Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Prohlášení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT k podpoře iniciativy občanů Valašského Meziříčí ke zřízení útulku pro opuštěné a toulavé kočky

Hodnocení uživatelů:  / 9
NejhoršíNejlepší 

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyjadřuje podporu občanům Valašského Meziříčí, kteří přišli s iniciativou, aby město zřídilo útulek pro kočky.

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-podpore-iniciativy-obcanu-valasskeho-mezirici-ke-zrizeni-utulku-pro-opustene-a-toulave-kocky2

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje se stanoviskem místních občanů - ochránců zvířat. „Starosta, Rada města, ředitel Městské policie a Odbor komunálních služeb se staví ke zřízení kočičího útulku a k pomoci toulavým kočkám ve městě naprosto negativně. Ve Zpravodaji města 1/2019 zveřejnili článek s názvem 'Kočky na ulici nekrmte!', ve kterém občanům města radí, aby nekrmili opuštěné a toulavé kočky bez domova a neumísťovali pro ně zateplené boudičky - i když je to často jediná šance mnohých opuštěných koček na přežití mrazivé zimy.

Také je v tomto článku upozorněno na možnost udělení pokuty za takovéto jednání. Omezování cílených zdrojů potravy (zákaz přikrmování koček a likvidace krmiva umístěného dobrovolníky) lze z hlediska efektivity, ekonomiky a etiky pokládat za kontraproduktivní řešení regulace populace opuštěných zvířat. Opuštěná zvířata se dále množí a zatěžují tak danou lokalitu.

V době nedostatku či jiného ohrožení populace se naopak množí mnohem více, aby pokryla případné ztráty způsobené podvýživou a jejími následky. Omezení potravy má za následek pouze množství oslabených jedinců, mezi kterými se snáze šíří různé choroby, které mohou být přenosné i na lidi. Zákazem krmení toulavých koček tak pouze Zastupitelstvo města celý problém ještě více prohloubí, a tudíž se také prodraží řešení tohoto problému“.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT apeluje na představitele města Valašské Meziříčí, aby rozhodli o zřízení městského útulku pro kočky a vyřešili tím současnou alarmující situaci. Dále je vyzývá k tomu, aby namísto avizovaných represí spíše podpořili občany, kteří v současnosti pomáhají bezprizorním kočkám.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za to, že spolupráce s dobrovolníky v této oblasti může městu řešení tohoto problému pouze ulehčit.

ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 6. 2. 2019

 

www.dsz321.webnode.cz/news/prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-podpore-iniciativy-obcanu-valasskeho-mezirici-ke-zrizeni-utulku-pro-opustene-a-toulave-kocky/

--
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
***ochrana zvířat a jejich práv***

Více zde: www.dsz321.webnode.cz

*** *** ***
Dobrý den.
Situace ve Valašském Meziříčí se vyostřuje. Přívrženci starosty Stržínka už veřejně vyzývají na stránkách města ke střílení opuštěných a toulavých koček a psů. Texty těchto komentářů přikládám do screenů a jsou také zveřejněny v připnutém příspěvku v naší skupině
Chceme útulek pro kočky ve Valašském Meziříčí:
https://www.facebook.com/groups/440025396512770/

--
S přáním hezkého dne

Bohdan Grygařík

Najdete nás na FB ve skupině Chceme útulek pro kočky ve Valašském Meziříčí:
https://www.facebook.com/groups/440025396512770/

kde můžete také podepsat Petici za zřízení Městského útulku ve VM:

https://www.petice24.com/vaeni_zastupitele_msta_valaskeho_meziii_my_nie_podepsani_adame_o_vytvoeni_mstskeho_utulku_pro_koky_ve_valaskem_meziii

Kontaktovat mne můžete na mém osobním profilu:

https://www.facebook.com/bohdan.grygarik

Vlajková loď milovníků koček na FB:

https://www.facebook.com/groups/Kocky.kocky.kocicky/

Facebook komentáře