Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Rok rodiny, ale jaké? LGBTQ?  

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Pseudopapež Bergoglio vyhlásil 19. 3. 2021 Rok rodiny Amoris Laetitia. Vyvstávají dvě základní otázky:

  • rok-rodiny-ale-jake-lgbtq
  • rok-rodiny-ale-jake-lgbtq
1) Je Bergoglio pravým papežem, anebo se jako heretik vyloučil z církve? Odpověď je jasná: Není pravým papežem, je veřejný heretik, vyloučený z církve. 
 
2) Druhá otázka: Představuje exhortace Amoris Laetitia učení církve, anebo obsahuje hereze? Odpověď je rovněž jasná: Exhortace je heretická, popírá Boží přikázání i objektivně platné morální normy.

Bergoglio prosazuje svaté přijímání pro ty, kdo žijí v hříchu. Tím popírá učení církve a rafinovaně navádí k svatokrádeži. Boží slovo říká: „Kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije.“ (1Kor 11,27-31) Tím, že Bergoglio už hřích nenazývá hříchem, prakticky zamítá základní podmínku spásy, kterou je pokání (Lk 13,3). Z jeho strany je to vzpoura proti Bohu a církvi.

V roce 2019 intronizoval ohavnou modlu, de facto ďábla, v hlavním chrámu církve. Je to jasný akt veřejné apostaze, kterým se opětovně vyloučil z církve.
V roce 2020 se prostřednictvím dokumentárního filmu Francesco otevřeně zasadil za legalizaci soužití sodomitů i za adopci dětí jimi. Toto pokládá za formu rodiny, kterou prý farnosti musí přijmout. Kdo si naivně myslí, že vyhlášením Roku rodiny Bergoglio podporuje skutečnou rodinu, je na velkém omylu. Naopak, jde o další krok k její likvidaci.   

Bergoglio před pěti lety na Dubia čtyř kardinálů vůbec neodpověděl a bojkotoval i stovky katolických teologů, kněží a laiků, kteří se na něj obrátili s Korekcí. Nyní ale slavnostně vyhlašuje Rok rodiny Amoris laetitia, jakoby s exhortací bylo všechno v nejlepším pořádku a své hereze klidně převádí do praxe. Toto je šokující ignorace a cesta odpadu od víry, cesta antikrista, která vede do záhuby.

Je už veřejně známo, že Bergoglio, aby prosadil sodomii, maskuje se rodinou. Tak tomu bylo už v roce 2016 na Synodě o rodině. Tehdy se biskupové postavili proti. On se ale nevzdává. Znovu pod termínem rodina prosazuje pravý opak – církevní legalizaci homosexuality, před níž Písmo jasně varuje: „Sodoma, Gomora... propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 1,7)

Bergoglio navíc v roce 2020 zavřením chrámů zahájil podvodnou pandemii a s ní spojené zneuctívání Eucharistie. Dnes už má na svědomí zločin proti lidskosti prosazováním mRNA vakcíny. Odborníci varují, že vakcína:
 
1) narušuje lidský genom a je vzpourou proti Stvořiteli, 2) obsahuje tkáň vytrženou z nenarozených dětí ještě před jejich zavražděním. Vakcinací dnes proto jde o plošnou satanizaci. 3) Patří do procesu postupné čipizace lidstva, před kterou Bible varuje ohnivým jezerem, 4) je nástrojem genocidy lidstva na zlatou miliardu.

Bergoglio tvrdí, že vakcína musí být pro všechny, kdo ji nepřijme, dopouští se prý hříchu. To je zločinný Bergogliův podvod!

Je třeba vědět, že Bergoglio, který vyhlásil Rok rodiny Amoris laetitia, je neplatný papež. Jeho exhortace je heretická a její realizace je zločinem proti rodině, Bohu a církvi.  
 
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
30. 3. 2021

Facebook komentáře