Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis ministru kultury od předsedy Řádu národa ohledně islámu

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

MINISTERSTVO KULTURY 

ČESKÉ REPUBLIKY 

K RUKÁM MINISTRA KULTURY 

Mgr. Daniela Hermana 

OTEVŘENÝ DOPIS 

  • otevreny-dopis-ministru-kultury-od-predsedy-radu-naroda-ohledne-islamu

 

-----------------------------------------------

Vážený pane ministře Hermane, 

Hned ze dvou důvodů se na Vás obracím jako předseda politického hnutí ŘÁD NÁRODA. 

Prvým mým důvodem k tomu, že jsem se rozhodl oslovit Vaši osobu, je následující poukázání na níže uvedenou právní normu. Dohled nad jejím uplatňováním má totiž ve výkonu svých práv a povinnosti právě Vámi řízené ministerstvo KULTURY. 

Jedná se o: 

Zákon č.  3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

§ 5 tohoto zákona 

Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,

b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,

c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,

e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání 4), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo

f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.

----

Druhým důvodem k napsání tohoto dopisu, je nesouhlas části obyvatelstva se současnou situací v oblasti migrační politiky státu, kdy u mnohých přerostl tento nesouhlas v zamítavý postoj k praktikování ISLÁMSKÉHO náboženství na území naši vlasti. 

Důvodem tohoto stavu je mnoho negativních informací k samotnému ISLÁMSKÉMU náboženství,  které v případě relevantnosti těchto informací jednoznačně naplňují podstatu jednotlivých odstavců paragrafu 5 , zákona Zákon č.  3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Pokud i při důkladném prošetření dojdete ke stejnému závěru, toto náboženství by v naší zemi mělo být zakázáno nebo jeho praktikování omezeno, tak, aby nedocházelo k porušování mnou uváděné právní normy. 

Vzhledem k situaci, kdy tyto negativní informace a skutečnosti jsou prezentovány i v politickém prostředí naší země, mohou vyvolávat čím dál větší negativní postoj vůči ISLÁMSKÉMU náboženství. Domnívám se tedy, že Vy, jako odpovědná osoba, v jejiž jurisdikci je ministerstvo, které je povinno v dané věci konat a vydat stanovisko, byste měl konat. 

Pane ministře HERMANE, žádám Vás tedy: Vydejte pro občany stanovisko, kde se jednoznačně vyjádříte k tomu,  zda ISLÁMSKÉ náboženství praktikované v současné  době na území našeho státu i s ohledem na přicházející imigranty, není v rozporu s uvedenou právní normou. Svým jednoznačným vyjádřením postavíte základní kámen poklidného řešení současného hektického stavu.

Pane HERMANE, KONEJTE. Dal jste dvakrát slib. Jednou jako kněz římskokatolické církve, v němž jste se zavázal ochraňovat křesťanství. Podruhé pak jako ministr vlády, že budete ochraňovat zájmy občanů této země. 

S úctou 

Předseda politického hnutí 

ŘÁD NÁRODA 

JOSEF ZICKLER 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#2 Petr Přecechtěl 2015-08-19 12:14
Těžko odhadnout jaká bude odpověď, vždyť lhaním se dá vylhat jakákoli nová lež a dokonce i "odůvodnit".
I proti Duchu našeho národa, Ježíši Kristu. Do času.
Běda těm, co žíkají lži pravda a pravdě lež.
Amen
#1 Petr Přecechtěl 2015-08-19 12:06
Samotný Vatikán znovuzaložený Mussolinim 1929, podporující fašismus ve Španělsku, přímo podporující Hitlera, a veškerý neřád světa, včetně Islámu, nic nového. Hitlerovo árija zaměnili za šária, podvod je to stejný. Cílem je genocida všech, nejenom Slovanů, což nestihl Hitler. Nemají už ale čas, všechno je vidět, USA mají plně pod kontrolou a rozvrat přes ně a jiné kolaborující vyváží do celého světa, včetně homosexuality a otevřeného satanismu. Tento papež je hlavou všech perverzí na světě, ze Zjevení Janova 17, tedy Babylonu, té prostitutky. Amen

Facebook komentáře