Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Martin Dosoudil: Úvaha o politické situaci v České republice

  • schwarzenberg_neas_john

Po spontánní, právně nepřipravené privatizaci se začaly formovat zájmové skupiny za účelem získání majetkových výhod. Bez překážek pronikly do formujících se struktur politiky a ovlivnily zákony reformující se země.

 

Dvě ideologicky protichůdně orientované strany se profilovaly na politické scéně. Zájmové skupiny využily rovnoměrné rozdělení politické orientace společnosti a pomocí opoziční smlouvy upevnily svůj vliv. Obě největší politické strany ČSSD a ODS svorně zajistily beztrestnost aktérů zájmových skupin výměnou za finanční výhody jednotlivých politiků a financování jejich politických stran. K tomu bylo nutno zabezpečit neakceschopnost příslušných oddělení vnitra a státního zastupitelství a dále ovlivňovat sdělovací prostředky. Zájmové skupiny měly dost času se orientovat na spolupráci s oběma politickými stranami a lze je dnes nazývat mafií.

Tyto mafie ovládly celou politickou scénu a řídily chod státu.

Chod ministerstva vnitra a státních zástupců zajišťuje, že zahraniční mafie nezačnou přímo konkurovat českým mafiím. Pokud by vznikl vražedný boj mezi nimi, ohrožovalo by to výrazně českou podnikatelskou mafii. Bylo možno zaznamenat pouze okrajové incidenty.

Obyvatelstvo je rozděleno do dvou skupin. Jsou věrni svým dvěma stranám, neboť ty se zdánlivě snaží uspokojit jejich materiální požadavky (sociální, daňové a podnikatelské výhody...). Ze společnosti se vytratila ideologie, převládl konzum. Pomocí konzumu jsou lidé snadno ovladatelní. Strany ideologicky zaměřené (SZ) nemají výraznou podporu.

Zadluženost státu mafiím vadí, neboť se musí dělit o zisky s finančními institucemi, protože hlavní zdroj jsou daňové poplatky. Demografická situace rovněž ohrožuje zisky mafií. Mafie ovládly dotace z EU a jejich ukončení zmenší jejich zisky. Tyto faktory se zatím výrazně neprojevily.

Obyvatelstvo je přesvědčeno, že hlavním viníkem stagnace růstu životní úrovně je krupce a nikoli neskromnost.

V posledních volbách se dostaly na politickou scénu strany, které výrazněji brojily proti korupci. Za posledních 20 let vlád ČSSD a ODS korupce výrazně rostla přeseto, že boj proti ní měly formálně v programech. Proti-korupční rétorikou se dostaly do parlamentu VV. Důvody, proč finančně zajištěný V. Bárta financoval tuto stranu mohou být dva: touha po větším zisku nebo ideologický. Případně kombinace obou. V každém případě aktivity VV prvního roku jejich působení ve vládě výrazně ohrožují české podnikatelské mafie. Ty mají dostatek finančních prostředků (mnohem více než V. Bárta) a razantně zakročují.

TOP 09, orientovaná proti-korupčně a pravicově ideologicky si uvědomuje nebezpečí přímého střetu s mafií a je proto opatrná. Vyhýbá se spontánní konfrontaci, neboť nemá a nikdy nebude mít potřebné finanční zázemí pro otevřený boj s mafií. Hodlá nejprve upevnit strukturu politických aktivit a pozvolna omezovat korupci. Zatím na ni mafie neútočí. Strana byla založena profesionálními politiky vědomi si nutnosti morálního aspektu politiky, nejsou však idealistickými snílky a TOP 09 má tudíž budoucnost.

Sdělovací prostředky mají zájem především na negativních a co možná šokujících zprávách. Jejich sdělení jsou nevyrovnaná, neboť si vyhodnotily, že pozitivní zprávy jsou komerčně nezajímavé. Tím neumožňují obyvatelstvu správně hodnotit situaci, jsou příčinou absence dobrých vzorů pro společnost a výsledkem je skepse a nihilizmus společnosti. Jsou ochotni ovlivňovat společnost ve vlastním finančním zájmu (viz Kalouskova mystifikace).

V. Klaus přispěl za celou svou politickou kariéru dvěma státotvornými činy: mírovým rozpadem Československa a nepřijetím demise ministrů.

Na otázku zda je horší fašizmus či komunizmus, odpovídám, že komunizmus. Fašizmus nezakrývá své cíle, a proto je možno proti němu otevřeně a s úspěchem bojovat (což je třeba stále). Naproti tomu komunizmus páchá násilí pod pláštěm pozitivní rétoriky, a proto je boj proti privatizaci moci této zločinecké organizace obtížný, což každý může vidět. Přesto, že celá společnost zná z novodobé historie důsledky totálního uchopení moci touto stranou, stále ji volí podstatná část voličů a v podstatě za mlčení (někdy i přispění) sdělovacích prostředků.

Podobně je možné posuzovat současnou politickou situaci. Pokud V. Bárta skutečně chce ovládnout politickou scénu za účelem privatizace moci (což není zatím jasné), provádí to pomocí boje proti korupci a evidentně šetří výdaje státu. V současné době je moc v našem státě již dávno zprivatizovaná pomocí stran ČSSD a ODS. Totální případné uchopení moci stranou VV je zatím v nedohlednu. Snaha VV je zatím pozitivní a může pomoci zčásti odstranit korupci a klietizmus. V každém případě se snaží zmenšit vliv podnikatelské mafie, která ovládala státní administrativu. V současné době je VV menším zlem. Díky VV a TOP 09 vliv podnikatelské mafie klesá a ta se stává nervózní.

M. Dosoudil (20. duben 2011)

http://www.volte2010.cz/uvaha-o-politicke-situaci-v-ceske-republice

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Patrik Semecký 2016-06-26 08:21
Autor Martin Dosoudil napsal patrně s dobrým úmyslem tuto úvahu, kterou čtu teprve o 4 roky později to jest v roce 2016, ale i tak, kdy doba výrazně pokročila, lze mít k materiálu řadu poznámek. Nechci je uvádět všechny, neboť v současné době je jakékoliv vyjádřování se k tak starému materiálu poněkud zbytečné. Co je ovšem průvodním znakem úvah autora, je jeho zatvrzelá "vymantilovanos t" v politických názorech, což se samozřejmě nesnáší s jakoukoliv objektivitou. Tudíž mé hodnocení je, že jde o "jeden z dobových" materiálů a pokusu o analýzu tehdejší situace z jistých politických posic, tedy materiál dnes již překonaný
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře