Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k překročení 10 tisíc podpisů pod její peticí za zrušení Taxisova příkopu pro závody koní na Velké pardubické a zmírnění dalších nebezpečných překážek

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT již tři roky důrazně žádá kompetentní orgány o zrušení život ohrožujícího Taxisova příkopu a k úpravám dalších nebezpečných překážek pro závody koní na Velké pardubické steeplechase. Nedělní tragický závod Velké pardubické, při kterém zahynul devítiletý ryzák Stuke a jeho jezdec utrpěl vážná zranění, jen potvrdil, že rizikové překážky jsou životu nebezpečné a pády mohou mít fatální následky.

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-prekroceni-10-tisic-podpisu-pod-jeji-petici-za-zruseni-taxisova-prikopu-pro-zavody-koni-na-velke-pardubicke-a-zmirneni-dalsich-nebezpecnych-prekazek


DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názorem bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, že Velká pardubická je týrání zvířat. "Ti chlapi vědí, do čeho jdou, ať si zpřelámou, co chtějí. Kde ale, k čertu, bere někdo tu zvrácenou odvahu vystavovat takovému riziku nevinná zvířata? Podle mě je to odsouzeníhodné týrání.“ /Expres 8.10.2023/

Petici DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT za zrušení Taxisova příkopu pro závody koní na Velké pardubické a zmírnění dalších nebezpečných překážek podpořilo od sepsání a zveřejnění již více než 10 000 občanů.

Text petice:

"My, níže podepsaní žádáme kompetentní orgány veřejné moci a další právnické i fyzické osoby, které s tímto případem mají cokoliv společného, popř. mají možnost spolurozhodování či ovlivňování fungování Velké pardubické, aby urychleně reagovaly na úmrtí koně Stukeho (aktualizováno po posledním tragickém závodu VP; před ryzákem Stukem přišel na Taxisu o život německý hnědák Sottovento) při posledním závodu a přijaly opatření, jimiž obdobným událostem v budoucnu zamezí.

Připomínáme, že se jedná již o 27. oběť obávané překážky a že za historii závodů přišlo o život více jak padesát koní.


Poukazujeme na nebezpečnost překážky tzv. Taxisova příkopu, na kterém dochází ke zranění a úmrtí zvířat opakovaně. Z tohoto důvodu považujeme za nutné tuto překážku ze závodu vypustit, tzn. ji zrušit.

Dále uvádíme, že podle našeho názoru jsou nebezpečné i ostatní překážky, a proto dáváme na zvážení jejich odstranění či alespoň zmírnění. Jedná se např. o vodní překážky, na kterých též dochází ke zranění či úmrtí koní.

Upozorňujeme, že nebude-li na naši výzvu včas a řádně reagováno, hodláme využít všech zákonných možností, případně se obrátit na mezinárodní organizace zabývajících se ochranou zvířat."


DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.


NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.

CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.


                                                                       ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT



V Domažlicích 11. 10. 2023 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře