Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Restituce, pokání a Jan Hus

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii veřejného dopisu do Vatikánu pod názvem „Restituce, pokání a Jan Hus“ a prosíme o jeho zveřejnění.

 

Děkujeme.

 

S úctou

 

Sekretariát Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

**************************************************

 

Státní sekretariát Vatikánu

  • restituce-pokani-a-jan-hus

 

 

Restituce, pokání a Jan Hus

(veřejný dopis do Vatikánu)

 

Ve svátek sv. Cyrila a Metoděje i ve svátek Mistra Jana Husa ve dnech 5.-6. července 2015 vyvrcholí celonárodní pokání.

Byzantský katolický patriarchát tímto veřejně navrhuje Vatikánu, aby byla na Velehradě učiněna tři historická gesta pokání:

1)   Ať se církev v ČR vzdá nároku na restituce

2)   Ať je učiněno gesto pokání odřeknutím se herezí, synkretismu a amorálnosti

3)   Ať je český mučedník Jan Hus vyhlášen za svatého

 

Ad 1) Zřeknutí se restitucí

Jan Hus nebyl upálen za hereze, které mu byly neprávem připisovány, ale proto, že se postavil proti církevnímu byznysu, kterým tehdy bylo svatokupectví – prodávání odpustků. Apoštol vyhlašuje: „Kořenem všeho zla je láska k penězům“ (1Tim 6,10), a Božský Spasitel říká: „Nelze sloužit dvěma pánům – Bohu a mamonu“ (Mt 6,24).

Konkrétní případ církevní antirestituce:

Vdova Dr. K. Š. věnovala v souladu s poslední vůlí svého zesnulého manžela řeholníkům sv. Bazila svůj majetek s tím, že ho bude do smrti používat a že jí v případě nemoci mniši zabezpečí opatrovnictví až do smrti. Biskup Hučko se postaral o likvidaci řehole a darovaný byt i malý domek v Praze na Smíchově této vdově ukradl. Domek hned i okupoval. Vdova proti tomu protestovala. Biskup Hučko použil zvláštní metodu – poslal na ni církevního právníka s dvěma kněžími. Ti ji zmanipulovali, aby jim podepsala ním připravený dokument. Když delegace odešla, oklamaná vdova žádala u notáře zrušení podvodného dokumentu. M ajetek jí však Hučko dodnes nevrátil, přestože se odvolala až do Vatikánu.

Církevní zloděj zneužívá policii i soudy: Před třemi léty se zdravotní stav vdovy nárazově zhoršil. Vdova byla krátkodobě převezena ze svého bytu do nemocnice, a pak ji její synovec vzal do svého bytu. Její byt s osobními věcmi zůstal prázdný. Vdova požádala otce Cigánka, člena řehole, kterou Hučko nezákonně okradl, aby její byt využil k přechodnému pobývání. Hučko vyvíjel velký nátlak, dokonce podvedl policii a poslal ji na otce Cigánka. Tento Hučkův podvod se vysvětlil, ale o. Cigánek raději byt opustil, takže byt je už více než jeden rok neobývaný. V tyto dny však došlo k&nb sp;absurdní situaci: Hučko – zloděj, dal svou okradenou oběť – otce Cigánka – do soudu! Tento groteskní soud má proběhnout 24. června 2015. Cílem Hučkovy soudní žaloby je, aby byl o. Cigánek nakonec nucen místo Hučka vystěhovat z bytu všechen vdovin majetek. Totiž Hučkovi, který toužebně očekává její smrt, už došla trpělivost a chce okupovat její byt co nejdříve.

Hučkova metoda vyhrožování: Hučko vyhrožuje synovci vdovy, že jeho soukromý byznys podrobí kontrole svých známých z daňového úřadu a zlikviduje ho, když dovolí, aby se vdova vrátila do svého bytu, anebo když k ní pustí někoho z řeholníků sv. Bazila. Takže vdově nebylo dovoleno ani v době Velikonoční přijmout sv. zpověď a sv. přijímání.

Hučkova metoda zneužívání státních úřadů: K dosažení svého cíle – nedovolit registraci pravověrné církve a tak likvidovat svou konkurenci – Hučko využil ministra kultury Hermana. Ten se v rámci „dobra církve“ beztrestně dopustil zločinu diskriminace náboženské menšiny a trestného přestoupení státních zákonů ČR (viz uprkccr.com/cz/clanky/nase-cirkev/registrace/zadost-predstavitelum-cirkvi-o-vyjadreni-postoje-k-hodnotovemu-pluralizmu.html).

Hučkova církevní kleptomanie: Hučko ukradl rovněž klášter na Sázavě, který jsme my, řeholníci, vybudovali z opuštěné stodoly za finanční pomoci našich rodičů a přátel. Hučko ukradený klášter prodal osobě, která se zabývá byznysem. Kéž by z něj udělal alespoň muzeum svatého Prokopa!

My, východní mniši, jsme byli ze Sázavy na Východ vyhnáni v roce 2003. Následovali jsme osud východních mnichů sv. Prokopa, kteří byli ze Sázavy vyhnáni v roce 1096. Tím zde skončila Cyrilometodějská tradice i východní liturgie.

My, ač nám bylo vše ukradeno a jen s prázdnýma rukama jsme přijeli na Ukrajinu, se nyní veřejně vzdáváme navrácení majetku, tedy restitucí! Tímto zároveň vybízíme českou katolickou církev k následování! Kéž se rovněž vzdá restitucí!

My biskupu Hučkovi i biskupské konferenci (ČBK) odpouštíme nespravedlnosti, očerňování, krádeže i vyhnanství. Bůh i toto zlo obrátil k dobru. Na Ukrajině se zrodila Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev (UP HKC) a rovněž Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát. Tedy musíme biskupu Hučkovi i ČBK za jejich službu poděkovat, neboť přinesla užitek církvi.

 

Ad 2) Gesto odřeknutí se herezí, synkretismu a amorálnosti

V tyto dny český národ koná pokání a zříká se herezí, neopohanství i sexuálních zvráceností, tím, že aspoň symbolicky pálí tři škodlivé knihy (viz vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=30709). Věříme, že toto gesto učiní i papež na Velehradě za sebe i za celou církev a že ho v tom budou následovat i čeští biskupové, kněží, řeholníci i lid. V tom případě zlo minulosti, spojeno s upálením Jana Husa, přinese skrze pokání velké požehnání. A pak pravdivě bude platit: „Felix culpa!“ Tím bude dán prostor pro duchovní vzkříšení ; duchovně mrtvé církve.

 

Ad 3) Ať je český mučedník Jan Hus vyhlášen za svatého

Církev upálila Janu z Arku a brzy nato ji rehabilitovala a vyhlásila za svatou, ač s mečem v ruce bojovala proti Angličanům. Hus žádný meč v rukou neměl, Hus měl pouze meč Božího slova, kterým hlásal Boží pravdu, a kvůli němu byl upálen. To, že nebyl brzy prohlášen za svatého (santo subito), a že církev bojkotovala pokání, vyvolalo velký odpor i následující války, které byly důsledkem odmítnutí pravdy i pokání ze strany církevní hierarchie i ze strany světské moci.

 

Kéž 5.-6. červenec 2015 je historickým dnem pro Česko i celou katolickou církev!

 

 

+ Metoděj OSBMr

Sekretář Byzantského katolického patriarchátu

 

19. 6. 2015

 

Kopie:

ČBK

Prezidentu a ex-prezidentu ČR

Členům Parlamentu České republiky

Akademické obci Karlovy Univerzity

Masmédiím 

Facebook komentáře