletí, především kvůli odpadlíkovi a apostatovi Bergogliovi.

  • vyzva-k-mobilizaci-krestanum-usa-prvni-cast

Ten nezákonně okupuje papežský úřad a vede církev k sebezničení. Systematicky ruší Boží zákony, prosazuje homosexualismus, transsexualismus i svěcení pohanských čarodějek na diákonky a na kněžky. On ve Vatikánu intronizoval démona Pačamamu a skrze dokumenty o Amazonii zavádí pohanské rity do liturgie. Dříve než politická vláda prosazoval tento lžipapež Bergoglio koronapsychózu spojenou s karanténou.

Zavřel chrámy a dal příkazy k zneuctívání svaté eucharistie. Téhož zločinu se v pravoslavné církvi dopouští moskevský apostata a lžipatriarcha Kirill Gunďajev. Papež má být hlasem pravdy, Bergoglio však na všechny destruktivní jevy ve světě mlčí. A co víc – schvaluje je a dle hesla aggiornamenta II. Vatikánu je vtahuje do církve! Pokrytecky mlčí dokonce i ke kradení dětí a jejich adopci pedofily a homosexuály. Neustále však mantruje výzvy k milosrdenství a pomoci tzv. uprchlíkům. Vrcholem je, že dnes už prosazováním čipizované vakcíny na covid-19 aktivně spolupracuje s Gatesem na genocidě šesti miliard lidí!

Tato čipizovaná vakcína je zločinem proti lidskosti, protože bere člověku svobodnou vůli a dělá z něj očipovaného biorobota. Dle Písma svatého takový člověk končí v ohnivém jezeře! Svou agitací za čipizaci pod rouškou vakcinace se Bergoglio ukázal jako zjevný satanista. A tento satanista je hlavou katolické církve! Toto konstatování není urážkou papežského úřadu, ale varováním před zločincem, který zneužívá svatý úřad proti Kristu, církvi i lidstvu.


Jak to, že katolíci nejsou schopni tak hrubé zločiny Bergoglia rozlišit? Dnes už sled událostí dochází do bodu, že budou-li katolíci dále tohoto vraha Krista a církve poslouchat, budou skrze vakcínu očipováni! Proč? „Protože nemilovali pravdu, která by je zachránila.“ (2Sol 2,10) Nechtějí si připustit, že jdou s Bergogliem do zavržení. Nepomůže jim účast na liturgii ani zpověď ani žádná svátost. Proč? Protože odmítli pravdivé pokání, bez něhož nikdo spasen nebude.


Připomínáme vám, drazí američtí katolíci, že 22. července Vatikán na příkaz Bergoglia vydal dokument pod názvem „Humana communitas v éře pandemie. Nadčasové úvahy o přerodu života.“ Dokument pod balastem pozitivních frází tvrdí, že vakcína na covid-19 musí být pro všechny. Opakuji: prý musí být pro všechny! Drze propaguje čipizaci formou vakcíny, a to pro všechny lidi na celém světě. Bergoglio tím usiluje o očipování všech, nejen katolíků. Ptáte se, jaký to pak bude přerod života? Očipovaný člověk bude zbaven vlastní vůle a stane se biorobotem! Pravý papež by dnes byl naopak povinen vydat dokument, kterým by na základě Písma svatého a rovněž na základě reálných faktů varoval všechny katolíky i celý svět před čipizací! Jako prorocký hlas by dal výstrahu, že čipizace skrytá pod vakcinací je prostředkem ke genocidě 6 miliard lidí! Pravý papež by spustil poplach, že člověk, který přijme čipizovanou vakcínu, nemůže být už spasen! Vatikán měl jasně povědět, že křesťan musí genocidní vakcinaci proti covid-19 radikálně odmítnout i za cenu největších obětí! Radši smrt než očipování!


Gates k této vakcinaci chladnokrevně a sarkasticky pronesl: „Jen genocida může zachránit svět... Když odvedeme dobrou práci s vakcínami, dokážeme snížit lidskou populaci o 10 až 15%.“ Znamená to usmrtit v první etapě pomocí vakcín miliardu lidí. A v souvislosti s tím nás Vatikán v čele s Bergogliem tyto dny omráčil tvrzením, že vakcína proti covid-19 musí být dána všem! Proč? No přece proto, aby nikdo neunikl nadvládě satana. Přece proto, aby co nejvíce lidí skončilo v ohnivém jezeře! Toto je dnes největší starost lžipapeže Františka Bergoglia.


