Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Tisková zpráva Velvyslanectví Ruska v České republice v souvislosti s komentářem Odboru informací a tisku MZV Ruska o některých prohlášeních ukrajinské strany k rozhodnutí Mezinárodního soudu OSN o dočasných opatřeních

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Tímto odkazujeme na komentář Odboru informací a tisku MZV Ruska v souvislosti s některými prohlášeními ukrajinské strany o rozhodnutí Mezinárodního soudu OSN v otázce dočasných opatření.

  • tiskova-zprava-velvyslanectvi-ruska-v-ceske-republice-v-souvislosti-s-komentarem-odboru-informaci-a-tisku-mzv-ruska-o-nekterych-prohlasenich-ukrajinske-strany-k-rozhodnuti-mezinarodniho-soudu-osn-o-docasnych-opatrenich

"Všimli jsme si četných komentářů ukrajinských oficiálních činitelů, různých rádoby "expertů" a médií, týkajících se oznámeného dne 19. dubna tohoto roku rozhodnutí Mezinárodního soudu o dočasných opatřeních v souvislosti s žalobou Ukrajiny proti Rusku na základě Mezinárodní úmluvy o boji proti financování terorismu a Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace. Toto rozhodnutí se v nich prohlašuje za "jednoznačné vítězství", "úspěch" Kyjeva, protože Soud, podle ukrajinské strany, údajně požádal Rusko „zastavit represe proti krymsko-tatarskému a ukrajinskému obyvatelstvu na Krymu", "zrušit rozhodnutí o zákazu Medžlisu krymsko-tatarského lidu", a tak dále.

V této souvislosti a v návaznosti na komentář Odboru informací a tisku Ministerstva zahraničních věcí Ruska ze dne 20. dubna bychom chtěli uvést následující.

Především je třeba zdůraznit, že Mezinárodní soud v této fázi neuznal jako věrohodná obvinění Ukrajiny z porušení Ruskem svých povinností vyplývajících z Mezinárodní úmluvy o boji proti financování terorismu. Nehledě na dlouhou přípravu, ukrajinská strana nebyla schopna předložit alespoň nějaké přesvědčivé důkazy takového porušení.

Pokud jde o Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, pak, za prvé, Mezinárodní soudní dvůr nepodpořil žádné z dočasných opatření, požadovaných Ukrajinou, stejně jako základní v této části tvrzení ukrajinské žaloby o tom, že Rusko údajně "provádí politiku vymazání kulturní identity ukrajinské a krymsko-tatarské komunit".

Za druhé, v textu rozhodnutí o dočasných opatřeních nejsou jakékoli formulace o "represích", "pronásledování" apod. ze strany Ruska, pokud jde o krymské Tatary a Ukrajince, žijící na Krymu.

Za třetí, na rozdíl od tvrzení ukrajinské strany, v rozhodnutí Mezinárodního soudu nejsou žádné požadavky vůči Ruské federaci "zrušit zákaz Medžlisu krymsko-tatarského lidu".

Za čtvrté, Soud zaujal zásadní postoj a nepodpořil prohlášení Ukrajiny o údajně provedené "agresi", "okupaci" Krymu jako záležitosti nevztahující se k podstatě sporu.

Za páté, Mezinárodní soud nepovažuje za prokázanou celou řadu obvinění Ruska Ukrajinou, takových, jako údajná existence etnicky motivovaných zmizení, vražd a zatčení na Krymu, pronásledování médií a společenských organizací, zákaz shromáždění a veřejných akcí zástupců ukrajinské a krymsko-tatarské občiny nebo nemožnost získat vzdělání v krymsko-tatarském jazyce.

Vzniká tedy dojem, že ukrajinští oficiální činitelé nyní "automaticky" ohlašují texty, připravené dávno před rozhodnutím Mezinárodního soudu, a to bez jakéhokoli zohlednění toho, co vlastně rozhodl Soud. Vyzýváme je, aby si přece jen našli čas a pozorně se seznámili se zněním příslušného rozhodnutí".

Facebook komentáře