Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že mohl být spáchán přečin zneužití pravomoci úřední osoby a omezování osobní svobody

Hodnocení uživatelů:  / 33
NejhoršíNejlepší 

Aliance národních sil

Legerova ul. 1854/22

120 00Praha 2

IČO: 71443274

zastoupená:

PhDr. Vladimírou Vítovou, Ph.D., předsedkyní ANS

JUDr. Karlem Haisem, 1. místopředsedou

Ing. Ivan Kratochvíl, místopředseda

Ing. Vladimír Prinke, místopředseda

Městské státní zastupitelství v Praze Náměstí 14. října 2188/9 150 00 Praha 5

ID datové schránky: ijeabe3 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Praze dne 3.3.2021

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že mohl být spáchán přečinů zneužití pravomoci úřední osoby a omezování osobní svobody

  • oznameni-o-skutecnostech-nasvedcujicich-ze-mohl-byt-spachan-precinu-zneuziti-pravomoci-uredni-osoby-a-omezovani-osobni-svobody
  • oznameni-o-skutecnostech-nasvedcujicich-ze-mohl-byt-spachan-precinu-zneuziti-pravomoci-uredni-osoby-a-omezovani-osobni-svobody
  • oznameni-o-skutecnostech-nasvedcujicich-ze-mohl-byt-spachan-precinu-zneuziti-pravomoci-uredni-osoby-a-omezovani-osobni-svobody
  • oznameni-o-skutecnostech-nasvedcujicich-ze-mohl-byt-spachan-precinu-zneuziti-pravomoci-uredni-osoby-a-omezovani-osobni-svobody
  • oznameni-o-skutecnostech-nasvedcujicich-ze-mohl-byt-spachan-precinu-zneuziti-pravomoci-uredni-osoby-a-omezovani-osobni-svobody

V procesním postavení oznamovatele a poškozené oznamuji skutečnosti nasvědčující, že mohl být spáchán přečin omezování osobní svobody dle § 171 odst. 1 a 3 a) zákona č. 40/2009 Sb. a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1, písm. a), b) c) a odst. 3 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., případně jiného trestného činu taxativně vyjmenovaného ve speciální části ) zákona č. 40/2009 Sb., kterého se mohla dopustit Vláda ČR se sídlem Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01Praha 1 - Malá Strana, jmenovitě:

1. Ing. Andrej Babiš, nar. 2. září 1954 v Bratislavě,

2. Jan Hamáček, nar. 4. listopadu 1978,

3. JUDr. Alena Schillerová, PhD., nar. 18. března 1964,

4. Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., nar. 16. srpna 1969 v Českých Budějovicích,

5. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., nar. 27. září 1981,

6. Mgr. Lubomír Metnar, nar. 6. října 1967,

7. Mgr. Marie Benešová, nar. 17. dubna 1948,

8. Mgr. Richard Brabec, nar. 5. července 1966 v Kladně,

9. Mgr. Jana Maláčová, nar. 24. června 1981,

10. Ing. Miroslav Toman, CSc., nar. 6. února 1960 v Žatci,

11. Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., nar. 24. března 1970,

12. Ing. Robert Plaga, PhD., nar. 21. července 1978 v Ivančicích,

13. Ing. Klára Dostálová, nar. 13. března 1971,

14. PhDr. Lubomír Zaorálek, nar. 6. září 1956 v Ostravě,

kterého se mohli úmyslně dopustit ve spolupachatelství dle § 23 zákona č. 40/2009 Sb., tím, že vydali USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření, kde je zejména uvedeno, že s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že I. zakazuje 1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu, 2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště, přičemž součástí tohoto unesení není odůvodnění takovýchto opatření, tedy vydané usnesení a následná opatření jsou v rozporu s čl. 6 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Vzhledem k jednání v rozporu s čl. 6 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., je uvedené usnesení v rozporu s čl. 14 Listiny základních práv a svobod, která je dle ústavního zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., součásti ústavního pořádku České republiky a dalších článků této listiny. Zároveň je takové jednání v rozporu s čl. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která pro Českou republiku vstoupila v platnost v dnem 18. března 1992.

Vzhledem k výše uvedenému a přijatými sankcemi vůči občanům České republiky, které provádí bezpečnostní a ozbrojené sbory i městské policie, jedná vláda a její jednotlivé organizační složky v rozporu s § 31 odst. 4 zák. č. 240/2000 Sb.

Žádám o vyrozumění o učiněných opatřeních.

Děkuji a s pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. v.r.

JUDr. Karel Hais, v.r.

Ing. Ivan Kratochvíl, v.r.

Ing. Vladimír Prinke, v.r.

Facebook komentáře