Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k ukončení prodeje živých ryb v obchodech a na stáncích

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy vedoucí k ukončení prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názory ochránců zvířat a požaduje zákaz prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích. Primárně se to týká prodeje vánočních kaprů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí s peticí požadující, aby Parlament ČR zakázal prodej živých ryb v obchodech či na stáncích, kterou pořádá Compassion in World Farming /CIWF/ Česká republika:

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-ukonceni-prodeje-zivych-ryb-v-obchodech-a-na-stancich

"Prodej živých ryb je z hlediska životní pohody (welfare) zvířat problematický z několika důvodů:

Prvním z nich je přechovávání ryb v nevhodných podmínkách. V obchodech jsou ryby umístěny do malých nádrží, na stáncích pak do nevelkých kádí. V obou případech dochází k tomu, že zvířata jsou na sebe natěsnána, nemohou projevovat své přirozené chování a kvalita vody v těchto nádržích bývá špatná. To vše jim způsobuje strach a stres.

Dalšími důvody jsou pak častá a nadbytečná manipulace (při výlovu, sádkování, přemísťování do transportního kontejneru, kádě/nádrže) a transport. Při překládce jsou ryby většinou „přesypávány“, přičemž mohou padat až z metrové výšky. Mohou se uhodit jedna o druhou, o vodu či o stěnu nádrže, což jim způsobuje bolest. Pokud má voda v nádržích různou teplotu, dochází k teplotnímu šoku, což může vést až k úhynu zvířete (kapr například přestane trávit nestrávenou potravu). Dalším stresovým faktorem je náhlá změna intenzity světla (například ze tmy v transportním voze na denní světlo).

Pro takové utrpení zvířat není ospravedlnitelný důvod, neboť ryby mohou být usmrceny bez nadbytečného transportu, přechovávání, či manipulace v místě výlovu či na nejbližších jatkách a prodávány v obchodech již zpracované.

Nejnovější vědecké poznatky prokázaly, že ryby jsou inteligentní a citlivá zvířata, která jsou schopná vnímat fyzickou bolest i psychické utrpení podobně jako savci a ptáci.

 

Je třeba, aby naše legislativa na tento vývoj v oblasti vědeckého poznání reagovala a ryby lépe chránila. Je proto nezbytné upravit naši legislativu tak, aby byl prodej živých ryb v obchodech a na stáncích zakázán a ukončilo se jejich zbytečné utrpení."

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se k této petiční akci již připojila.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.


DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 

V Domažlicích 14. 12. 2022

https://dsz321.webnode.cz/…ch/

***
Petice za ukončení prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích:
https://akce.ciwf.cz/page/95586/petition/1
 
Tiché uličky pro kapry:
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lTeIgJI9vjI


--
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
***ochrana zvířat a jejich práv***


Více zde: www.dsz-zapravazvirat.cz

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 Jarek 2022-12-17 14:16
I mravenci a housenky jsou živé organizmy a tudíž se to týká i těchto. Je zásadně "nelidské" je týrat smažením.
Citovat
#2 homunculus 2022-12-16 16:17
Čtěte prosím pořádně, vždyť je to v samém úvodu článku: ukončení prodeje ž i v ý c h r y b v obchodech a na stáncích,
tudíž vám nikdo neupírá si je koupit, pouze si je koupíte bez toho morbidního divadla na ulici. Alespoň zatím.
Citovat
#1 jarka 2022-12-15 07:31
A jjíst budeme co? Žeby ty mravence na Štědrý den?
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře