Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Stanovisko Humanistické strany k podpisu START a hodnotící konferenci NPT

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Humanistická strana vítá podpis dohody o omezení strategických zbraní mezi USA a RF v Praze, jelikož úsilí o úplné odzbrojení je jedním z jejich nosných programových cílů. Symbolika, která je obecně spatřována v časovém oblouku jednoho roku od vyhlášení Obamovy iniciativy jaderného odzbrojení až k podpisu této dohody v Praze však nesmí být účelově zveličována. Dohoda mezi USA a RF je sice krok správným směrem, ale zatím jde o krok velmi skromný a nedostatečný.

HS zároveň odmítá spatřovat v ČR pouhé protokolární a symbolické místo podpisu dohody dvou klíčových aktérů světové politiky. ČR musí zastávat v otázce jaderného odzbrojení vlastní nezávislý přístup vedoucí k bezpodmínečné podpoře jaderného i konvenčního odzbrojení.

Dohoda o omezení jaderných zbraní mezi dvěma bývalými supervelmocemi představuje stále ještě doznívající ozvěnu studené války a bipolarity. K úplnému překonání jejich reziduí potřebujeme komplexní mezinárodní dohodu o úplném jaderném odzbrojení zahrnující co nejvyšší počet zemí. Zásadním předpokladem k dosažení tohoto cíle je závazně vyjádřená vůle zemí tzv. „jaderné pětky" k odstranění jejich jaderného potenciálu a současně upuštění od uplatňování tzv. „dvojích standardů", kdy je na vlastnictví jaderných zbraní nebo potenciál k jejich dosažení pohlíženo z politicky účelových důvodů (např. ve vztahu k Izraeli na straně jedné a na Írán na straně druhé jako nejkřiklavější příklad takového dvojího přístupu).

Blížící se Hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) v New Yorku je ideální příležitostí změnit myšlení a přístup mezinárodního společenství v otázce jaderného odzbrojení jako klíčové podmínky pro přežití naší civilizace.

Humanistická strana proto vyzývá vládu a politickou reprezentaci ČR, aby na nastávající Hodnotící konferenci NPT zaujala jasnou pozici požadující dodržování této dohody, zejména pak článku VI zavazujícího signatáře k úplnému jadernému odzbrojení.

 

 

O Humanistické straně

Humanistická strana byla založena v roce 1996 a pod názvem Humanistická aliance působila na místní i celostátní úrovni až do roku 2005. Spolupracuje s Humanistickými stranami v desítkách zemí světa a v ČR se účastní voleb na všech úrovních. Hlavními návrhy HS jsou přímá demokracie, dodržování lidských práv všech obyvatel ČR včetně práva na zdraví, vzdělání a práci a prosazování nenásilí jako způsobu řešení všech konfliktů.

 

Facebook komentáře