Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Trojjediný Bůh není totožný s bohem půlměsíce

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Pokud se pravověrného muslima zeptáte, zda tomu tak je či ne, jasně vám odpoví, že jejich bůh není totožný s Bohem křesťanů. Tvrdí to pouze heretičtí teologové, kteří už o této zdánlivé totožnosti vytvořili falešné veřejné mínění v církvi. Muslimský Alláh podle původní tradice uctívání 360 pohanských božstev v Mekce byl pokládán za nejvyššího z nich, proto tedy Alláhu akbar znamená: Alláh je mezi pohanskými bůžky Mekky nejvyšší. Tento pohanský kult boha Měsíce Alláha nakonec na daném území převládl a šířil se mečem a násilím dál.

Pohanským božstvům – démonům – byly přinášeny lidské oběti. Rituální řezání hlav křesťanům a ostatním „káfirům“ a pronášení během toho modliteb nemá nic společného s úctou k jedinému a pravému Bohu, který nám dal skrze Ježíše Krista své slovo – evangelium. Boží Syn, náš Spasitel, nám nepřikazuje podřezávat krky jinověrcům, ale naopak přikazuje, abychom po Jeho příkladu obětovali i svůj život za našeho bližního. Toto je nejmarkantnější rozdíl mezi islámem a křesťanstvím. Pokud by měsíční bůžek Alláh byl totožný s Bohem, Otcem našeho Spasitele, nepřikazoval by, aby byly jeho dětem rituálně odřezávány hlavy za recitace divných modliteb.

  • trojjediny-buh-neni-totozny-s-bohem-pulmesice

 

Hereze o totožnosti Alláha s naším Trojjediným Bohem má své kořeny v dokumentu II. vatikánského koncilu Nostra aetate. Připomínáme, že tento dokument je protikladem základním principům Bible i křesťanské Tradice a je plně heretický. Odvolávat se na něj je argumentace herezemi, které uměle prosazuje, jako by šlo o pravdy evangelia. Jde však o rouhání a hřích proti Duchu svatému.

Co se týče vyjádření pseudopapeže Františka k rituálnímu podřezání kněze ve Francii, je pokrytecké. Proč? Protože František na druhé straně demagogicky a zneužitím úřadu prosazuje islamizaci Evropy. Jeho postoj je heretický, jde o zradu evangelia i křesťanské Tradice (anathema dle Gal 1,8-9). S tímto heretickým postojem falešné úcty a tzv. totožnosti Alláha s Trojjediným Bohem by náš Spasitel, ale ani proroci, apoštolé a mučedníci nemohli souhlasit.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Facebook komentáře