Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Piráti odmítají zdražování energií pro občany i netransparentnost v dostavbě Dukovan. Představili vlastní řešení

Praha, 26. června 2020 – Piráti odmítají další zdražování energií pro občany i nákladnou a netransparentní dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Proto předloží příští týden premiérovi Andreji Babišovi seznam svých požadavků na zefektivnění, zprůhlednění a snížení ceny celého projektu.

  • pirati-odmitaji-zdrazovani-energii-pro-obcany-i-netransparentnost-v-dostavbe-dukovan-predstavili-vlastni-reseni

„Piráti v první řadě budou trvat na tom, aby dostabu nerealizoval ČEZ, ale stát. Současná snaha vlády tlačit ČEZ podle nás akorát zavání levotou. Zcela absurdní je pak návrh, aby příliš drahou elektřinu z nového bloku platili spotřebitelé ve svých fakturách,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Případná provozní podpora by pak měla být kompenzována čistě státem, nikoli občany v platbách za elektřinu.

Piráti považují jadernou elektřinu za součást energetického mixu Česka a stavbu nového bloku by podpořili. Současný plán ale považují za příliš nejistý s velkým prostorem pro korupci. „Samotným investorem by měl být stát, ne ČEZ. Ať už z důvodu úspor, tak z důvodu bezpečnostních požadavků. Pokud bude nový blok stavět stát, rozpočet bude pod vyšší veřejnou kontrolou, plně se využije levného financování, na které může stát na rozdíl od ČEZ dosáhnout. Jen pokud bude projekt dostatečně transparentní a uhlídá se generální dodavatel, bude elektřina z Dukovan za přijatelnou cenu,“ vysvětlil pirátský poslanec Petr Třešňák, který je součástí sněmovního podvýboru pro energetiku a je zároveň i členem Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.

Piráti budou během jednání s premiérem také požadovat, aby bylo jasně doloženo, že je dostavba potřeba a prospěje obyvatelům Česka. „Chceme, aby byla před podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodavatele, dopracována aktualizace státní energetické koncepce a předloženy detailní výhledy bilancí v energetice, včetně závěrů Uhelné komise. Současná vládní predikce vychází totiž z energetické koncepce z roku 2015, která je už ale zastaralá a vůbec neodpovídá realitě. Počítá se s investicemi okolo 20 miliard korun aniž by se reálně začalo něco stavět,“ dodal Bartoš.

Příští týden proto Piráti předloží premiérovi seznam požadavků a návrhů, jak záměr dostavby zefektivnit a zprůhlednit. Žádají: 

Zpracovat aktualizaci Státní energetické koncepce a předložit detailní výhledy bilancí v energetice, včetně závěrů Uhelné komise ještě před podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení, aby byla zřejmá skutečná potřebnost projektu.

Aby se investorem stala firma 100% vlastněná státem.

Pokud bude nutná provozní podpora projektu, měla by být kompenzována skrze státní rozpočet a ne peněženky koncových odběratelů. Stavba jaderného zdroje není tržně ekonomickým, ale strategickým rozhodnutím státu. Uvažované formy státní podpory musí projít řádným procesem notifikace Evropskou komisí.

Poptávka musí být maximálně transparentní, technologicky neutrální a otevřena maximálnímu počtu možných dodavatelů, avšak s přihlédnutím k bezpečnostním zájmům státu.

Vláda představí schéma podpory s časovým výhledem 10 let na podporu výzkumu a vývoje malých modulárních reaktorů a dalších jaderných technologií.

Zpracovat komplexní LCA/CBA analýzu projektu a ohodnocení a nacenění závazku státu vůči investorovi.

--

Jak pracují Piráti?

Přehled nejdůležitějších aktivit nejen pirátských poslanců naleznete na stránce www.piratipracuji.cz.

Držíme kurz!

--
Karolína Sadílková
PR Manager a kontakt pro média

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře