Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vladimír Franz nemluví pravdu o své minulosti

 

Níže a v příloze jsou uvedené informace o tom, jak Vladimír Franz coby kandidát na prezidenta ČR upravuje svůj životopis a zapírá svoji skinheadskou minulost. Z uvedených materiálů se vykresluje následující obraz Vladimíra Franze:

·                     rasista – vystupoval proti Vietnamcům a „gastarbajtrům“, vyhrazoval se však proti nacismu,

·                     násilník -  organizoval a podílel se na násilí proti Vietnamcům v první polovině roku 1990,

·                     vedoucí českých skinheadů s politickými ambicemi – kolem počátku roku 1990 založil spolu s dalšími skinheadskou organizaci Nová česká jednota a od té doby docházelo k soustavným útokům proti Vietnamcům a Romům. Vytvořil „šestero“ českých skinheadů,

·                     demagog – mluvil nepravdu do tisku, když letos popíral svou skinheadskou minulost,

Nechť si čtenář udělá vlastní názor.

  • vladimir-franz-nemluvi-pravdu-o-sve-minulosti
  • :-)
  • vladimir-franz-nemluvi-pravdu-o-sve-minulosti
  • vladimir-franz-nemluvi-pravdu-o-sve-minulosti

I. Co říkal Franz o svém skinheadském období kolem roku 1990:.

1. Franz v Lidových novinách ze 3. srpna 2012 – Franz tvrdí, že časopis Čech a organizace Nová česká jednota nikdy neexistovaly (klíčový článek a rozhovor): "Franz [...]: Nikdy jsem se jako skinhead necítil a necítím se jím být ani dnes." [...]

V 90. letech se ale také objevila informace, že [Vladímír Franz] založil organizaci Nová skinheadská jednota a časopis Čech. V něm prý měl vymezit základní pravidla pro skinheady – boj proti drogám, posilování fyzické kondice a uvědomování si svého vlastenectví. „To jsem se dočetl v jedné knížce. Strašně rád bych tu organizaci i časopis viděl,“ směje se Franz." http://www.templstejn.cz/wp-content/uploads/2012/07/20120803_LAA_04.pdf

2. Franz v reakci na článek v Lidových novinách ze 3. srpna 2012 – zveřejněno na facebooku (další klíčový článek):

Potíž je […] minulost některých novinářů, kteří by se za ní měli sami stydět. Recyklují se ohavně lživé informace pocházející v zásadě ze dvou bulvárních článků z roku 1990 [tj. článek „Těžký boty“ článek v časopisu Vlasta níže, pozn.]. Jádro sporu bylo v tom, že šlo o interpretaci postojů, s nimiž jsem se tehdy setkával, záměrně zkreslenou tak, jakoby šlo o názory mé vlastní. Citované výroky jsem nikdy neautorizoval a už tehdy se od nich ostře distancoval.

 

V polovině 80. let minulého století jsem mj. pracoval i s učňovskou mládeží, z níž často pocházely vysoce problémové skupiny. Byl to (a bohužel dodnes je) vážný sociologický problém, který však tehdejší režim nebyl schopen řešit jinak, než tupě a represivně. Měl jsem za to, že po převratu v roce 1989 je šance tyhle lidi oslovit pravidly a nabídkou pozitivní cesty, kterou by akceptovali. 
http://vladimirfranz.cz/franz-ja-a-skinhead/

II. Franz a skinheadi kolem roku 1990 – rozhovory a články

Níže je uveden popis působení Franze ve skinheadského hnutí kolem roku 1990 s důrazem na květen, kdy skinheadi páchali násilí na Vietnamcích a Romech:

1. Nahrávka Franze na „osudovém“ koncertě Orlíku v 1.5.1990, který spustil vlnu násilí proti Vietnamcům a Romům [viz další články níže]: 

[Hlas "Pavla"] Tady JUDr. Franz by něco chtěl říct.

[Hlas Vladimíra Franze] Takže kamarádi. Je to řádově pět měsíců, kdy na Chmelnici vznikl název Nová česká jednota. Nyní je květen a vychází první číslo jejího časopisu Čech. Tam se dočtete hlavní zásady, co udělat proto, aby se ty zásady nějakým způsobem naplnily. Je potřeba se sejít, najděte ve svém středu organizačně nejšikovnější, který dokážou prostě říct, co i vy očekáváte od Nové české jednoty. Protože ruka, která má takhle, udělá méně než ruka, která je takhle [zejména pozdrav ”Čistý štít” Nové české jednoty, viz článek od Davida Vondráčky a článek z týdeníku Fórum 18/90, pozn.]. Jednota musí být jednotná a nová a česká. Přichází doba prázdnin, a v době prázdnin, jak je známo, všechno jde do ztracena. Proto se musí uskutečnit první sraz ještě před prázdninami. Kdy to bude, si myslím, že se včas dozvíte. Svoláváme proto sraz, první, Nové české jednoty. [zřejmě se jedná o výcvikový tábor, který Franz nezvládl zorganizovat, viz článek z Reflexu níže, pozn.] Oi! [pozdrav skinheadů, pozn.].

[Hlas "Pavla"] Takže neděkuju doktorovi Franzovi, který nás všechny rozeštvává, a to, co řekl, to jsme měli říkat asi my, ale to už je jedno. Důležitá věc. Ukončí to Orlík. [...] Já jsem Pavel a Dan Černovský [viz následující článek, pozn.], který jsme to [tj. koncert] dělali [organizovali]“ " target="_blank">

2. Článek v Mladém světě od Davida Vondráčka, který Franze a jeho vystupování popisuje zde:

„Dan [Černovský, dává rozhovor v dílně OPBH, pozn.] mi [tj. autorovi článku, Davidovi Vondráčkovi, pozn.] povídá, že tenhle zvýšený zájem o holé hlavy mezi lidmi, kteří stále ještě nevědí, oč přesně kráčí, pozoruje od prvního máje. Po těch honech na Rómy a Vietnamce v centru města, k nimž se připletli cizinci, kteří měli smůlu, že se jim podobali. ... Dan se do pogromů v první den měsíce lásky nezúčastnil. Pomáhal až do půlnoci v žižkovském hotelu Tichý balit kapele Orlík aparaturu. Ano, té skinheadovské kapele, jejíž dva přední členové David Matásek a Daniel Landa se v tisku, rozhlase a televizi od rasistického běsnění svých přívrženců distancovali.

Dan by – jak říká – rákosníky – nikdy po Václavském náměstí nehonil. „To baví akorát tak mladý vypatlance a JUDr. Franze, který z toho má ukruťánskou srandu, když nějakému rákosu přelámou žebra … Já mu nerozumím“, kroutí plešatou hlavou Dan „Je to jinak rozumnej chlap. Inteligent, který to má v tý svý holý lebce v richtiku. Ale má prostě takový ujetý potěšení z toho, že ho někdo z těch mlaďochů bere, že je může ovládat. Říkal mi v hospodě U Pešků, že ty krvavý lázně na Smíchovském a Holešovickém nádraží – že to je jeho arbeit... Dělá takovýhle blbosti, a přitom všude po hospodách vykládá to, s čím souhlasím, že čeští skini musí být něco jako policajti pochůzkáři, jichž se budou všichni kriminálníci a šmelináří bát. Potřebujeme se stmelit, vytvořit řád, být hrdý na to, že jsme Češi...“

„My nemáme s německým nacismem nic společného. Nehajlujeme jak debilové. Máme svůj Čistý štít...“ „Jižan [tj. jiný skinhead], dvěma pohyby zvedl loket na úroveň hlavy“. To je náš pozdrav Čistý štít. Nepotřebujeme hakenkrajclery, když máme svůj kalich v kroužku“.

[Článek dále popisuje, jak Franz oznamoval letní výcvikový tábor s brannými prvky. To na nahrávce z části koncertu (viz výše) sice nezaznělo, nicméně Franz potvrzuje tento svůj záměr v článku v Reflexu z roku 1991 (viz níže)].

http://uloz.to/xG6hnU4/tezky-boty-az-nahoru-zavazany-reflex-1990-rar

3. Další nahrávka z části téhož koncertu skupiny Orlík v hotelu Tíchý dne 1.5.1990:

Tady v Čechovi vyšla informace, že v pátek nebo v sobotu 18. nebo 19.5. by se měl konat sraz všech skinheads. To se ruší, jo. A mám tady adresu inzerce Čecha, kam můžete posílat své návrhy a připomínky.  Je to "Čech - návrhy" a ten sraz, datum toho srazu vyjde v časopisu Čech, který můžete sehnat v hospodě u Pešků.

Kdo nemá časopis, navrhujeme tyto zásady Nové české jednoty:

Za prvé je to vlastenectví, za druhé soudržnost a akceschopnost, za třetí zvyšování fyzické kondice, za čtvrté boj proti drogám, vyřešení otázky gastarbajtrů a navázání kontaktů s podobnými skupinami v zahraničí. Dík, čau.

Landa: Tak když jsme u těch keců. Zveme všechny nefašistické skinheady - je to pravice, jasno.

... Ty hospody vymlátíme. … Sobota 12.5.  ve 14:00 hodin ... Václavské náměstí u koně - každý skinhead, který není fašista, transparenty popřípadě sebou. Demonstrace proběhne tak, že v rigu písní se pochodem do Nerudovy ulice rozběhneme do hospod a od 21., až budeme nalitý, a začneme likvidovat Prahu. Je to nefašistická demonstrace, samozřejmě. Takže ve 14h, 12., sobota, čím více skinheadů,tím líp skinheadů.

...

A můžeme jet Bílou Ligu a můžete to tady trochu likvidovat.

Viz soubor „02.Landa mluvý k lidem.mp3“  – ze záznamu z koncertu ke stažení zde: http://www.uloz.to/xVMT1Qa/orlik-live-hotel-tichy-1990-rar

4. Co se stalo se skupinou Orlík po koncertu dne 1.5.1990

Česká televize:

Na začátku května roku 1990 po několik dní napadali skinheadské bojůvky na Václavském náměstí a přilehlých ulicích lidi odlišné barvy pleti. První útok následoval po koncertu skupiny Orlík (dne 1.5.1990). Mezi oběťmi byly taky dva pracovníci kanadské ambasády. O dva dny později vystoupili obě vůdčí osobnosti kapely v televizních Aktualitách.

Viz od 2:47 zde: " target="_blank">">

Popis násilností po koncertě:

akce rasistických skinheads (v roce 1990 i nazi-punks) … [poznámka pod čarou] měly zpočátku spíše charakter trestných výprav proti Romům či Vietnamcům (např. při shromáždění asi 100-150 skinů a punkerů na Václavském náměstí Praze dne 1. května 1990)

http://www.mvcr.cz/soubor/mares-pdf.aspx

Oznámení skupiny Orlík a distancování se od násilností:

1.května [roku 1990] pak byl první slavný koncert [skupiny Orlík] v hotelu Tichý. Na koncertě se poprvé ve větším množství objevili neonacisté, hajlovalo kolem 800 lidí.

3.května Daniel Landa a David Matásek vystoupili v televizi a vydali v časopise REFLEX následující prohlášení:

Kamarádi, Skinheadi!
Situace je naprosto neudržitelná. To, co se odehrálo po koncertě Orlíku dne 1.5.90, přesáhlo všechny meze. Napadáním turistů v centru Prahy dosáhnete pouze kriminalizování a obecného opovržení naším hnutím. Uvědomte si, že jste Češi a že pogromy v naší zemi nemají co dělat! Nejsme fašisti ani ortodoxní rasisti. Válkou s Romy a Vietnamci nahráváme komunistům na smeč. Zvláště teď před volbami. Zakládejme si svoje spolky, choďme do hospod, poslouchejme svou muziku. Buďme zase Oi! Pojďme usměrnit "polistopadové hrdiny" v našich řadách. Uvědomte si, že hákový kříž nás opravdu nezajímá. A ty, které ano, pro ty máme dobrou radu: emigrujte k našim tupějším kolegům do NDR. Pokud se situace neuklidní, nebude skupina Orlík na nejbližších koncertech hrát. Mnoho lidí nás totiž považuje za iniciátory této války. Takže: 25.5.1990 ve Futuru nehrajeme!

http://www.orlik198891.estranky.cz/clanky/orlik-1989-91/bourlivy-rok-1990-cast-1_.html

Články v časopisech z první poloviny května 1990 (uložené zde: http://www.uloz.to/xfNPZNT/skinheady-kveten-1990-zip):

Zabránit konfliktům - Lidové noviny 4.5.1990

1. května večer byli spoluobčané tmavé pleti nuceni bezdůvodně (!) opustit Václavské nám. z rozhodnutí 200 násilníků. ... Na podstavci sochy sv. Václava se objevily barvou nastříkané hákové kříže. Na 13 nejagresivnějších odpůrců pořádku bylo předvedeno na MO VB. Dopisem ÚV Romské iniciativy vyzývá všechny občany:

"Vážení přátelé, nárůst národnostního a rasového napětí v České republice nás nutí obrátit se na vás jako na představitele politických stran, společenských seskupení a církví v ČSFR. Jsme přesvědčení, že další vyhrocení těchto konfliktů by mohlo vést k ohrožení demokratického vývoje a svobod v naší společnosti."

 

Strach vyvolal stávku - Mladá fronta 4.5.1990

Vietnamci ve středu 2. května na protest proti napadení své ubytovny v ulici Zikmunda Wintra nenastoupili do práce nejen ve Škodovce, ale také v Železničních opravnách a strojírnách a v Pozemních stavbách. Pondělní útok holých lebek na objekt v ulici Zikmunda Wintra byl první organizovaný.

[Milan Petruška, který má na starosti péči o zahraniční pracovníky v Plzeňské Škodovce:]: "Jednoduše řečeno: [Vietnamci] mají strach. Šíří se mezi nimi zprávy dokonce i o tragických následcích napadení jejich krajanů v jiných místech ČSFR. Obrátili se s žádostí o pomoc na celostátní sdělovací prostředky, ovšem ty zpravidla pro pravdivou a úplnou informovanost o nastoleném problému mnoho nedělají. Vietnamci rovněž chtěli jednat s plzeňskými pankáči a skiny, leč ti ruku nabídnutou ke smíru nepřijali. Problém tedy zůstává otevřený a úpěnlivě volá po řešení".

Strach anarchistů - Mladá fronta 8.5.1990

Oznámení Československého anarchistického sdružení

"My, anarchisté, se distancujeme od rasismu a nacionalismu, protestujeme proti vyvolávání rasové nesnášenlivosti a fašismu."

10. května v 16:00 hodin na Staroměstském náměstí uspořádají anarchisté koncert proti rasismu a nacismu.

Odsouzení rasových útoků - Lidové noviny 10.5.1990, též Rudé právo 11.5.1990

Prohlášení Charty 77 a Československého helsinského výboru:

Od ledna tohoto roku [tj. od založení skinheadské organizace Nová česká jednota, viz výše uvedená nahrávka s Franzem, pozn.] dochází k vážným a soustavným útokům proti Vietnamským občanům v ČSFR, které se zejména v posledních třech týdnech stupňují.Hovoříme-li o útocích, máme na mysli přepady velmi často vedené vyzbrojenými skupinami, a to nejen skupinami skinheads a punk. Došlo již k četným vážným zraněním.

Vietnamští dělníci, kteří u nás pracují na základě dosud platných smluv, jsou napadáni jak na ulicích a v dopravních prostředcích, tak ve svých ubytovnách a na pracovištích.

 

Punk kontra punk? - Mladá fronta 12.5.199O. Autor: Alex Švamberk

Naši punks se distancují od rasistických skupinek této subkultury. Aby to však nebylo tak jednoduché, i mezi skinheady jsou různé proudy. Nemám jen na mysli vystoupení Orlíku, distancujícího se od bojůvek, ale třeba i levicové red skins. Prostě stále platí, že nelze házet všechny lidi do jednoho pytle

Romové žádali o pomoc - Rudé právo 14.5.1990

Prezident ČSFR Václav Havel přijal v sobotu na zámku v Lánech delegaci romských iniciativ.

[Václav Havel:] Je tu ohromný bezpečnostní aparát, vždyť jsme byli policejní stát. Nelze nám tvrdit, že je málo policistů. Bezpečnostní aparát špatně pracuje z vůle jednotlivých příslušníků, ale je ochromen i velitelský sbor - to je opět věcí ministerstva vnitra ČR. ...

Kdybych byl členem předsednictva ČNR, která má právo vyslovit mu [tj. ministru vnitra Antonínu Hrazdírovi] nedůvěru, tak jsem mu jí dávno vyslovil. ...

Myslím, že perspektivně se situace uklidní, že se zvládne, že na Václaváku bude pořádek, že nebudou žádné hákenkrajce.

Válka mezi Vietnamci a skinheads? Fórum : Týdeník Občanského fóra č. 15/1990. Autor: Milan Misárek.

zašel jsem za Vietnamci v Lublinské ulici.  ... jeden z nich vysvětlil situaci, jak jí vidí oni sami: "Víte v posledních týdnů došlo k olupování Vietnamců" říká mi. "Nikdy nejde pět proti pěti. Vždycky, když je Vietnamec sám jde na něj pět nebo deset lidi." .. " A noviny nechtějí otisknout naše stanovisko". ...

Je naprostým omylem pražskou pouliční válku svádět na "pankáče". Zatímco asi ani Vietnamci příliš neodlišují "pankáče" od "skins" jsou mezi oběma skupinami výrazné v chápání věci v koncepci. Ani při existenci různých formací obě hnutí nelze slučovat. Část koncertů nebo akcí, jichž se účastnili společně "skins" i "punks" končila konflikty.

Zašel jsem tedy i za "skins" s doporučením "Kartáče" z vinárny Orlík. Řekli zhruba toto: "skins" uráží tvrzení, že jsou fašisti, vysoce hodnotí Žižku i Jana Lucemburského, protože "se nebáli" Evropy a uměli bojovat za českou čest". Organizace českých "skins" má tyto zásady: vlastenectví, akceschopnost, boj proti drogám (na rozdíl od "punks"), vyřešení otázky gastarbeitrů.

Gastarbaitry jsou míněni hlavně Vietnamci. Z rozhovoru vyplynulo, že i když "skins" nemají v lásce cikány, rozdíl početních stavů (ve městě Kladno je jenom 8 "skins") znemožňuje výraznější konflikt mezi komunitami. ...

"Skins" nejsou proti tomu, aby Vietnamci do Československa jezdili jako turisté. Jsou proti tomu, aby u nás bydleli a pracovali.

7. Rozhovor s Vladimírem Franzem v časopisu Vlasta z června 1990:

Pro ilustraci: začíná vycházet skinheadský časopis Čech(!). Vladimír Franz pro jeho rozjezd připravil pár bodů, které by se svým způsobem dali brát jako programové prohlášení českých skinheadů. Vybíráme z nich: bojujeme proti drogám; posilujeme fyzickou kondici; uvědomujeme si svoje vlastenectví; distancujeme se od fašismu... Mimochodem, pokud jde o vztah k drogám, jsou první undergroundové hnutí, které jde proti nim. Slyšela jsem i důvody: droga je špína, která člověku přináší rozklad. Jen ve zdravém těle zdravý duch.

Skinheadi nejsou na rozdíl od punku typicky generační hnutí. Jsou mnohem političtější, řekla bych, že především svým vlastenectvím až nacionalismem. Jeho ostrý boj za čistotu národa mu dokonce získává sympatie v nečekaných kruzích: kamarád viděl stařenky, které hlasitě povzbuzovali skiny, pochodující na Václavském náměstí. Jejich fyzická zdatnost a vůle jsou často nepopíratelné. Vladimír Franz dokonce soudí, že by mnozí z nich státu uměli legálně pomoct jako legální protiteroristické komando. Ne každý z nás má tak tvrdou mentalitu, i proto se skinheadi v celé republice počítají jen na stovky. Musím komentovat?

http://www.punk.cz/index.asp?menu=3&;record=7093

8. Skinheads v Čechách -  Fórum : Týdeník Občanského fóra č. 18/1990 (z 30.5)

Popis Českého skinheadského hnutí z konci května roku 1990. Zde se dozvíme, mimo jiné, že některé skinheadi vnímali Franze jako spolupracovník STB, ovlivňoval zvláště mladičké skinheady a stal v pozadí vyprovokovaných střetů s Vietnamci

Co chtějí české skinheady. … Jsou rasisti. S tím souhlasí, i když uzavírají, že velmi specifičtí. Rádi by hráli roli jakési národní rasové policie.

[popis na koncertě Orlíka oznámenou demonstraci] „Mezi skini u mramorovou zídkou u Národního muzea jsou v onu sobotu (12. května) shromážděni většinou osmnácti- dvacetiletí. Vidím i několik „třicítek“, které mají autoritu a patrně ovlivňují program [Franc byl v roce 1990 kolem třicítky, pozn.]. Dva z nich vyhlížejí jako postarší skautští vůdci. … Po prve uslyším jejich pokřik „Cigy caga, cigy caga, oi, oi, oi“. Kráčejí zformovaně a zahnou na Příkopy … dupou a volají své „Jsi Čech, Čech, Čech, tak si toho važ!“. Valí se Celetnou a hromově křičí „Nejsme fašisti! … Vyvolávači se střídají v heslech a skini se baví. Bílá liga! Bílé Čechy! Bílá Evropa, svět bílej! Všecko bílý! Obecný halas se opět utopí v magickém: Oi, oi, oi!“. … Dan [Černovský – údržbář OPBH] a Martin jsou členové redakční rady skinheadského časopisu Čech.

… [piseň] Bílá liga se skutečným rasistickým textem … Orlík už odmítá hrát.

… Scházíme se se skupinou ještě několikrát. Mám pocit, že atmosféra houstne. Vystoupil proti nim Václav Havel [dne 13.5.1990 - viz článek „Romové žádali o pomoc“ výše].

… [Landa na koncertě hajloval] aby vysvětlil, jak to dělat nemají a pak zalomil ruku u lokti jako když se třímá štít, a z legrace volal, aby to dělali radši takhle: Čistý štít! [viz též nahrávka s Franzem]“

… Centrum [skinheadů] sdružené kolem rodící se redakce nacionalistického časopisu Čech se rozpadá. Vyšlo nulté číslo, vlastně jen leták. Připravilo se číslo první, ale už nebude rozšiřováno. Několik polofašistických článků do něj napsal a údajně i jeho vznik inicioval člověk, o němž skinové tvrdí, že ovlivňuje zvláště mladičké skinheady a stál v pozadí vyprovokovaných střetů s Vietnamci. Zcela otevřeně mu přisuzují spolupráce s STB. [je patrné z popisu osoby, že se jedná o Vladimíra Franze, to dle článku v Reflexu níže, článku Davida Vondráčky a z nahrávky koncertu s Orlíkem výše, pozn.]

9. Franz časopisu Reflex v roce 1991 – popírá, že organizoval ani Novou českou jednotu a že chvíli vedl nebo chtěl vést skinové hnutí.: Jsou landisti, podle Daniela Landy ze skupiny Orlík, ale ty jsou měkký“, vysvětlují dva zhruba sedmnáctiletí skini. „My sme z tý tvrdší větve. Bereme rasismus i nacismus. My jsme franzisti. Podle Franze.“ Kdo je Franz? „Jeden chápek, co nás vede. Jaký je? Znáte ho osobně? „Ne... Proč?“.[Franz: Když jsem byl  na Novém Zealandu] “vznikla myšlenka výcviku českých skinů“. … Výcvikové tábory o něž jsem se po  Návratu z Nového Zealandu chtěl pokusit, by ale bylo organizačně hrozně složité.“  … „Napadlo mě tedy ověřit si možnost kultivace na tak banální věci jako nějaká tiskovinaTotiž zejména skinheadi z venkova furt sténali, že nikdo o nikom neví, jestli má někdo na prodej bombra, kde hraje jaká kapela … Vypracoval jsem určité schéma, podle kterého mohli dělat. Kromě zmíněného servisu tam měly být články o historií hnutí, vlastní tvorba, názory … Prostě aby se trochu rozhejbali. Bohužel se toho kdosi zmocnil a vznikl nechutný pamflet. Z původního rozsahu čtrnácti patnácti stránek zbyl dvoustránkový rasistický letáček. Původní informativní a stmelující smysl byl absolutně popřený. Mělo se to jmenovat Krok, oni zvolili název Čech. Na titulní stránce ovšem použili mou fotku, čímž mě uvedli do přímé souvislosti s věcmi, s niž jsem naprosto nesouhlasil.“ […] „Nejsem žádným duchovním otcem české mutace skinheads – onoho hnutí rozhněvaných mladých učňů“...

http://www.uloz.to/xCjx7Zf/clanek-pdf

III. Různé osoby o Franze (viz taky rozhovor s Danem Černovským v článku od Davida Vondráčka výše):

1. Petr Bergmann:

Bergámo | 21. září 2012 22:39

Jsem pamětník té doby, Franze jsem znal osobně a i další lidi z raného skinheadského hnutí, druhá část zmíněného rozhovoru z Vlasty o punku byla vedena se mnou. Mohu potvrdit, že Franz byl regulérní skinhead se vším všudy, názorově sice umírněný, ale přesvědčený rasista a jeho působení mezi skiny nebylo žádnou sociologickou sondou, jak dnes tvrdí, ale vycházelo ryze z jeho vůdcovských ambicí a pomateného ega. Jeho dnešní snahy jsou pouze pokračování tehdy započaté kariéry, kterou přerušil vzhledem k tomu, že ho skinheadská radikální scéna odvrhla a nikoli proto, že by si cokoli uvědomil a nebo ukončil své průzkumy subkultur. Franz, J. X. Doležal, Landa, Fanánek a mnozí další patřili k propagátorům rasisticky motivovaného skinheadského hnutí a jen alkohol (Fanánek), marihuana (Doležal) a nebo exkurzy do třetího světa (Franz) otupily jejich tehdejší orientaci. Nevěřím však, že by došlo k zásadní proměně myšlení u Franze a kohokoli jiného. Je tragédií, že alternativní, intelektuální a kulturní scéna neumí toto číst a rozpoznat a že nachází u lidí s poměrně otevřenou myslí podporu. Svědčí to o nechopnosti kritického myšlení a o zoufalství z faktu, že není koho volit, což vede k takovémuto extrému, který považuji opravdu za nebezpečný. Franzova kandidatura, respektive podpora jeho kandidatury může uvést do pohybu rasistické a xenofobní podhoubí, které je v České republice velmi silné a i když Franz neuspěje, což je zřejmé, jeho působení může mít dlouhodobé následky podobné tomu, co způsobila rovněž nekritická podpora Orlíku a daniela Landy zejména ze strany médií v devadesátých letech.

http://www.advojka.cz/archiv/2012/17/eska2lator-2

2. Amrit Sen:
V 90 letech se nakrátko stal mluvčím českejch naziskingeads, spoluzakládal jejich časopis Čech a sepsal a propagoval jejich programový prohlášení. Hlásal v TV i pod koněm [zřejmě v první polovině května 1990, pozn.] kraviny typu že nová vláda by měla novou policii postavit na členech skinheads, protože maj k práci v podobnejch organizacích vztah a budou pro ní ti nejlepší. Pak nějakou dobu, co chodil na zkoušky Orlíku dostal před vinárnou Orlík od plešek do držky, protože objevili, že podobně jako bejvalej předseda celostátního vysokoškolskýho ústředního výboru SSM pan FX Doležal, kterej šel v první řadě pochodu nácků na Žižkov "vyčistit" hospody od cigošů a nadšení žižkované jejich průvodu mávali z oken, má taky židovský předky. Pak se oba potichounku z paktování s náckama stáhli. A to je jenom perlička. Některý infa se daj dohledat na netu. Já si některý věci dobře pamatuju, I´když se samozřejmě dobou a časem člověk mění, mě to úplně stačí, abych se stejně, jako těma dalšíma kandidátskejma šaškama nezabejval víc, než si zasloužil, natož abych je prokrindapána volil ! Píšeš, že je mezi lidma podporujícíma tuhle nesmyslnou kampaň spousta lidí, kterejch si vážíš. Jména některejch z nich byly jenom fejk a zneužitý. Jinak je smutný, kolik lidí už zase po dvou dekádách tak dokonale zblblo, podobně, jako tenkrát velká část generace našich rodičů a naskočí na kampaň, která jenom pomáhá tomu, aby díky jednomu šaškovi, kterej jenom taky skočil na špek svýmu narcisizmu a těch, kterejm se tohle odvedení pozornost od toho hledat nějakýho opravdu kvalitního kandidáta. Skutečnou podporu mocnejch Franz samozřejmě nemá, ani nemůže mít, ale nesmírně se jim hodí k tomu, aby se nakonec daleko snadnějc stal prezidentem ten NEJPRAVĚJŠÍ Z PRAVÝCH.

