Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Volební stížnost DSZ na volby do zastupitelstev obcí + rozhodnutí Krajského soudu

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

DSZ - volební strana DSZ a NK - se rozhodla /po konzultaci s právním zástupcem/ k využití možnosti dané jí zákonem k podání odvolání, resp. stížnosti k Ústavnímu soudu.

***

  • volebni-stiznost-dsz-na-volby-do-zastupitelstev-obci-rozhodnuti-krajskeho-soudu

ze spisu:
"Rozhodnutí soudu
21. S ohledem na to, že sice bylo prokázáno, že byla porušena ustanovení volebního zákona, avšak dané porušení v konkrétním případě nedosáhlo takové intenzity, aby došlo k hrubému ovlivnění výsledků voleb, návrh nebyl shledán důvodným a soud rozhodl soud o jeho zamítnutí.

Poučení:
Proti tomuto usnesení je kasační stížnost nepřípustná (§ 104 odst. 1 s. ř. s.).
Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 věta druhá s. ř.
s.).
Plzeň 8. listopadu 2018"

***
15. Soud má za prokázané, že k porušení volebního zákona došlo jelikož nebyla umožněna účast našeho zástupce ve volební komisi. ta mu byla umožněna až za týden an druhé kolo senátních voleb /kde jsme však nekandidovali/

19. Soud rozhodl na základě toho, že svědkové /odpůrci, resp. žalovaná strana/ sporu řekli, že se nejednalo o komplot a že do volební komise údajně dali, místo námi navrženého delegáta, resp. náhradníka, manželku našeho kandidáta /která je však "příznivkyně druhého tábora". Což by dosvědčil její manžel pan Svoboda, kterého však soud odmítl vyslechnout. A to přes náš návrh - jako našeho svědka - nebyl předvolán. Nebyl předvolán ani další náš svědek pan Sladký ani pan Horvát. Ze čtyř našich, resp. námi navržených svědků soud pozval pouze jednoho - pana Hofmana/.

20. Soud rozhodl prý i z důvodu, že byly stejné výsledky jako v minulých volbách. Naše vol. strana měla letos skoro 3x méně hlasů v průměru na kandidáta než volby minulé: 2014 - průměr na kandidáta 13 hlasů, 2018 - průměr na kandidáta 4 hlasy.

Facebook komentáře