Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vážený pane předsedo Akademie věd profesore Drahoši,

Rádi bychom se za sdružení Přátelé Palestiny jako spolupořádající organizace vyjádřili ke zrušení semináře Současná situace a možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu: Goldstoneova zpráva OSN ke Gaze, na kterém měl vystoupit profesor Norman Finkelstein vedle zástupce OSN Michala Broži a bývalého prezidenta Valného shromáždění OSN Jana Kavana.


Považujeme jednání ze strany vedení Akademie věd za velmi nekorektní, neboť profesor Finkelstein vážil do Prahy dlouhou cestu z New Yorku. Zrušení jeho přednášky na poslední chvíli, poté, co je již na místě, je podle nás znakem neúcty a arogance. Sdružení Přátelé Palestiny také na cestu profesora Finkelsteina vynaložilo nemalé finanční náklady a koordinace jeho českého programu byla také organizačně náročná. Proto postoj vedení Akademie věd vnímáme také osobně jako spolupořadatelé akce jako velmi neseriózní.

Sám pan profesor Finkelstein k faktu, že byl v předstihu kratším než 24 hodin informován, ke všemu ještě nepřímo - tedy nikoliv samotným vedením Akademie věd osobně - že se jeho přednáška nekoná, šokován a takové jednání ze strany akademické instituce označil za naprosto bezprecedentní. Ještě nikdy se s podobným krokem za dobu svojí působnosti v žádné zemi nesetkal, a to již přednášel na řadě renomovaných univerzit (za všechny jmenujme Oxford a Birbeck College ve Velké Británii nebo Kolumbijskou univerzitu, New York University, Hunter College v USA, a v příštích týdnech bude přednášet na Harvardské univerzitě) a dalších prestižních akademických institucích.

Argument o nevyváženosti semináře, který, podle stanoviska vedení AV ČR vydaného 22. 2. 2010 předsednictvem Akademické rady AV ČR, „představuje pouze jeden z existujících úhlů pohledu na izraelsko-palestinský konflikt" považujeme za zcela nepochopitelný. Profesor Finkelstein, politolog a expert na blízkovýchodní problematiku, opírá svou expertízu o rezoluce OSN, rozsudky Mezinárodního soudního dvora OSN v Haagu, a o zprávy a analýzy mezinárodních lidskoprávních organizací jako jsou Amnesty International nebo Human Rights Watch. Vedle něj navíc měly být představeny pozice OSN k dané problematice, a to prostřednictvím jednoho bývalého a jednoho současného představitele této mezinárodní organizace, která reprezentuje 192 států světa.

Dále se ve stanovisku vedení Akademie věd píše, že: „Seminář tohoto typu, určený především odborné veřejnosti, je ale také příležitostí a předpokladem pro kritickou diskusi vycházející z odlišných pozic, než jsou ty, které se rozhodli organizátoři prezentovat." > Předně nám není zřejmé, jak mohlo vedení Akademie věd dopředu vědět, jaké pozice bude profesor Finkelstein a jeho kolegové veřejnosti prezentovat, a tudíž na jakých základech se domnívalo, že jejich postoje budou jednostranně zaujaté. Za druhé, panelová diskuze je formou debaty, při níž se poskytuje prostor otázkám z publika, a proto logicky umožňuje konfrontaci odlišných pozic, ba k nim přímo vybízí. Nevidíme proto sebemenší důvod, proč by právě během této panelové debaty nebyla prezentována pluralita postojů - jako ukázková výměna názorů by mohla posloužit např. debata, která proběhla o den dříve v Ústavu mezinárodních vztahů po přednášce prof. Finkelsteina, přestože byl na panelu sám.

Vyváženost podobných přednášek je rovněž nutné vnímat v jejich časovém kontextu, tj.i v kontextu s dalšími předpokládanými diskusemi. Takto funguje například i Univerzita Karlova či akademické instituce po celém světě.

Rozhodnutí vedení Akademie věd zrušit zmíněný seminář proto považujeme za podporu naprosto nevyvážených a jednostranných pohledů na izraelsko-palestinský konflikt a za umlčování odlišných postojů, tedy za omezování svobody slova, což je vzhledem k akademické půdě obzvláště zarážející a znepokojující.

Plně podporujeme zcela legitimní žádost profesora Normana Finkelsteina o veřejnou omluvu od vedení Akademie věd ČR, které by ho mělo rovněž pozvat na novou panelovou diskuzi na AV ČR, na níž rád obhájí své argumenty v konfrontaci s dalšími experty na izraelsko-palestinský konflikt. Tuto omluvu a nové pozvání považujeme za jediný možný způsob, jímž může vedení Akademie věd aspoň trochu napravit reputaci České republiky v zahraničí, kterou svým unáhleným zákazem značně poškodila.


S úctou,

sdružení Přátelé Palestiny

Jana Ridvanová
Raed Shaikh

Tereza Hendlová

Simona Hošková
Vladimír Sáňka
Khira Zahwa
Ghazi Siliman
Ayman Salama
Ala'a Kassab
Ahmad Yousef
Ramil Ahmadov

Petr Uhl

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře