Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

IV. Prohlášení iniciativy NeUSTRčených

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Výzva Radě ÚSTR ke zrušení konkursu na ředitele ze závažných důvodů

 

V Praze dne 29. března 2010

 

Vážené členky a členové Rady ÚSTR,

žádáme Vás zdvořile a naléhavě, abyste zrušili výběrové řízení na místo ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Jsou k tomu závažné důvody:

 

I.  Důvody formální

Při výběrovém řízení (jeho doslovné vypsání uvádíme v příloze 1) prokazatelně došlo k porušení zadávacích podmínek. Výběrové řízení jednoznačně nahrálo kandidátu Jiřímu Pernesovi, který podmínky výběrového řízení ani zákonné předpoklady nesplňuje. Výběrové řízení porušilo práva jiných osob a tudíž je právně napadnutelné.

1.

Kandidát Jiří Pernes dodal do uzávěrky, tj. do vyřazovacího prvního kola 15.2.2010, čestné prohlášení z 12.2.2010, které hrubě nesplnilo § 19 odst. 1 a 3 zákona. Pouze jím zopakoval obsah lustračního osvědčení.

Bylo mu však umožněno dodat nové čestné prohlášení dva dny po uzávěrce, 17.2.2010.

Naproti tomu kandidát Petr Zítko do prvního kola čestné prohlášení nedodal a byl vyřazen.

2.

Kandidát Vladimír Čermák dodal koncepci Ústavu v rozsahu 11 namísto 6 normostran, přesto byl propuštěn do druhého kola.

3.

Kandidát Jiří Pernes podle vlastního vyjádření nedokládal svou znalost angličtiny, ačkoliv byla podmínkou výběrového řízení. Anglický jazyk plynně neovládá.

Členové Rady ÚSTR znalost anglického jazyka při výběrovém řízení nezkoumali, ačkoliv byla podmínkou výběrového řízení.

4.

V opraveném čestném prohlášení Jiří Pernes napsal, že nebyl absolventem politických školení, ačkoliv jako frekventant VUML v letech 1988-1989 musel absolvovat průběžné zkoušky a tudíž byl absolventem školení politického směru  podle § 19 odst. 1 písm. b). zákona č. 181/2007 Sb. . To znamená, že nesplňuje zákonné předpoklady na funkci ředitele ani vedoucího zaměstnance ÚSTR.

 

II. Důvody odborné

Pan Pernes se dopustil plagiátorství. Ve své knize „Až na dno zrady: Emanuel Moravec" z roku 1997 si přisvojil diplomovou práci studenta FF UK Josefa Vytlačila „Emanuel Moravec" z roku 1993. Na tuto skutečnost již v minulosti upozornili minimálně dva historici, odborníci na období protektorátu.

Iniciativa neustrčených Vám ráda předá obě práce dle potřeby v elektronické i tištěné podobě, abyste si mohli utvořit fundovaný názor.

Jmenování plagiátora ředitelem ÚSTR by mělo závažné důsledky nejen pro důvěryhodnost a perspektivy této instituce, ale zejména také pro pověst české historické vědy.

Vážené členky a členové Rady, připomínáme Vám zdvořile, že jste stejně jako my za Vaši činnost v Radě placeni z veřejných prostředků, že máte povinnost jednat v souladu se zákony a že byste neměli zavdávat příčiny, aby Vaše rozhodnutí bylo právně napadnutelné.

 

Děkujeme za vyslyšení naší žádosti a jsme

 

s pozdravem

Kamil Miroslav Černý                  Neela Winkelmann-Heyrovská                   Mirek Vodrážka
signatář Charty 77                                                                                 aktivista undergroundu

zaměstnanci ÚSTR

Facebook komentáře