Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Stížnost na protiprávní jednání orgánů státní moci.

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Dne 4. 5. 2014, jsem v Praze, na Hradčanském náměstí před Pražským hradem „veřejně protestoval, proti porušování Lidských práv a okrádání zdravotně postižených a seniorů v tzv. Domově pro seniory v Heřmanově Městci, kterého zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy“ (MHMP).

  • stiznost-na-protipravni-jednani-organu-statni-moci

Tento můj „veřejný protest“, který začal 1. 5. 2014 na Staroměstském náměstí, další dny pokračoval před MHMP a následně na Hradčanském náměstí, jsem předem nahlásil na „Živnostenský odbor“ MHMP, přestože se jednalo o „individuální protest“, který není nutné předem ohlásit.

Dne 4. 5. 2014, jsem asi v 15. 40 hod. svůj „veřejný protest“ před Pražským hradem ukončil a na invalidním vozíku, jsem sjel dolu Nerudovou ulici. Na Malé straně, za Poslaneckou sněmovnou jsem zastavil v malém parčíku u lavičky, abych sundal „transparenty“, které jsem měl připevněné na inv. vozíku. Chtěl jsem poté Metrem ze stanice Malostranská, přes stanici Muzeum, dostat co nejdřív na Hlavní nádraží, abych stihnul poslední nedělní vlak z Prahy do Pardubic, kterým jsem se mohl přepravit i s inv. vozíkem a který mi zaručoval, že stihnu poslední nedělní autobus do Heřmanova Městce. Podobně jsem to udělal i den předtím, 3. 5. 2014, aniž by mně při tom někdo „obtěžoval“, anebo kontroloval, když jsem u Sněmovny potkal policejní hlídku.

Jiné to bylo dne 4. 5. 2014. Sotva jsem zastavil v parčíku u lavičky, vzápětí se za mnou „objevilo individuum, na první pohled podezřelé“, které si sedlo na vedlejší lavičku a „snažili se mně nenápadně pozorovat, co dělám“. První, co mně napadlo, bylo, že mně toto „individuum“ sleduje zřejmě už od Hradu a že je to „policajt nebo lupič“.

Asi po dvaceti minutách, poté co jsem „odstrojil“ inv. vozík, jsem začal balit a skládat svoje věci do batohu. Tehdy ke mně přistoupilo toto „individuum“, začalo mně „obtěžovat“ nabídkami pomoci při balení mých věcí a přitom mi „drze a vlezle“ nahlíželo do batohu a do „ledvinky“, když jsem ji otevřel, abych si z ní něco vybral.

Snažil jsem se co nejdřív odejít, protože mně bylo jeho „chování velmi nepříjemné“. Toto „individuum“ bylo čím dál „nepříjemnější a vlezlejší“. Začalo se mně vyptávat „jak se jmenuji, co tady dělám a když jsem mu řekl, že bydlím v Domově důchodců, tak chtěl vědět, jestli mám Propustku, abych se mohl z tohoto Domova vzdálit“. Následně chtěl „ať mu ukážu svoji „občanku“. Touž bylo na mně moc, tak jsem mu řekl „ať mně nejdřív ukáže svoji občanku a kdo vůbec je, že se mně takhle vyptává“?

Řekl, že „je policajt, nic mi ukazovat nebude, že jsem byl celou dobu sledován kamerami a jestli mu neukážu občanku, tak zavolá Policii a já tu s ním budu muset čekat, protože mně nikam nepustí“. Řekl jsem mu mi jede vlak v 17. 11 hod a mám co dělat, abych to z Malé strany stihnul“. Toto „individuum, však trvalo na svém“ a přitom začalo „vymačkávat“ čísla na mobilu s tím, že „Policajti tady za chvíli budou“. Nejmíň dvacet minut předtím, celou dobu co sedělo vedle na lavičce a snažilo se mně „ nenápadně sledovat“, mělo toto „individuum-policajt“ na to, aby na mně zavolalo Policii, ke „kontrole dokladů“.

Zhruba za pět minut přišla dvoučlenná „uniformovaná“ hlídka Policie, kterou toto „individuum“ požádalo, aby mi zkontrolovali doklady. Podle toho jak se oslovovali, tak se všichni tři zřejmě moc dobře znali. Poté, co hlídka Policie opsala moje údaje z občanského průkazu, předala papírek z mojimi osobními údaji, tomuto „individuu“, aniž by mi bylo vysvětleno, kdo to vlastně je? Bylo mi řečeno, že „Policejní hlídka mně doprovodí až ke stanici Metra, Malostranská a individuum-policajt, zatím prý prověří moje údaje, jestli jsou v pořádku a jestli nejsem v pátrání“.