https://www.facebook.com/QCafePraha/posts/431813766857959?comment_id=4856066&;offset=0&total_comments=4 (přeposlané od Tatiana Evans).

3. Martina Overstreet (diskuse na facebook níže):

Já nechci. Vím, že se člověk vyvíjí a že by mu okolí mělo časem prominout všelijaký ty "mladický nerozvážnosti", ale já na to seru. Franz byl v 80. letech nácek jak poleno a ta jeho parta debilů, který denně předsedal ve vinárně Orlík, mi zkazila rande, když jsem si tam se svým chlapcem přišla jednou po kině slušně vypít colu. Tahali mě za vlasy a mému chlapci poplivali křiváka, takový ponížení - směl si to utřít až venku. Nemohli jsme nic dělat, když jsme dohromady vážili asi čtyřicet kilo! Naštěstí otčím mého chlapce zorganizoval ještě tu noc trestnou výpravu a naše čest byla pomstěna. Další oběti takovou kliku ovšem neměly. Na jednom punkovém koncertu na Žofíně se Franz a jeho opičáci vesele procházeli po malý holce ve svých kanadách a hajlovali u toho jedna radost. Skončila se zlomeným žebrem a svalovou horečkou. Nevěřim tomu chlapovi ani ň. Ale nakonec - tak ať si tim prezidentem třeba je, dyť vono je to dneska jedno...

https://www.facebook.com/maxim.velcovsky.9/posts/409601919100664?comment_id=4343743&;offset=0&total_comments=28   (v diskusí pod příspěvku)


Martina Overstreet Anna Bella de Curieux: Nebo takhle ještě: Já dovedu leccos pochopit. I "mladický nerozvážnosti". Byla taková doba, mladý lidi měli krizi indentity, Láďa se navíc musel vypořádat i se sexuální orientací - to nebylo v 80. letech nic lehkýho. Asi hledal nějakej pevnej řád, "chlapáctví", aby zamaskoval svoji citlivost (nedělám si vůbec srandu) a taky byl z celý tý party jednoznačně nejchytřejší, inteligencí je všechny převyšoval minimálně pětkrát, prostě na ně ve všem měl. To bylo určitě příjemný, nakonec to ale opustil a vydal se nějakou konstruktivnější cestou, okay. Taky můžu říct, že nikdo z nás není dobrý člověk atd. atd., takže nač moralizovat a vytahovat na něj kostlivce ze skříně. Vadí mi vlastně jenom, že se k tomu nikdy nepostavil a když se ho na to různý kolegové novináři vyptávali - na tohle období - všechno bez mrknutí voka zapřel.

https://www.facebook.com/maxim.velcovsky.9/posts/409601919100664?comment_id=4344309&;offset=0&total_comments=28 

Jakube, mluvím o letech 1986-1989 a mluvím jen o tom, co jsem sama zažila. Ne o tom, co mi někdo vyprávěl, nebo co jsem někde četla. Nikdy jsem s V. Franzem o jeho vztahu k pražským skinům (nezaměňuju se sharps apod.) nemluvila, nebyla na to vhodná atmosféra, abych tak řekla. Docela i věřím, že to pro něj byla jen taková sranda, výše jsem už psala, že svoje soudruhy převyšoval inteligencí a rozhledem a tudíž si na rozdíl od nich mohl od věci udržovat jakýsi - dejme tomu - intelektuální odstup. Taky je pravda, že našemu napadení v Orlíku pouze přihlížel ze židle. Nic nedělal, jenom držel půllitr a se zájmem vše sledoval. :)) No a na tom Žofíně... Už je to fakt dávno, ale člověk, který našel z jakýhokoliv důvodu zalíbení v lidech jako Klička, Kartáč, Záruba, Prasečák atd. asi nebude psychicky úplně v pořádku, to byste je musel znát. Srazit na zem holku a šlapat po ní je pro mě daleko za hranicí srandy. Takových příhod bylo pochopitelně víc a různý lidi se na ně v průběhu 90. let a dál pokoušeli doptávat, ale Franz to vždy velmi rázně odmítl. Mně je to jedno, třeba to "vytěsnil" nebo se za to stydí... Franz for president? Ale jo, proč ne. Klidně. :)))

https://www.facebook.com/maxim.velcovsky.9/posts/409601919100664?comment_id=4347135&;offset=0&total_comments=28

PS: V Orlíku ho jednou zmlátili. To je fakt. Ale nebyli to náckové. Byli to pankáči a starý máničky. A nebyl v tom sám.
https://www.facebook.com/maxim.velcovsky.9/posts/409601919100664?comment_id=4347145&;offset=0&total_comments=28

4. Marek Barath

pamatam si ze niekedy v rokoch 96-99 mal franz v berline vystavu a pozvali ma pustat platne na vernisazi, pan umelec si viac vypil ako by sa patrilo, zacal byt arogantny, vyvolal tam bitku, porozbijal okna, zmlatil kuratora, ci bola pricina alkohol alebo nieco ine nevim. ludia co tam na zaciatku s nadsenim isli pozret ceskeho intousa tak sklamane odisli a pomysleli si : WTF!

https://www.facebook.com/amrit.sen.7/posts/390481231006275?comment_id=4385490&;offset=0&total_comments=23

5. Daniel Novotný (z týmu „Vladimír Franz prezidentem“ o odporu Franze proti založení centru pro drogových závislých na Praze 5):

… Před pár lety proběhla veřejná schůzka mezi Saninim a obyvateli Prahy 5, jíž se Vladimír Franz zúčastnil, a na níž prohlásil, že nepovažuje za šťastné umístit podobné centrum do ryze residenční čtvrti, a že mu to připadá podobné, jako snaha postavit cementárnu na Pražském hradě. Sdělil své obavy z následného "přilákání" kriminality do této oblasti (což se také po čase potvrdilo). Jeden z pracovníků Saninim začal následně rozšiřovat naprosto absurdní obvinění týkající se Vladimíra Franze, včetně toho, že prý veřejně vyzýval k fyzické likvidaci uživatelů návykových látek. (Po mých přímých dotazech v této záležitosti a upozornění, že podobná tvrzení hraničí s trestným činem pomluvy zaujal dotyčný pracovník i vedení sdružení pozici mrtvého brouka.) Vzhledem k tomu, jaké osoby se schůzky zúčastnily (např. bývalý ceremoniář prezidentské kanceláře), považuji za vysoce nepravděpodobné, že podobná vyjádření ze strany Vladimíra Franze padla, a uvedená obvinění považuji za pouhou fabulaci. Slušně řečeno.

https://www.facebook.com/VladimirFranzPrezidentem/posts/387634547973180?comment_id=3166071&;offset=0&total_comments=32 

IV. Další informace o časopisu Čech a organizaci Nová česká jednota:

12. Jak to vlastně s hnutím Nová česká jednota bylo: "Orlík nehlásal neonacistickou ideologii, ale hlásil se k českému nacionalismu inspirovanému tradicemi husitství. Na tomto ideovém základě se konstituovala dominantní část skinheadské subkultury v ČR na počátku devadesátých let. Jednalo se o tzv. kališníky. K této orientaci se hlásilo i několik pachatelů rasistických vražd v devadesátých letech. V této dekádě došlo k největší vlně rasistického násilí v ČR, na níž se podíleli především rasističtí skinheads. Masivní rozvoj skinheads lze sledovat od roku 1990. Napomohla k němu i celková bouřlivá atmosféra tehdejší politické, sociální a ekonomické transformace, s níž byly spojeny i etnické problémy (především ve vztahu k romské komunitě), nárůst kriminality a životní dezorientace části mládeže. Elita kališnických skinheads založila již v roce 1990 i vlastní politické organizace. První z nich byla Nová česká jednota."
http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_71.pdf

13. O vzniku časopisu Čech: 
"V květnu 1990 vznikl v Praze první skinheadský zin (subkulturní tiskovina, viz.dále) „Čech“ který propagoval značný rasistický obsah na bázi českého nacionalismu. Spolu s časopisem vznikla i první skinheadská organizace Nová česká jednota. U zrodu časopisu i organizace stál pražský intelektuál Vladimír Franz, který chtěl skinheads disciplinovat, zbavit je příklonu k rasizmu a fašismu a využít je k občanským a protikriminálním aktivitám. Tento záměr se mu stejně jako jeho nástupci Jiřímu X. Doležalovi nepovedl a nad svými počiny ztratil kontrolu."
http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/13324/vlach_2010_bp.pdf?sequence=1

V. Poznámka:

14.  „Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci.“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Demagogie

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře