Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vážení občané

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Vážení občané

Česká republika se na přelomu roku 2012 a 2013 zmítá v hluboké morální a ekonomické krizi. Tato krize je způsobena hluboce prorostlým a léta trvajícím organizovaným zločinem do všech životně důležitých orgánů státu.Tato krize se nejvíc dotýká nejpočetnějších ale také nejvíce závislých občanů na státu, a to rodin s dětmi, důchodců ale především mládeže, která po ukončení jakéhokoliv vzdělání marně shání zaměstnání, dokonce jakoukoliv práci, kterou by si mohli zabezpečit důstojný život. Ve stejné situaci jsou mladé rodiny s dětmi, populace rapidně klesá, nevyplácí se uzavírat manželské svazky. Dnešní generace důchodců, která svoji podstatnou část života prožila těžkou prací v dobách normalizace země po vojenské intervenci roku 1968, a jiných útrap komunismu, dnes nemá zajištěno spokojené stáří. Mnohdy jsou nuceni živořit pod hranicí chudoby, protože jejich neodpovídající důchody sotva pokryjí náklady na zdravotnictví a léky, které byli zavedeny nově zločineckou správou země a jsou soustavně zvyšovány, stejně jako náklady na živobytí, bydlení a energie,...

  • vazeni-obcane

Do této zlé doby, kdy je naprostá většina našich spoluobčanů, donucena žít pod hranicí chudoby, kdy my občané jsme byly okradeny mafiánskými spolky typu H systém, Harvardské fondy a další spoustou jiných, které neumíme ani pojmenovat, protože sídla jejich firem byla přestěhována do takových koutů světa,daňových rájů, které ani neznáme. Nelze ani vynechat exekuce a exekutorské zákony. Do této doby, nám pan prezident Klaus vyhlásí velkorysou amnestii, kterou osvobodí a zbaví odpovědnosti všechny pachatele těchto podvodů, kteří okradli nejenom stát, ale i nás občany o miliardové částky.Ten stejný pan prezident, který nás jako významný ekonom, ministr financí, předseda parlamentu, předseda vlády a bůh ví jakých ještě funkcí, ve kterých se nám po roce 1989 ukázal, Tehdy pravil, utáhneme si opasky a do dvou let si je budeme pozvolna uvolňovat. Opak se stal pravdou, dnes jsme všichni v situaci, že na další utažení opasků už nemáme dírky a co bude dál, za rok, za dva budeme muset rýt nosem v zemi?

Vážení spoluobčané tato situace je dál neudržitelná, současný ministr vnitra Kubice, který před několika lety již se svým kolektivem odhalil fakta, že organizovaný zločin prorostl velmi hluboko do státního aparátu, zarytě mlčí a odvolává policisty, kteří se pokusili cokoli v tomto odhalit. Minulí rok se nesl ve znamení vzniku odporu proti těmto skutečnostem, které vyvrcholili velkou demonstrací v dubnu 2012 na Václavské náměstí v Praze za demisi vlády a prezidenta, pod vedením odborů, kde předseda Zavadil již demisi vlády přijal, ale z demonstrace přímo odešel s ministrem Kalouskem na pivo, aby ho ujistil, že to nemyslel vážně.V novoročním projevu se pan prezident věnoval občanským iniciativám a jejich činnost v roce 2012 zhodnotil správně. Hned na počátku roku 2012 se Holešovské výzvy, kterou prezident nejmenoval, chopili radikálové neschopní spolupráce na základě racionálního programu a jasného cíle.

Není proto divu, že pan prezident se nám všem zúčastněným občanům v novoročním projevu vysmál, aby v vzápětí omilostnil všechny ty, kteří nás okradli. V současné době oni organizátoři protestů se pokouší vyjednávat s poslancem Vítem Bártou o odvolání vlády a nastolení přímé demokracie. Ano s oním Vítem Bártou, hlavou VV, které se nám pokusili nalhat jak zatočí s korupcí, ano s oním Vítem Bártou, který musel své kolegy v parlamentu podpořit finančními částkami v obálkách, ale ničeho zlého se však nedopustil. Je tedy zřejmé, že tudy cesta nevede.

Vážení spoluobčané, nezbývá tedy, a proto je nezbytně nutné uhájit si holé životy a živobytí, stejně jako majetek vlastními prostředky a silami, nenechme se dál okrádat, manipulovat a hanobit.Jsme občany České republiky, je to naše země, tady žijeme, pracujeme, vychováváme své děti, tady chceme důstojně žít a dožít. Musíme se sdružit semknout a odstranit vládu zločinců, zlodějů a gaunerů.Proto je nezbytně nutné odstranit současné zkorumpované a mafiánské vedení země do úplného základu. Jiná reálná možnost neexistuje, jakékoliv dílčí řešení, kterých jsme v poslední době svědky nemají žádnou váhu a smysl.

Je třeba si ale hlavně uvědomit, že to za nás nikdo neudělá. Je zapotřebí se tohoto úkolu ujmout sami. Proto vydáváme toto prohlášení k národu, kterým oslovujeme všechny občany této země, pracující, studenty, matky s dětmi, živnostníky, podnikatele, umělce, důchodce, policisty a vojáky a všechny podstivě a reálně uvažující obyvatele kterým není lhostejný osud země ani osud svůj.

Proto Vás všechny vyzýváme k občanské neposlušnosti k této reprezentaci a vedení státu, zvedněte hlavy po pojďme je odstranit z těchto postů. Zakládejte v místě svých bydlišť obcí a měst občanskou domobranu proti těmto nežádoucím, zlodějským živlům. A pojďme všichni společně při prvním jejich zasedání vlády a parlamentu, se před těmito institucemi se sejít a společně je odstranit. Společně všichni ignorujme nynější volbu prezidenta, podle jejich pravidel, My si umíme zvolit prezidenta, vládu a parlament podle vlastních potřeb a vlastního uvážení.

Navrhujeme tento postup:

1/ Zakládejte v místě svých bydlišť, obcí a měst vlastní centra odporu proti současnému politickému vedení země.

2/ Zvolte si svého středu vlastní, jednání schopné zástupce, kterým důvěřujete, nespoléhejte na žádná občanská sdružení, či iniciativy, které se sice veřejně projevují, ale ničeho, mimo hádek a vyjednávání s politiky nedocílili.

3/ Určete si místo a čas celonárodního sněmu Vámi založeného hnutí odporu, na kterém se podle Vašich dispozic, Vámi zvolení zástupci, se usnesou na dalším postupu.Místo jednání navrhujeme na veřejném prostranství v hl. městě Praze. Proto se nijak neomezujte počtem svých zástupců, nejlépe přijďte všichni.

4/ Sami v místě svých bydlišť diskutujte a navrhujte další postup jak chcete uspořádat hospodářské a politické uspořádání státu, tak aby již nikdy nemohlo dojít k ekonomické ani politické vládě určitých skupin. Navrhujeme Švýcarský systém poměrného zastoupení všech regionů a obyvatel.

5/Na základě Vašich návrhů založme společné centrum odporu. Navrhujte proto prosím své zástupce, odborně fundované, loajální, akceschopné, z jejich řad na základě Vašich návrhů a odsouhlasení lze jmenovat dočasné zástupce správy země.

Vážení občané, správa země je naší věcí, je to naše země, je to náš majetek a my s ním budeme hospodařit. K tomu nepotřebujeme současné politiky, ani strany, ani lobisty, ani kmotry, ani jimi navrhované prezidenty.

Občané za stát, svobodu a mravnost.

za realizační tým:

Karel Tajjchman

Josef Křepela

Monika Ječná

Vladislava Koťátková

Zdeněk Košťák

Zdenka Ježková

Miroslav Pluhař

Pavel Poslušný a další.

Žádáme všechny, kdo cítí stejně a podobně o všemožné šíření a rozmnožování textu mezi nejširší vrstvy obyvatelstva.

Vaše návrhy a připomínky můžete zasílat na odesílající email. My však nejsme spasitelé, my chceme dát základní podnět.Naší vůlí je dát příležitost vůli lidu, který si zvolí své schopné zástupce.

zdroj:http://berossos.blog.cz/

Facebook komentáře