Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vyjádření BKP k očernění schiigumena Sergeje

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

 

Byzantský katolický patriarchát se vyjadřuje k očernění schiigumena Sergeje.

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři + Timotejem a + Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia BKP neuznává a nepodřizuje se mu.

  • vyjadreni-bkp-k-ocerneni-schiigumena-sergeje

Rozpoutala se očerňující kampaň proti schiigumenu Sergejovi. Všechna očernění otce Sergeje jsou cílevědomá a lživá, ale i kdyby byla doslova a do písmene pravdivá, každý občan Ruska si musí položit otázku: Kdo o. Sergej je a za co bojuje? On se jako pravdivý kněz a mnich odvážně postavil za obranu víry proti herezím. Ti, kteří jsou povinni hájit pravdy víry, to nedělají, a naopak prosazují a hájí hereze. Jeho odvážná obrana Krista a učení církve je v této době mimořádným hrdinstvím. Vystavuje se tím pronásledování, nejen od odpadlého církevního vedení, ale i od celosvětové globalizační struktury.

Lžipatriarcha Kirill Gunďajev i Kirill Nakonečnyj stojí v čele heretického spiknutí uvnitř církve a zneužívají svou autoritu i poslušnost kněží a věřících. To je největší zločin a hřích proti Duchu svatému. Hlavním projevem této zrady je účast na tzv. ekumenismu. Znamená odpad od všeobecných koncilů, církevních kánonů i svaté tradice. Současný ekumenismus je ovocem heretického II. vatikánského koncilu. Je neoddělitelně spojen s tzv. mezináboženským dialogem a s tzv. úctou k pohanským kultům, de facto s úctou k pohanským démonům. Je to hřích proti prvnímu přikázání!

Hříchy proti prvnímu přikázání zahrnují nejen modlářství, ale i hereze, a dopadá za ně anathema, vyloučení z církve. Křesťan je povinen hlásat evangelium, a ne vést dialog se služebníky a ctiteli démonů. Ježíš nás nevybízel k ekumenismu a k mezináboženskému dialogu, ale posílá nás, abychom hlásali Boží slovo a vytrhávali duše ze satanovy vlády (Sk 26,18). Ekumenismus je protikladem duchovní jednoty, za kterou se modlil náš Spasitel. Odpadlíci v něm tvoří jednotu na základě zrady Krista.

Naproti tomu jednota v Kristu je spojena s pravdivým pokáním, následováním Krista a plněním Božích přikázání. Ekumenisté tvoří jednotu v rušení Božích přikázání. Vyhnali Ducha svatého a přijali ducha světa, tzv. aggiornamento II. vaticana. Jestliže heretici, kteří jsou v čele katolické církve od II. vaticana, chtějí tvořit tzv. ekumenismus s pravoslavnou církví, pro pravoslavné to znamená totální odpad a cestu do záhuby.

Odstrašujícím případem je tzv. papež František Bergoglio, který prosazuje sodomii do církevních dokumentů, pohanské rity do liturgie a svěcení domorodých čarodějů a čarodějnic na kněze a diákonky. On intronizoval démona Pačamamu v hlavním chrámu sv. Petra. Nyní v jednotě s NWO usiluje o čipizaci prostřednictvím podvodu s vakcinací proti covidu-19.

Ve skutečnosti Bergoglio prolamuje dveře k vakcinační čipizaci a tím i k redukci lidstva a k věčné záhubě duší. Lžipapež Bergoglio je masový zločinec a s ním tvoří v tomto zločinu proti lidstvu ekumenickou jednotu lžipatriarcha Kirill. Domluvili se také na výměně seminaristů, čímž realizují program „vlčího“ sněmu na Krétě, kde hlavním bodem byly teologické dialogy s heretickým Vatikánem.

Někteří pravoslavní patolízalové se dožadují, aby se otec Sergej podřídil ve svaté poslušnosti takzvané církevní autoritě. Ve skutečnosti po něm chtějí, aby se podřídil heretikům a zradil Krista. Tito heretici, na kterých je Boží anathema, klamou lid a stahují ho po šikmé ploše do záhuby. Úsilím o odstranění otce Sergeje usilují o odstranění Božího proroka, který vede boj za záchranu duší před heretickým jedem i před čipizací. Otec Sergej vystoupil proti těmto vlkům v ovčích kůžích a zastal se Krista i pravoslavné církve.

Odvážné vystoupení otce Sergeje je v dané situaci mimořádným hrdinstvím a Bohem danou šancí k záchraně nejen pro ruskou církev, ale i pro ruský národ. Každý pravoslavný i každý občan Ruska by si tuto podstatu měl uvědomit a nenechat se paralyzovat očerňující kampaní proti otci Sergejovi.

Každý občan Ruska se musí rozhodnout, zda přijme cestu záchrany sebe i národa, anebo cestu sebezničení, kterou nabízí Kirill Gunďajev s Hilarionem. Vakcinace proti Covid-19 je zločinem nejen proti ruskému národu. Před čipizací Písmo varuje – kdo ji přijme, nebude spasen, ale bude uvržen do ohnivého jezera! Proto otec Sergej burcuje nejen církev, ale i ruský národ.

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

26. 8. 2020

Facebook komentáře