Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Moskevský patriarcha za Trumpa a proti multikulturalismu a islamizaci..., ale?

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Byzantský vselenský (katolický) patriarchát (BKP) je v současné době prorockým hlasem volajícího na poušti. Brání pravověrné učení vycházející z Písma a svaté tradice proti současným herezím i heretikům. Tímto dopisem ukazujeme nejen na pozitiva ve vyjádření patriarchy Kirilla v den jeho sedmdesátin, ale v závěru i na pozadí, které patriarcha Kirill reprezentuje.

  • moskevsky-patriarcha-za-trumpa-a-proti-multikulturalismu-a-islamizaci-ale

Citace výroků patriarcha Kirilla z 20. 11. 2016:

„Blízký východ je kolébkou křesťanství. Vyhlazení křesťanů, vyhnání křesťanů z této oblasti je nejen zločinem proti víře, proti lidským právům a svobodám, ale i civilizační katastrofou.“

Souhlas s Trumpem v otázce terorismu: „Zapůsobily na mě pozitivním dojmem výroky nově zvoleného prezidenta USA, Trumpa, který se jasně vyjádřil k nutnosti řešit problém islámského radikalismu a terorismu.“

„Politická korektnost slouží k tomu, aby omezovala možnosti křesťanů vyznávat jejich víru“.

„Pod rouškou politické korektnosti, práv a svobod pro všechny dochází k diskriminaci lidí, kteří chtějí otevřeně vyznávat své křesťanské přesvědčení.“

„Multikulturalismus nemá budoucnost, protože předpokládá smíšení kutlur. Z různých kultur a religií se míchá koktejl.“

„Do Evropy se nahrnulo množství imigrantů, nositelů odlišné kultury a jiných náboženských názorů, kteří mají negativní vztah k té kultuře a k těm zemím, do nichž přišli.“

Kritika západní sekularizace: „Věřící člověk se v agresivní sekularizované společnosti necítí dobře, stejně jako jsme se ani my necítili dobře v agresivně-ateistické společnosti Sovětského Svazu“.

Kritika současné legislativy Západu: „Poprvé v historii lidstva začaly zákony ospravedlňovat to, co protiřečí mravní přirozenosti člověka. Zákony se postavily proti mravní přirozenosti člověka. ... je možné uvést paralelní příklad – zákony apartheidu v Jižní Africe nebo fašistické zákony...“

Proti uzákonění homosexualismu: „To není naše, odněkud to k nám spustili, je to důsledek jakési ideologie, neodpovídá to naším životním postojům... V žádném případě není možné takový model chování představovat jako normu na stejné úrovni s tím modelem chování, který vyplývá z mravní přirozenosti člověka – a to je přirozený vztah mezi mužem a ženou, vytváření rodiny a rození dětí.“

Mediální propagace antimorálních hodnot: „Když se podíváte na kinematografii, na pořady v televizi, na literaturu, vytváří se zcela jasné ideologické paradigma vedoucí k likvidaci náboženských a mravních hodnot – a to často bez přímé konfrontace. Prostě vytváří se obraz šťastného, úspěšného života bez Boha...“ (https://russian.rt.com/russia/article/334313-patriarh-kirill-intervyu-rt)

Závěr: Volbami amerického prezidenta došlo k celosvětovému zlomu a výměně duchovní atmosféry ve světě.

Patriarcha Kirill v interview vyslovil objektivní pravdy, s nimiž plně souhlasíme. S bolestí ale musíme konstatovat, že je třeba rozlišovat, kdo je ten, kdo pravdu říká, a co tím sleduje! Kdo je patriarcha Kirill? Odpovídají jeho aktivity slovům, která publikuje? A co tím sleduje, když hovoří právě v tomto čase na tato témata?

Pokud by skutečně reprezentoval Ducha Pravdy, musel by nejprve udělat pokání ze své apostaze, a to konkrétně:

1) veřejně odsoudit heretický sněm na Krétě tak, jak ho odsoudili pravověrní mniši z hory Athos. Musí jasně ukázat na apostazi západní církve, a to na neomodernismus, který ničí podstatné pravdy křesťanství, a na synkretismus II. vatikánského koncilu s prosazováním tzv. úcty k pohanům a jejich démonům. Musí z toho vyvodit jasný závěr, že dnes ekumenické (bohoslovecké) dialogy pravoslavných s heretickými katolickými teology, ustanovené sněmem na Krétě, jsou zradou Krista, evangelia i svaté Tradice.

2) Musí požadovat rehabilitaci pravověrných mnichů z Athosu, kteří se postavili proti vlčímu sněmu na Krétě. Heretický patriarcha Bartoloměj je nyní zákeřně likviduje.

3) Musí udělat veřejné pokání a omluvit se za svou účast na internáboženském setkání v Astaně (2011). Tímto gestem dal pohoršení, protože tak vyjádřil herezi, že pravoslavná církev a pohanské kulty

jsou rovnocennými cestami ke spáse. Za toto gesto na sebe stáhl Boží anathemu – prokletí – dle Gal 1,8-9, která byla zveřejněna v témž roce.

4) Musí odvolat Deklaraci podepsanou v Havaně spolu s heretickým papežem Františkem. Pod rouškou úsilí o mír v ní propagují herezi internáboženského dialogu.

Dokud apostatický patriarcha Kirill nebude činit veřejné pokání, pak i kdyby vyjadřoval pravdu, pak touto pravdou pouze přikrývá svou apostazi! Tím podvádí pravoslavné věřící a ruský národ a stahuje na ně prokletí!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

+ Samuel OSBMr

mluvčí BKP

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 23. 11. 2016

Kopie:

Prezidentu a vládě RF

Novému prezidentovi a vládě USA

Pravoslavným biskupům a monastýrům

Sekretariátu Vatikán

Mnichům na Athosu

Masmédiím

Facebook komentáře