Skuteční odborníci v medicíně prohlašují opak toho, co tvrdí Bergoglio. Italský lékař MUDr. Montanari řekl, že očkovat proti virům, které stále mutují, je totální nesmysl. Rovněž český lékař MUDr. Jordán varoval před očkováním proti covid-19. Řekl, že tímto očkováním se člověk nechá vtáhnout do „lágru“ a upozornil, že je třeba si uvědomit, že už probíhá válka. Rovněž německý lékař Prof. Wodarg, dlouholetý předseda Zdravotnického výboru Rady Evropy, a mnoho jiných odborníků v medicíně se jasně vyslovilo proti vakcinaci na koronavirus, protože jde o zneužití zdravotnictví k čipizaci a ke genocidě lidstva.


Dr. Mikovitsová říká, že kdyby se Gatesovi podařila povinná vakcinace, kterou nyní Bergoglio novým dokumentem prosazuje, zemřelo by nejmíň 50 milionů Američanů, a to nejspíš hned z první dávky. Proto se propagátoři snaží protahovat karanténu a urychlit stanovení povinné vakcinace v čase koronapsychózy, aby úmrtí z vakcín mohli připsat koronaviru. Ve spojení s 5G je vakcinace doslova zbraní hromadného ničení. Prvními obětmi měli být vojáci, hasiči, laboranti, lékaři.


Drazí američtí katolíci, v každé liturgii kněz stahuje prokletí slovy: „v jednotě s naším papežem Františkem“. Tento papež František je v jednotě se satanem, a ne s Bohem. A pokud vám je vtloukáno do hlavy, že máte jednotu s duchovním vrahem, který slouží satanu, a vy to přijímáte, pak nemáte jednotu s Kristem! Potom ale ani nemilujete pravdu a jdete do věčné záhuby! Skrze takové liturgie nepřechází Boží požehnání, ale duchovní temnota a prokletí.


Vážení američtí biskupové a kněží, copak nevíte, že Bergoglio je zjevný heretik a ničí církev? Kdo z vás se tváří, že to neví, a tancuje dál nad propastí a udržuje Boží lid ve lži, ponese zodpovědnost za masové zavržení duší. Jak takový biskup obstojí v hodině smrti a před Božím soudem?


Vezměte si příklad z ukrajinského metropolity Onufria. On jako pravoslavný metropolita by měl nutit kněze, aby zmiňovali v liturgii moskevského patriarchu Kirilla. Metropolita Onufrij však už v roce 2015 oznámil, že kněží nejsou povinni patriarchu Kirilla v liturgii zmiňovat, když to vyvolává konfliktní atmosféru mezi věřícími. Je totiž známo, že lžipatriarcha Kirill je stejný apostata a heretik jako Bergoglio. Oba dva dnes intenzivně prosazují vakcinační čipizaci.


Obracím se tímto na každého amerického biskupa osobně: Jsi-li opravdu Kristův apoštol a dobrý pastýř Kristova stáda, pak nebudeš v této kritické situaci alibisticky čekat na jakési nařízení shora. Sám jsi ve své diecézi před Bohem povinen se postarat o to, aby bylo sňato prokletí. Zatím visí jako černý mrak nad Tvou diecézí. Toto prokletí se stále znovu aktivizuje zmiňováním jména odpadlého a nepravého papeže Františka v liturgii. Tvoje lhostejnost či zbabělost je v dané situaci neomluvitelná a je zločinem proti Kristu, církvi a svěřeným duším. Ty máš být pravdivým pastýřem podle Kristova příkladu, který dává i život za své ovce. Jsi takový? Anebo jsi nájemníkem, kterému neleží na srdci svěřené stádo, ale jeho masová likvidace? Vlkem, který trhá a zabíjí stádo, je dnes podvodník a arcilotr Bergoglio. Jsi-li v jednotě s ním, nevedeš stádo za Kristem do nebe, ale za antikristem Bergogliem do pekla.


V modlitbě se proto postav před tvář Kristovu. Zde dostaneš světlo a sílu udělat krok k záchraně sebe a Tobě svěřených duší. Na tomto kroku závisí Tvá spása! Odděl se od lžipapeže Bergoglia!

+ Eliáš


Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

29. 7. 2020

Facebook komentáře