Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Návrat k tradicím

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

Rok 2020 má být obdobím významných, převratných změn. Jednou z nich by mohlo být i převzetí moci z rukou prodejných, zištných a mnohdy psychopatických politiků a její vrácení těm, kterým náleží - lidu této země.

Slávek Popelka

  • navrat-k-tradicim

Vážení spoluobčané,

 v zemi, která je nám domovem, už  více jak dvě desetiletí vládne protiústavní, nezákonný režim. Ten dokázal nejen promrhat státní majetek, zdevastovat ekonomiku, zatížit nás nesplatitelnými dluhy, ale i rozvrátit téměř všechny sféry našeho života.

Nezákonným se stal porušením nejvyššího, pro všechny občany naší země závazného zákona - Ústavy.

Naši politici vedeni egoistickými zájmy rozdělili společný stát Čechů a Slováků navzdory vůli převážné části obyvatel a v rozporu s Ústavou. Cituji ústavní zákon 327/1991 sb. ze dne 18.7. 1991:  

"O návrhu na rozdělení ČSFR lze rozhodnout pouze referendem." 

Z porušení tohoto i několika dalších zákonů dodnes vyplývají velmi závažné důsledky. Počínaje dnem rozdělení společného státu Čechů, Moravanů , Slezanů a Slováků jsou vlády i všechny další státní instituce a úřady v ČR i na Slovensku  nelegitimní. Nezákonné a neplatné jsou tedy i veškerá jejich rozhodnutí, uzavřené smlouvy, opatření, přijaté zákony....atd. 

Obnovit v této zemi legitimitu státní moci lze jediným způsobem - nechat proběhnout referendum, které nám bylo upřeno. 

Den obnovy zákonnosti byl stanoven na   21. červen 2020. V tento den v 17.00 se poprvé sejdeme na centrálních náměstích  krajských a větších měst.. 

Veřejně prohlásíme nynější státní moc za nezákonnou a zvolíme si nového prezidenta

 ( v Praze na Václavském náměstí u koně, v Brně na náměstí Svobody, v Ostravě na Masarykově náměstí, v Plzni na náměstí Republiky, v Českých Budějovicich na náměstí Přemysla Otakara II, v Olomouci na Horním náměstí. Na dalších místech vždy na centrálním náměstí konkrétního města.)
 

Systém parlamentní demokracie v naší zemi selhal. Politické strany jsou ovládány gaunery chtivými peněz a moci. Ti   dokázali promrhat a rozkrást státní majetek ve výši několika bilionů a ještě udělat obrovské dluhy. Nastal čas volat je k zodpovědnosti, a také nahradit tento destruktivní systém přímou demokracií, kde o všem důležitém budou rozhodovat občané pomocí referend. V první fázi, dokud se poměry nestabilizují, bude nutno propojit systém přímé demokracie s prezidentským. To znamená, že veškeré rozhodující pravomoci, včetně jmenování ministrů a řízení vlády, převezme přímo volený a referendem odvolatelný prezident. Pokud se lidé tak rozhodnou, nový prezident dostane mandát uvést tuto zemi do pořádku, volat k zodpovědnosti tuneláře, zloděje, lichváře, exekutory, kmotry i další parazity, přijmout opatření zabraňující nelegální migraci a islamizaci země, obnovit normální poměry, kdy slova jako čest, morálka, služba vlasti nebudou jen prázdnými slovy, ale běžným vybavením nových představitelů státu....

V Ustavě stojí -  lid je zdrojem veškeré moci. Nevzdávejme se tohoto práva .

 
www.holesovskavyzvasp.cz                                                                                  

Slávek Popelka

Facebook komentáře