Poté, co jsme došli ke stanici Metra, Malostranská, jsem opět požádal hlídku Policie, aby se znovu telefonicky informovali, jestli už můžu odjet Metrem, protože nestihnu poslední spoj do Pardubic a následně do Heřmanova Městce. Budu pak muset strávit noc na invalidním vozíku, na vozíku“. „Policejní individuum, které slíbilo včas podat informace, se neozývalo“. Asi „úmyslně“, to je zřejmě taky „součást zastrašování“. Po druhém „telefonním dotazu“, mně propustili a já jsem „na poslední chvíli“ stihnul můj poslední vyhovující vlakový spoj z Prahy do Pardubic. Bylo to i díky ochotnému průvodčímu, který na mně počkal a pomohl mi z vozíkem, do posledního vagonu, protože do vagonu který byl k tomu určen, jsem to už nestihnul.

Policejní hlídka, která mně k Metru „doprovázela“, se ke mně chovala slušně. Přesto „není to nic příjemného, když člověk, který nic neudělal, jede městem v doprovodu Policie, jako nějaký zloděj anebo výtržník“. Navíc, když je to „člověk, který jede na invalidním vozíku“.

Je zřejmé, že „individuum“, které mě 4. 5. 2014 „sledovalo“ a následně „hrubě obtěžovalo a neoprávněně se dožadovalo kontroly mých dokladů“, je příslušník Státní Policie anebo Městské policie Praha, která je „podřízená“ Primátorovi Prahy.

Již odpoledne, na Hradčanském náměstí, měla Policie možnost mně zkontrolovat. Autem zastavili za mnou, hned za vozíkem, chvíli tam stáli, pak kolem mně obloukem pomalu objeli a celou dobu si prohlíželi nejen mně ale i moje transparenty. Jak mi řekl pán, který před Pražským Hradem protestuje proti bezpráví v České republice prý již několik let „takovéhle kontroly ze strany Policie, jsou součástí zastrašování protestujících a on už si na to zvykl“.

Chci upozornit, na další „hrubé zastrašování“, kde mohlo jít taky o příslušníka Státní Policie anebo Městské policie Praha.

Dne 27. 3. 2014, jsem před MHMP, na Mariánském náměstí „veřejně protestoval, proti okrádání zdravotně postižených a seniorů v tzv. Domově pro seniory“ hl. města Prahy v Heřmanově Městci“. Krátce po poledni, jsem se „přemisťoval“ od MHMP, směrem na Václavské náměstí. Ve spodní části Václavského náměstí, mně „doběhlo

zadýchané individuum“ asi třicetileté, vyšší postavy, s kulichem na hlavě, spod kterého mu „vyčuhovalo“ tam kde měl ucho „část zařízení-vysílačky“, které používají „Policajti v civilu“ anebo „Bezpečnostní složky“. Zřejmě byl na mně „naváděn vysílačkou a prostřednictvím kamer“. Toto „individuum s vytřeštěnýma očima“ mně začalo „nadávat do bláznů, ať okamžitě odsud zmizím, nebo mně zmlátí“ a přitom se po mně „ohánělo rukama i nohama“. Poté „individuum odešlo rychlým krokem“ směrem nahoru k Vodičkové ulici, kde se otočilo a poté, co došlo ke mně, začalo mi „opět nadávat a vyhrožovat“, mimo jiné i tím, že „na mně zavolá Policajty a ty mi ukážou“! Když jsem jej začal „nahlas upozorňovat, aby mně neobtěžoval“ a přitom se začali pozastavovat kolemjdoucí, toto „individuum odkráčelo rychlým krokem, směrem na Můstek.

Po celou dobu, co jsem šel Václavským náměstím nahoru směrem k Muzeu, jsem jej už neviděl, i když jsem se každou chvíli „z obavy před napadením“ ohlížel. Když jsem došel na horní konec Václavského náměstí, usedl jsem na lavičku „u Koně“, viděl jsem, jak se ke mně „opět pádí rychlým krokem agresívní individuum s vysílačkou na uchu“. Zase mě „nadával do bláznů, protože veřejně protestuji, že mně zmlátí anebo zabije“! „Hlasitě“ jsem se proti tomuto „napadení“ bránil a současně jsem „žádal o pomoc“ kolem sedící lidi. Na to „individuum opět rychle odkráčelo“ Václavským náměstím směrem dolů. Poté se ozval jeden z těch, co seděli na vedlejší lavičce (taxikář). „ Toho znám, to je policajt“.

„Svoboda projevu, je zaručena Ústavou České Republiky“. „Můj individuální protest byl pokaždé klidný a tichý, nikoho jsem svým jednáním neohrožoval“.

Považuji takovéto jednání ze strany Policie, za „zastrašování, šikanování, porušování Listiny Základních Práv a Svobod, která je součástí Ústavy České Republiky. Je to i zneužívání pravomoci veřejného činitele a to i ze strany toho, kdo takové jednání nařídil.

Žádám proto o prošetření obou těchto „případů“ a informování o průběhu a výsledku šetření.

Alojz Janiga

Masarykovo náměstí 37

Heřmanův Městec 538 03

Facebook komentáře